Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
1001 Nights

1001 Nights

8.6/10 trên tổng số 10 lượt đánh giá

Lượt xem: 76,662
Tên khác: 1001 Nights
Thể loại: Tragedy, Romance, Psychological, Mystery, Historical, Drama, Adventure
Tác giả: Kajiyama Mika,Muroyama Mayumi,Kojima Lalako
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

1001 Nights: Chắc hẳn ai cũng đã từng đọc qua câu chuyện 1001 đêm với Alibaba, Aladin cùng Genie, Sinbad,... Nhưng đây lại là một câu chuyện hoàn toàn khác ! Hãy tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu "nàng"Sehera thật ra là... con trai ?!?

Danh sách chương

1001 Nights Chap 001 27/12/2014

1001 Nights Chap 002 27/12/2014

1001 Nights Chap 003 27/12/2014

1001 Nights Chap 004 27/12/2014

1001 Nights Chap 005 27/12/2014

1001 Nights Chap 006 27/12/2014

1001 Nights Chap 007 27/12/2014

1001 Nights Chap 008 27/12/2014

1001 Nights Chap 009 27/12/2014

1001 Nights Chap 010 27/12/2014

1001 Nights Chap 011 27/12/2014

1001 Nights Chap 012 27/12/2014

1001 Nights Chap 013 27/12/2014

1001 Nights Chap 014 27/12/2014

1001 Nights Chap 015 27/12/2014

1001 Nights Chap 016 27/12/2014

1001 Nights Chap 017 24/08/2011

1001 Nights Chap 018 24/08/2011

1001 nights Chap 019 27/08/2011

1001 Nights Chap 020 16/12/2011

1001 Nights Chap 021 16/12/2011

1001 Nights Chap 022 18/12/2011

1001 Nights Chap 023 19/12/2011

1001 Nights Chap 024 24/12/2011

1001 Nights Chap 025 05/05/2012

1001 Nights Chap 026 07/05/2012

1001 Nights Chap 027 09/05/2012

1001 Nights Chap 028 12/05/2012

1001 Nights Chap 029 13/05/2012

1001 Nights Chap 030 15/05/2012

1001 Nights Chap 031 17/05/2012

1001 Nights Chap 032 19/05/2012

1001 Nights Chap 033 22/05/2012

1001 Nights Chap 034 23/05/2012

1001 Nights Chap 035 28/05/2012

1001 Nights Chap 036 04/06/2012

1001 Nights Chap 037 29/04/2013

1001 Nights Chap 038 30/04/2013

1001 Nights Chap 039 01/05/2013

1001 Nights Chap 040 02/05/2013

1001 nights Chap 041 03/05/2013

1001 Nights Chap 042 05/05/2013

1001 Nights Chap 043 05/05/2013

1001 Nights Chap 044 09/05/2013

1001 Nights Chap 045 11/05/2013

1001 Nights Chap 046 14/05/2013

1001 Nights Chap 047 16/05/2013

1001 Nights Chap 048 18/05/2013

1001 Nights Chap 049 22/05/2013

1001 Nights Chap 050 23/05/2013

1001 Nights Chap 051 28/05/2013

1001 Nights Chap 052 28/05/2013

1001 Nights Chap 053 31/05/2013

1001 Nights Chap 054 24/06/2013

1001 Nights Chap 055 24/06/2013

1001 Nights Chap 056 24/06/2013

1001 Nights Chap 057 24/06/2013

1001 Nights Chap 058 24/06/2013

1001 Nights Chap 059 24/06/2013

1001 Nights Chap 060 24/06/2013

1001 Nights Chap 061 27/06/2013

1001 Nights Chap 062 12/07/2014

1001 Nights Chap 063 15/07/2014

1001 Nights Chap 064 15/07/2014

1001 Nights Chap 065 15/07/2014

1001 Nights Chap 066 17/07/2014

1001 Nights Chap 067 17/07/2014

1001 Nights Chap 068 18/07/2014

1001 Nights Chap 069 08/01/2015

1001 nights Chap 070 28/03/2015

1001 Nights Chap 071 08/01/2015

1001 nights Chap 071 19/07/2016

1001 Nights Chap 072 08/01/2015

1001 nights Chap 072 19/07/2016

1001 nights Chap 073 19/07/2016

1001 nights Chap 074 19/07/2016