Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
0.0 MhZ

0.0 MhZ

8.1/10 trên tổng số 29 lượt đánh giá

Lượt xem: 326,696
Tên khác: Tần Số Chết
Thể loại: Webtoon, Supernatural, Sci-Fi, Psychological, Mystery, Horror, Adventure
Tác giả: Jangjak
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

0.0 MhZ:

Câu chuyện về một nhóm bạn thích tìm hiểu về những hiện tượng ma quái! Họ quyết định đến ở căn nhà hoang để khám phá hiện tượng ma ám! Liệu đây có phải quyết định đúng đắn của họ?

Danh sách chương

0.0 MhZ Chap 000 19/08/2015

0.0 MhZ Chap 001 19/08/2015

0.0 MhZ Chap 002 19/08/2015

0.0 MhZ Chap 003 19/08/2015

0.0 MhZ Chap 004 19/08/2015

0.0 MhZ Chap 005 19/08/2015

0.0 MhZ Chap 006 20/08/2015

0.0 MhZ Chap 007 29/08/2015

0.0 MhZ Chap 008 12/09/2015

0.0 MhZ Chap 009 - Fix 15/12/2015

0.0 MhZ Chap 010 - Fix 15/12/2015

0.0 MhZ Chap 011 07/04/2016

0.0 MhZ Chap 012 21/04/2016

0.0 MhZ Chap 013 21/04/2016

0.0 MhZ Chap 014 21/04/2016

0.0 MhZ Chap 015 21/04/2016

0.0 MhZ Chap 016 21/04/2016

0.0 MhZ Chap 017 21/04/2016

0.0 MhZ Chap 018 21/04/2016

0.0 MhZ Chap 019 21/04/2016

0.0 MhZ Chap 020 21/04/2016

0.0 MhZ Chap 021 14/05/2016

0.0 MhZ Chap 022 14/05/2016

0.0 MhZ Chap 023 14/05/2016

0.0 MhZ Chap 024 14/05/2016

0.0 MhZ Chap 025 14/05/2016

0.0 MhZ Chap 026 14/05/2016

0.0 MhZ Chap 027 14/05/2016

0.0 MhZ Chap 028 14/05/2016

0.0 MhZ Chap 029 14/05/2016

0.0 MhZ Chap 030 14/05/2016

0.0 MhZ Chap 031 14/05/2016

0.0 MhZ Chap 032 14/05/2016

0.0 MhZ Chap 033 14/05/2016

0.0 MhZ Chap 034 14/05/2016

0.0 MhZ Chap 035 16/05/2016

0.0 MhZ Chap 036 16/05/2016

0.0 MhZ Chap 037 17/05/2016

0.0 MhZ Chap 038 19/05/2016

0.0 MhZ Chap 039 20/05/2016

0.0 MhZ Chap 040 20/05/2016

0.0 MhZ Chap 041 30/05/2016

0.0 MhZ Chap 042 31/05/2016

0.0 MhZ Chap 043 01/06/2016

0.0 MhZ Chap 044 02/06/2016

0.0 MhZ Chap 055 05/06/2016

0.0 MhZ Chap 056 05/06/2016

0.0 MhZ Chap 057 05/06/2016

0.0 MhZ Chap 058 06/06/2016

0.0 MhZ Chap 059 08/06/2016

0.0 MhZ Chap 060 09/06/2016

0.0 MhZ Chap 061 10/06/2016

0.0 MhZ Chap 062 10/06/2016

0.0 MhZ Chap 063 11/06/2016

0.0 MhZ Chap 064 12/06/2016

0.0 MhZ Chap 065 13/06/2016

0.0 MhZ Chap 066 14/06/2016

0.0 MhZ Chap 067 15/06/2016

0.0 MhZ Chap 068 16/06/2016

0.0 MhZ Chap 069 18/06/2016

0.0 MhZ Chap 070 19/06/2016