Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
20th Century Boys

20th Century Boys

8.4/10 trên tổng số 11 lượt đánh giá

Lượt xem: 173,920
Tên khác: 20th Century Boys
Thể loại: Supernatural, Seinen, Sci-Fi, Psychological, Mystery, Drama, Action
Tác giả: Urasawa Naoki
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

20th Century Boys: Làm người lớn, với những trách nhiệm, gánh nặng và khó khăn, quả là không dễ. Endou Kenji chỉ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người trụ cột trong gia đình để nuôi mẹ và con gái của người chị mất tích, cố đến nỗi anh dường như quên đi những ước mơ, hoài bão tươi đẹp mình từng có. Cho đến một ngày mọi chuyện thay đổi, bắt đầu bằng cái chết kì lạ của một người bạn thuở ấu thơ rồi dẫn đến những sự kiện lạ lùng có điểm kết là một biểu tượng mà chính anh đã cùng những người bạn của mình tạo ra. Những kí ức trở về kèm theo mối lo sợ bao trùm khi câu truyện cổ tích mà những đứa trẻ nghĩ ra giờ lại biến thành cơn ác mộng của nhân loại. Chính trong hoàn cảnh đó, Kenji và những người bạn đã đưa ra sự lựa chọn mà họ đã từng đồng ý với nhau từ khi còn đi học: "Chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ thế giới". Nó như câu trả lời chưa thoả đáng cho câu hỏi "không biết vì chúng tôi là người lớn nên mới mong ước được trở lại những ngày ấy hay chính chúng tôi hồi ấy sẽ cười nhạo khi nhìn thấy chúng tôi bây giờ." 20th Century Boys không chỉ là một câu truyện về một cuộc chiến mà nó còn là một chuỗi những triết lí làm người.

Danh sách chương

20th Century Boy Chap 123 27/12/2014

20th Century Boy Chap 124 27/12/2014

20th Century Boy Chap 125 27/12/2014

20th Century Boy Chap 126 27/12/2014

20th Century Boy Chap 127 27/12/2014

20th Century Boy Chap 128 27/12/2014

20th Century Boy Chap 129 27/12/2014

20th Century Boy Chap 130 27/12/2014

20th Century Boy Chap 131 27/12/2014

20th Century Boy Chap 132 27/12/2014

20th Century Boy Chap 133 27/12/2014

20th Century Boy Chap 134 27/12/2014

20th Century Boy Chap 135 27/12/2014

20th Century Boy Chap 136 27/12/2014

20th Century Boy Chap 137 27/12/2014

20th Century Boy Chap 138 27/12/2014

20th Century Boy Chap 139 27/12/2014

20th Century Boy Chap 140 27/12/2014

20th Century Boy Chap 141 27/12/2014

20th Century Boy Chap 142 27/12/2014

20th Century Boy Chap 143 27/12/2014

20th Century Boy Chap 144 27/12/2014

20th Century Boy Chap 145 27/12/2014

20th Century Boy Chap 146 27/12/2014

20th Century Boy Chap 147 27/12/2014

20th Century Boy Chap 148 27/12/2014

20th Century Boy Chap 149 27/12/2014

20th Century Boy Chap 150 27/12/2014

20th Century Boy Chap 151 27/12/2014

20th Century Boy Chap 152 27/12/2014

20th Century Boy Chap 153 27/12/2014

20th Century Boy Chap 154 27/12/2014

20th Century Boy Chap 155 27/12/2014

20th Century Boy Chap 156 27/12/2014

20th Century Boy Chap 157 27/12/2014

20th Century Boy Chap 158 27/12/2014

20th Century Boy Chap 159 27/12/2014

20th Century Boy Chap 160 27/12/2014

20th Century Boy Chap 161 27/12/2014

20th Century Boy Chap 162 27/12/2014

20th Century Boy Chap 163 27/12/2014

20th Century Boy Chap 164 27/12/2014

20th Century Boy Chap 165 27/12/2014

20th Century Boy Chap 166 27/12/2014

20th Century Boy Chap 167 27/12/2014

20th Century Boy Chap 168 27/12/2014

20th Century Boy Chap 169 27/12/2014

20th Century Boy Chap 170 27/12/2014

20th Century Boy Chap 171 27/12/2014

20th Century Boy Chap 172 27/12/2014

20th Century Boy Chap 173 27/12/2014

20th Century Boy Chap 174 27/12/2014

20th Century Boy Chap 175 27/12/2014

20th Century Boy Chap 176 27/12/2014

20th Century Boy Chap 177 27/12/2014

20th Century Boys Chap 001 27/12/2014

20th Century Boys Chap 002 27/12/2014

20th Century Boys Chap 003 27/12/2014

20th Century Boys Chap 004 27/12/2014

20th Century Boys Chap 005 27/12/2014

20th Century Boys Chap 006 27/12/2014

20th Century Boys Chap 007 27/12/2014

20th Century Boys Chap 008 27/12/2014

20th Century Boys Chap 009 27/12/2014

20th Century Boys Chap 010 27/12/2014

20th Century Boys Chap 011 27/12/2014

20th Century Boys Chap 012 27/12/2014

20th Century Boys Chap 013 27/12/2014

20th Century Boys Chap 014 27/12/2014

20th Century Boys Chap 015 27/12/2014

20th Century Boys Chap 016 27/12/2014

20th Century Boys Chap 017 27/12/2014

20th Century Boys Chap 018 27/12/2014

20th Century Boys Chap 019 27/12/2014

20th Century Boys Chap 020 27/12/2014

20th Century Boys Chap 021 27/12/2014

20th Century Boys Chap 022 27/12/2014

20th Century Boys Chap 023 27/12/2014

20th Century Boys Chap 024 27/12/2014

20th Century Boys Chap 025 27/12/2014

20th Century Boys Chap 026 27/12/2014

20th Century Boys Chap 027 27/12/2014

20th Century Boys Chap 028 27/12/2014

20th Century Boys Chap 029 27/12/2014

20th Century Boys Chap 030 27/12/2014

20th Century Boys Chap 031 27/12/2014

20th Century Boys Chap 032 27/12/2014

20th Century Boys Chap 033 27/12/2014

20th Century Boys Chap 034 27/12/2014

20th Century Boys Chap 035 27/12/2014

20th Century Boys Chap 036 27/12/2014

20th Century Boys Chap 037 27/12/2014

20th Century Boys Chap 038 27/12/2014

20th Century Boys Chap 039 27/12/2014

20th Century Boys Chap 040 27/12/2014

20th Century Boys Chap 041 27/12/2014

20th Century Boys Chap 042 27/12/2014

20th Century Boys Chap 043 27/12/2014

20th Century Boys Chap 044 27/12/2014

20th Century Boys Chap 045 27/12/2014

20th Century Boys Chap 046 27/12/2014

20th Century Boys Chap 047 27/12/2014

20th Century Boys Chap 048 27/12/2014

20th Century Boys Chap 049 27/12/2014

20th Century Boys Chap 050 27/12/2014

20th Century Boys Chap 051 27/12/2014

20th Century Boys Chap 052 27/12/2014

20th Century Boys Chap 053 27/12/2014

20th Century Boys Chap 054 27/12/2014

20th Century Boys Chap 055 27/12/2014

20th Century Boys Chap 056 27/12/2014

20th Century Boys Chap 057 27/12/2014

20th Century Boys Chap 058 27/12/2014

20th Century Boys Chap 059 27/12/2014

20th Century Boys Chap 060 27/12/2014

20th Century Boys Chap 061 27/12/2014

20th Century Boys Chap 062 27/12/2014

20th Century Boys Chap 063 27/12/2014

20th Century Boys Chap 064 27/12/2014

20th Century Boys Chap 065 27/12/2014

20th Century Boys Chap 066 27/12/2014

20th Century Boys Chap 067 27/12/2014

20th Century Boys Chap 068 27/12/2014

20th Century Boys Chap 069 27/12/2014

20th Century Boys Chap 070 27/12/2014

20th Century Boys Chap 071 27/12/2014

20th Century Boys Chap 072 27/12/2014

20th Century Boys Chap 073 27/12/2014

20th Century Boys Chap 074 27/12/2014

20th Century Boys Chap 075 27/12/2014

20th Century Boys Chap 076 27/12/2014

20th Century Boys Chap 077 27/12/2014

20th Century Boys Chap 078 27/12/2014

20th Century Boys Chap 079 27/12/2014

20th Century Boys Chap 080 27/12/2014

20th Century Boys Chap 081 27/12/2014

20th Century Boys Chap 082 27/12/2014

20th Century Boys Chap 083 27/12/2014

20th Century Boys Chap 084 27/12/2014

20th Century Boys Chap 085 27/12/2014

20th Century Boys Chap 086 27/12/2014

20th Century Boys Chap 087 27/12/2014

20th Century Boys Chap 088 27/12/2014

20th Century Boys Chap 089 27/12/2014

20th Century Boys Chap 090 27/12/2014

20th Century Boys Chap 091 27/12/2014

20th Century Boys Chap 092 27/12/2014

20th Century Boys Chap 093 27/12/2014

20th Century Boys Chap 094 27/12/2014

20th Century Boys Chap 095 27/12/2014

20th Century Boys Chap 096 27/12/2014

20th Century Boys Chap 097 27/12/2014

20th Century Boys Chap 098 27/12/2014

20th Century Boys Chap 099 27/12/2014

20th Century Boys Chap 100 27/12/2014

20th Century Boys Chap 101 27/12/2014

20th Century Boys Chap 102 27/12/2014

20th Century Boys Chap 103 27/12/2014

20th Century Boys Chap 104 27/12/2014

20th Century Boys Chap 105 27/12/2014

20th Century Boys Chap 106 27/12/2014

20th Century Boys Chap 107 27/12/2014

20th Century Boys Chap 108 27/12/2014

20th Century Boys Chap 109 27/12/2014

20th Century Boys Chap 110 27/12/2014

20th Century Boys Chap 111 27/12/2014

20th Century Boys Chap 112 27/12/2014

20th Century Boys Chap 113 27/12/2014

20th Century Boys Chap 114 27/12/2014

20th Century Boys Chap 115 27/12/2014

20th Century Boys Chap 116 27/12/2014

20th Century Boys Chap 117 27/12/2014

20th Century Boys Chap 118 27/12/2014

20th Century Boys Chap 119 27/12/2014

20th Century Boys Chap 120 27/12/2014

20th Century Boys Chap 121 27/12/2014

20th Century Boys Chap 122 27/12/2014

20th century boys Chap 178 28/03/2015

20th century boys Chap 179 28/03/2015

20th Century Boys Chap 180 27/12/2014

20th Century Boys Chap 181 27/12/2014

20th Century Boys Chap 182 27/12/2014

20th Century Boys Chap 183 27/12/2014

20th Century Boys Chap 184 27/12/2014

20th Century Boys Chap 185 23/05/2012

20th Century Boys Chap 186 23/05/2012

20th Century Boys Chap 187 23/05/2012

20th Century Boys Chap 188 23/05/2012

20th Century Boys Chap 189 23/05/2012

20th Century Boys Chap 190 27/12/2014

20th Century Boys Chap 191 27/12/2014

20th Century Boys Chap 192 23/05/2012

20th century boys Chap 193 01/01/2013

20th century boys Chap 194 01/01/2013

20th century boys Chap 195 01/01/2013

20th century boys Chap 196 01/01/2013

20th century boys Chap 197 01/01/2013

20th century boys Chap 198 10/09/2013

20th century boys Chap 199 10/09/2013

20th century boys Chap 200 10/09/2013

20th century boys Chap 201 10/09/2013

20th century boys Chap 202 10/09/2013

20th century boys Chap 203 10/09/2013

20th century boys Chap 204 07/10/2013