Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Một Nửa Ranma

Một Nửa Ranma

9.1/10 trên tổng số 169 lượt đánh giá

Lượt xem: 723,401
Tên khác: Một Nửa Ranma
Thể loại: Slice of Life, Shounen, School Life, Romance, Martial Arts, Comedy, Action
Tác giả: Rumiko Takahashi
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Một Nửa Ranma:

Câu chuyện bắt đầu khi Ranma và ông bố Genma trong một lần đi đến huyện Thanh Hải thuộc Trung Quốc, họ đến con suối nguyền chứa hơn hàng nghìn hố suối nhỏ,mỗi hố suối lại mang một lời nguyền, ai bị ngã vào suối sẽ buộc phải mang mình thân hình bị nguyền. Không chịu nghe hết lời của hướng dẫn viên di lịch, cả hai cha con cùng đứng lên chiếc cọc tre dựng tạm bợ trên suối.  

Danh sách chương

1/2 Ranma Chap 001 27/12/2014

1/2 Ranma Chap 002 27/12/2014

1/2 Ranma Chap 003 27/12/2014

1/2 Ranma Chap 004 27/12/2014

1/2 Ranma Chap 005 27/12/2014

1/2 Ranma Chap 006 27/12/2014

1/2 Ranma Chap 007 27/12/2014

1/2 Ranma Chap 008 27/12/2014

1/2 Ranma Chap 009 27/12/2014

1/2 Ranma Chap 010 27/12/2014

1/2 Ranma Chap 011 27/12/2014

1/2 Ranma Chap 012 27/12/2014

1/2 Ranma Chap 013 27/12/2014

Ranma 1/2 Chap 014 27/12/2014

Ranma 1/2 Chap 015 27/12/2014

Ranma 1/2 Chap 016 27/12/2014

Ranma 1/2 Chap 017 27/12/2014

Ranma 1/2 Chap 018 27/12/2014

Ranma 1/2 Chap 019 27/12/2014

Ranma 1/2 Chap 020 27/12/2014

Ranma 1/2 Chap 021 27/12/2014

Ranma 1/2 Chap 022 27/12/2014

Ranma 1/2 Chap 023 27/12/2014

Ranma 1/2 Chap 024 24/08/2011

Ranma 1/2 Chap 025 17/12/2011

Ranma 1/2 Chap 026 17/12/2011

Ranma 1/2 Chap 027 17/12/2011

Ranma 1/2 Chap 028 17/12/2011

Ranma 1/2 Chap 029 17/12/2011

Ranma 1/2 Chap 030 17/12/2011

Ranma 1/2 Chap 031 17/12/2011

Ranma 1/2 Chap 032 17/12/2011

Ranma 1/2 Chap 033 17/12/2011

Ranma 1/2 Chap 034 17/12/2011

Ranma 1/2 Chap 035 17/12/2011

Ranma 1/2 Chap 036 27/12/2011

Ranma 1/2 Chap 037 17/01/2012

Ranma 1/2 Chap 038 17/01/2012

Ranma 1/2 Chap 039 17/01/2012

Ranma 1/2 Chap 040 07/03/2012

Ranma 1/2 Chap 041 07/03/2012

Ranma 1/2 Chap 042 07/03/2012

Ranma 1/2 Chap 043 07/03/2012

Ranma 1/2 Chap 044 17/03/2012

Ranma 1/2 Chap 045 28/03/2012

Ranma 1/2 Chap 046 08/04/2012

Ranma 1/2 Chap 047 22/04/2012

Ranma 1/2 Chap 048 04/05/2012

Ranma 1/2 Chap 049 19/05/2012

Ranma 1/2 Chap 050 06/06/2012

Ranma 1/2 Chap 051 06/06/2012

Ranma 1/2 Chap 052 17/06/2012

Ranma 1/2 Chap 053 22/06/2012

Ranma 1/2 Chap 054 11/07/2012

Ranma 1/2 Chap 055 11/07/2012

Ranma 1/2 Chap 056 24/07/2012

Ranma 1/2 Chap 057 24/07/2012

Ranma 1/2 Chap 058 30/07/2012

Ranma 1/2 Chap 059 06/08/2012

Ranma 1/2 Chap 060 15/08/2012

Ranma 1/2 Chap 061 20/08/2012

Ranma 1/2 Chap 062 03/09/2012

Ranma 1/2 Chap 063 12/09/2012

Ranma 1/2 Chap 064 19/09/2012

Ranma 1/2 Chap 065 26/09/2012

Ranma 1/2 Chap 066 03/10/2012

Ranma 1/2 Chap 067 24/10/2012

Ranma 1/2 Chap 068 01/11/2012

Ranma 1/2 Chap 069 15/11/2012

Ranma 1/2 Chap 070 31/12/2012

Ranma 1/2 Chap 071 31/12/2012

Ranma 1/2 Chap 072 08/01/2013

Ranma 1/2 Chap 073 27/01/2013

Ranma 1/2 Chap 074 11/02/2013

Ranma 1/2 Chap 075 14/02/2013

Ranma 1/2 Chap 076 21/02/2013

Ranma 1/2 Chap 077 21/02/2013

Ranma 1/2 Chap 078 27/02/2013

Ranma 1/2 Chap 079 05/03/2013

Ranma 1/2 Chap 080 10/03/2013

Ranma 1/2 Chap 081 10/03/2013

Ranma 1/2 Chap 082 05/04/2013

Ranma 1/2 Chap 083 05/04/2013

Ranma 1/2 Chap 084 05/04/2013

Ranma 1/2 Chap 085 05/04/2013

Ranma 1/2 Chap 086 05/04/2013

Ranma 1/2 Chap 087 24/04/2013

Ranma 1/2 Chap 088 24/04/2013

Ranma 1/2 Chap 089 24/04/2013

Ranma 1/2 Chap 090 24/04/2013

Ranma 1/2 Chap 091 24/04/2013

Ranma 1/2 Chap 092 24/04/2013

Ranma 1/2 Chap 093 24/04/2013

Ranma 1/2 Chap 094 24/04/2013

Ranma 1/2 Chap 095 28/04/2013

Ranma 1/2 Chap 096 29/04/2013

Ranma 1/2 Chap 097 26/05/2013

Ranma 1/2 Chap 098 26/05/2013

Ranma 1/2 Chap 099 26/05/2013

Ranma 1/2 Chap 100 26/05/2013

Ranma 1/2 Chap 101 26/05/2013

Ranma 1/2 Chap 102 26/05/2013

Ranma 1/2 Chap 103 26/05/2013

Ranma 1/2 Chap 104 26/05/2013

Ranma 1/2 Chap 105 26/05/2013

Ranma 1/2 Chap 106 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 107 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 108 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 109 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 110 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 111 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 112 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 113 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 114 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 115 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 116 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 117 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 118 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 119 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 120 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 121 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 122 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 123 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 124 01/07/2013

Ranma 1/2 Chap 125 22/07/2013

Ranma 1/2 Chap 126 22/07/2013

Ranma 1/2 Chap 127 22/07/2013

Ranma 1/2 Chap 128 22/07/2013

Ranma 1/2 Chap 129 22/07/2013

Ranma 1/2 Chap 130 22/07/2013

Ranma 1/2 Chap 131 22/07/2013

Ranma 1/2 Chap 132 22/07/2013

Ranma 1/2 Chap 133 22/07/2013

Ranma 1/2 Chap 134 11/08/2013

Ranma 1/2 Chap 135 11/08/2013

Ranma 1/2 Chap 136 11/08/2013

Ranma 1/2 Chap 137 11/08/2013

Ranma 1/2 Chap 138 11/08/2013

Ranma 1/2 Chap 139 27/08/2013

Ranma 1/2 Chap 140 27/08/2013

Ranma 1/2 Chap 141 27/08/2013

Ranma 1/2 Chap 142 27/08/2013

Ranma 1/2 Chap 143 27/08/2013

Ranma 1/2 Chap 144 31/08/2013

Ranma 1/2 Chap 145 31/08/2013

Ranma 1/2 Chap 146 05/09/2013

Ranma 1/2 Chap 147 01/12/2013

Ranma 1/2 Chap 148 01/12/2013

Ranma 1/2 Chap 149 01/12/2013

Ranma 1/2 Chap 150 01/12/2013

Ranma 1/2 Chap 151 01/12/2013

Ranma 1/2 Chap 152 01/12/2013

Ranma 1/2 Chap 153 01/12/2013

Ranma 1/2 Chap 154 01/12/2013

Ranma 1/2 Chap 155 01/12/2013

Ranma 1/2 Chap 156 01/12/2013

Ranma 1/2 Chap 157 01/12/2013

Ranma 1/2 Chap 158 01/12/2013

Ranma 1/2 Chap 159 01/12/2013

Ranma 1/2 Chap 160 05/12/2013

Ranma 1/2 Chap 161 05/12/2013

Ranma 1/2 Chap 162 05/12/2013

Ranma 1/2 Chap 163 05/12/2013

Ranma 1/2 Chap 164 11/12/2013

Ranma 1/2 Chap 165 11/12/2013

Ranma 1/2 Chap 166 11/12/2013

Ranma 1/2 Chap 167 11/12/2013

Ranma 1/2 Chap 168 11/12/2013

Ranma 1/2 Chap 169 11/12/2013

Ranma 1/2 Chap 170 10/01/2014

Ranma 1/2 Chap 171 10/01/2014

Ranma 1/2 Chap 172 10/01/2014

Ranma 1/2 Chap 173 26/03/2014

Ranma 1/2 Chap 174 26/03/2014

Ranma 1/2 Chap 175 26/03/2014

Ranma 1/2 Chap 176 26/03/2014

Ranma 1/2 Chap 177 26/03/2014

Ranma 1/2 Chap 178 15/01/2014

Ranma 1/2 Chap 179 26/03/2014

Ranma 1/2 Chap 180 26/03/2014

Ranma 1/2 Chap 181 26/03/2014

Ranma 1/2 Chap 182 26/03/2014

Ranma 1/2 Chap 183 26/03/2014

Ranma 1/2 Chap 184 26/03/2014

Ranma 1/2 Chap 185 26/03/2014

Ranma 1/2 Chap 186 26/03/2014

Ranma 1/2 Chap 187 27/03/2014

Ranma 1/2 Chap 188 11/04/2014

Ranma 1/2 Chap 189 11/04/2014

Ranma 1/2 Chap 190 11/04/2014

Ranma 1/2 Chap 191 12/04/2014

Ranma 1/2 Chap 192 23/04/2014

Ranma 1/2 Chap 193 30/04/2014

Ranma 1/2 Chap 194 – Ýnghĩa của một người bạn 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 195 Niềm đam mê với nước sốt. 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 196 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 197 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 198 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 199 – Lời nguyền ở suối nước nóng 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 200 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 201 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 202 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 203 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 204 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 205 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 206 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 207 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 208 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 209 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 210 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 211 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 212 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 213 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 214 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 215 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 216 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 217 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 218 28/03/2015

Ranma 1/2 Chap 219 23/06/2015

Ranma 1/2 Chap 220 23/06/2015

Ranma 1/2 Chap 221 23/06/2015

Ranma 1/2 Chap 222 23/06/2015

Ranma 1/2 Chap 223 23/06/2015

Ranma 1/2 Chap 224 23/06/2015

Ranma 1/2 Chap 225 24/06/2015

Ranma 1/2 Chap 226 24/06/2015

Ranma 1/2 Chap 227 13/10/2015

Ranma 1/2 Chap 228 13/10/2015

Ranma 1/2 Chap 229 19/10/2015

Ranma 1/2 Chap 231 22/10/2015

Ranma 1/2 Chap 232 22/10/2015

Ranma 1/2 Chap 233 26/10/2015

Ranma 1/2 Chap 234 26/10/2015

Ranma 1/2 Chap 235 04/11/2015

Ranma 1/2 Chap 236 12/11/2015

Ranma 1/2 Chap 237 12/11/2015

Ranma 1/2 Chap 241 07/12/2015

Ranma 1/2 Chap 242 08/12/2015

Ranma 1/2 Chap 243 09/12/2015

Ranma 1/2 Chap 244 10/12/2015

Ranma 1/2 Chap 245 12/12/2015

Ranma 1/2 Chap 246 12/12/2015

Ranma 1/2 Chap 247 13/12/2015

Ranma 1/2 Chap 248 14/12/2015

Ranma 1/2 Chap 249 15/12/2015

Ranma 1/2 Chap 250 16/12/2015

Ranma 1/2 Chap 251 26/12/2015

Ranma 1/2 Chap 252 26/12/2015

Ranma 1/2 Chap 253 26/12/2015

Ranma 1/2 Chap 254 29/12/2015

Ranma 1/2 Chap 255 29/12/2015

Ranma 1/2 Chap 256 30/12/2015

Ranma 1/2 Chap 257 30/12/2015

Ranma 1/2 Chap 258 02/01/2016

Ranma 1/2 Chap 259 02/01/2016

Ranma 1/2 Chap 260 06/01/2016

Ranma 1/2 Chap 261 06/01/2016

Ranma 1/2 Chap 262 06/01/2016

Ranma 1/2 Chap 263 08/01/2016

Ranma 1/2 Chap 264 10/01/2016

Ranma 1/2 Chap 265 10/01/2016

Ranma 1/2 Chap 266 12/01/2016

Ranma 1/2 Chap 267 12/01/2016

Ranma 1/2 Chap 268 14/01/2016

Ranma 1/2 Chap 269 15/01/2016

Ranma 1/2 Chap 270 16/01/2016

Ranma 1/2 Chap 271 19/01/2016

Ranma 1/2 Chap 272 20/01/2016

Ranma 1/2 Chap 273 21/01/2016

Ranma 1/2 Chap 274 24/01/2016

Ranma 1/2 Chap 275 26/01/2016

Ranma 1/2 Chap 276 26/01/2016

Ranma 1/2 Chap 277 27/01/2016

Ranma 1/2 Chap 278 28/01/2016

Ranma 1/2 Chap 279 28/01/2016

Ranma 1/2 Chap 280 29/01/2016

Ranma 1/2 Chap 281 01/02/2016

Ranma 1/2 Chap 282 01/02/2016

Ranma 1/2 Chap 283 03/02/2016

Ranma 1/2 Chap 284 03/02/2016

Ranma 1/2 Chap 285 04/02/2016

Ranma 1/2 Chap 286 04/02/2016

Ranma 1/2 Chap 287 06/02/2016

Ranma 1/2 Chap 288 07/02/2016

Ranma 1/2 Chap 289 12/02/2016

Ranma 1/2 Chap 290 12/02/2016

Ranma 1/2 Chap 291 18/02/2016

Ranma 1/2 Chap 292 18/02/2016

Ranma 1/2 Chap 293 22/02/2016

Ranma 1/2 Chap 294 22/02/2016

Ranma 1/2 Chap 295 22/02/2016

Ranma 1/2 Chap 296 24/02/2016

Ranma 1/2 Chap 297 24/02/2016

Ranma 1/2 Chap 298 26/02/2016

Ranma 1/2 Chap 299 27/02/2016

Ranma 1/2 Chap 300 27/02/2016

Ranma 1/2 Chap 301 28/02/2016

Ranma 1/2 Chap 302 29/02/2016

Ranma 1/2 Chap 303 01/03/2016

Ranma 1/2 Chap 304 03/03/2016

Ranma 1/2 Chap 305 03/03/2016

Ranma 1/2 Chap 306 04/03/2016

Ranma 1/2 Chap 307 05/03/2016

Ranma 1/2 Chap 308 06/03/2016

Ranma 1/2 Chap 309 07/03/2016

Ranma 1/2 Chap 310 07/03/2016

Ranma 1/2 Chap 311 09/03/2016

Ranma 1/2 Chap 312 11/03/2016

Ranma 1/2 Chap 313 12/03/2016

Ranma 1/2 Chap 314 13/03/2016

Ranma 1/2 Chap 315 15/03/2016

Ranma 1/2 Chap 316 16/03/2016

Ranma 1/2 Chap 316 16/03/2016

Ranma 1/2 Chap 317 16/03/2016

Ranma 1/2 Chap 318 21/03/2016

Ranma 1/2 Chap 319 21/03/2016

Ranma 1/2 Chap 320 23/03/2016

Ranma 1/2 Chap 321 23/03/2016

Ranma 1/2 Chap 322 28/03/2016

Ranma 1/2 Chap 323 29/03/2016

Ranma 1/2 Chap 324 31/03/2016

Ranma 1/2 Chap 325 28/04/2016

Ranma 1/2 Chap 326 04/05/2016

Ranma 1/2 Chap 327 08/05/2016

Ranma 1/2 Chap 328 11/05/2016

Ranma 1/2 Chap 329 16/05/2016

Ranma 1/2 Chap 330 18/05/2016

Ranma 1/2 Chap 331 21/05/2016

Ranma 1/2 Chap 332 25/05/2016

Ranma 1/2 Chap 333 29/05/2016

Ranma 1/2 Chap 334 01/06/2016

Ranma 1/2 Chap 335 01/06/2016

Ranma 1/2 Chap 336 05/06/2016

Ranma 1/2 Chap 337 08/06/2016

Ranma 1/2 Chap 338 08/06/2016

Ranma 1/2 Chap 339 11/06/2016

Ranma 1/2 Chap 340 22/06/2016

Ranma 1/2 Chap 341 25/06/2016

Ranma 1/2 Chap 342 28/06/2016

Ranma 1/2 Chap 343 02/07/2016

Ranma 1/2 Chap 344 10/07/2016

Ranma 1/2 Chap 345 14/07/2016

Ranma 1/2 Chap 346 20/07/2016

Ranma 1/2 Chap 347 20/07/2016

Ranma 1/2 Chap 348 22/07/2016

Ranma 1/2 Chap 349 26/07/2016

Ranma 1/2 Chap 350 30/07/2016

Ranma 1/2 Chap 350.1 02/08/2016

Ranma 1/2 Chap 351 04/08/2016

Ranma 1/2 Chap 352 12/08/2016

Ranma 1/2 Chap 353 12/08/2016

Ranma 1/2 Chap 354 15/08/2016

Ranma 1/2 Chap 355 23/08/2016

Ranma 1/2 Chap 356 30/08/2016

Ranma 1/2 Chap 357 07/09/2016

Ranma 1/2 Chap 358 10/09/2016

Ranma 1/2 Chap 359 22/09/2016

Ranma 1/2 Chap 360 22/09/2016

Ranma 1/2 Chap 361 09/10/2016

Ranma 1/2 Chap 362 28/10/2016

Ranma 1/2 Chap 363 02/11/2016

Ranma 1/2 Chap 364 02/11/2016

Ranma 1/2 Chap 365 14/11/2016

Ranma 1/2 Chap 366 14/11/2016

Ranma 1/2 Chap 367 18/11/2016

Ranma 1/2 Chap 368 14/12/2016

Ranma 1/2 Chap 369 05/01/2017

Ranma 1/2 Chap 370 05/01/2017

Ranma 1/2 Chap 371 24/01/2017

Ranma 1/2 Chap 372 24/01/2017

Ranma 1/2 Chap 373 24/01/2017

Ranma 1/2 Chap 374 24/01/2017

Ranma 1/2 Chap 375 02/02/2017

Ranma 1/2 Chap 376 09/02/2017

Ranma 1/2 Chap 377 18/02/2017

Ranma 1/2 Chap 389 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 390 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 391 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 392 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 393 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 394 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 395 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 396 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 397 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 398 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 399 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 400 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 401 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 402 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 403 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 404 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 405 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 406 01/09/2017

Ranma 1/2 Chap 407 01/09/2017