Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Khi con gái chơi game - 1/2 Prince

Khi con gái chơi game - 1/2 Prince

9/10 trên tổng số 30 lượt đánh giá

Lượt xem: 165,888
Tên khác: Khi con gái chơi game - 1/2 Prince
Thể loại: Manhua, Shounen, Shoujo Ai, Gender bender, Fantasy, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Yu Wo (Người Trung Quốc)
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Khi con gái chơi game - 1/2 Prince:

Vào khoảng những năm 2100, con người đã phát triển được 1 loại game là thực tế ảo. Feng Lan (nhân vật chính, con gái) cá độ với người em sinh đôi. là sẽ đánh thắng thằng em của mình trong game, game có tên là Second life (thế giới thứ 2). Feng Lan trỡ thành 1 người đặt biệt nhất trong game.

Danh sách chương

1/2 Prince Chap 001 13/12/2014

1/2 Prince Chap 002 13/12/2014

1/2 Prince Chap 003 13/12/2014

1/2 Prince Chap 004 13/12/2014

1/2 Prince Chap 005 13/12/2014

1/2 Prince Chap 006 13/12/2014

1/2 Prince Chap 007 13/12/2014

1/2 Prince Chap 008 13/12/2014

1/2 Prince Chap 009 13/12/2014

1/2 Prince Chap 010 13/12/2014

1/2 Prince Chap 011 13/12/2014

1/2 Prince Chap 012 13/12/2014

1/2 Prince Chap 013 13/12/2014

1/2 Prince Chap 014 13/12/2014

1/2 Prince Chap 015 13/12/2014

1/2 Prince Chap 016 13/12/2014

1/2 Prince Chap 017 13/12/2014

1/2 Prince Chap 018 13/12/2014

1/2 Prince Chap 019 13/12/2014

1/2 Prince Chap 020 13/12/2014

1/2 Prince Chap 021 13/12/2014

1/2 Prince Chap 022 13/12/2014

1/2 Prince Chap 023 13/12/2014

1/2 Prince Chap 024 13/12/2014

1/2 Prince Chap 025 13/12/2014

1/2 Prince Chap 026 13/12/2014

1/2 Prince Chap 027 13/12/2014

1/2 Prince Chap 028 13/12/2014

1/2 Prince Chap 029 13/12/2014

1/2 Prince Chap 030 13/12/2014

1/2 Prince Chap 031 13/12/2014

1/2 Prince Chap 032 13/12/2014

1/2 Prince Chap 033 13/12/2014

1/2 Prince Chap 034 13/12/2014

1/2 Prince Chap 035 13/12/2014

1/2 Prince Chap 036 13/12/2014

1/2 Prince Chap 037 13/12/2014

1/2 Prince Chap 038 13/12/2014

1/2 Prince Chap 039 13/12/2014

1/2 Prince Chap 040 13/12/2014

1/2 Prince Chap 041 13/12/2014

1/2 Prince Chap 042 13/12/2014

1/2 Prince Chap 043 13/12/2014

1/2 Prince Chap 044 13/12/2014

1/2 Prince Chap 045 13/12/2014

1/2 Prince Chap 046 13/12/2014

1/2 Prince Chap 047 13/12/2014

1/2 Prince Chap 048 13/12/2014

1/2 Prince Chap 049 13/12/2014

1/2 Prince Chap 050 13/12/2014

1/2 Prince Chap 051 13/12/2014

1/2 Prince Chap 052 13/12/2014

1/2 prince Chap 053 17/10/2011

1/2 prince Chap 054 05/11/2011

1/2 prince Chap 054.5 10/01/2012

1/2 Prince Chap 055 05/07/2012

1/2 Prince Chap 056 05/03/2012

1/2 prince Chap 057 09/09/2012

1/2 prince Chap 058 29/11/2012

1/2 Prince Chap 059 19/04/2013

1/2 Prince Chap 060 07/06/2013

1/2 Prince Chap 061 16/06/2013

1/2 prince Chap 062 18/07/2013

1/2 prince Chap 063 01/10/2013

1/2 Prince Chap 064a 17/11/2013

1/2 Prince Chap 064b 18/11/2013

1/2 prince Chap 065 18/04/2014

1/2 Prince Chap 066A 26/05/2014

1/2 prince Chap 066B 30/05/2014

1/2 prince Chap 067 17/06/2014

1/2 prince Chap 068A 11/11/2014

1/2 prince Chap 068B 17/11/2014

1/2 prince Chap 069A 24/11/2014

1/2 prince Chap 069B 03/12/2014

1/2 prince Chap 070A 13/12/2014

1/2 Prince Chap 070B 18/12/2015

1/2 Prince Chap 071 14/02/2017

1/2 Prince Chap 072 14/02/2017

1/2 Prince Chap 073 14/02/2017

1/2 Prince Chap 074 19/02/2017

1/2 Prince Chap 075 21/05/2017

1/2 Prince Chap 076 23/05/2017

1/2 Prince Sidestory- Nhật Ký 13/12/2014