Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
3x3 Eyes - Cô bé 3 mắt

3x3 Eyes - Cô bé 3 mắt

9.5/10 trên tổng số 17 lượt đánh giá

Lượt xem: 145,046
Tên khác: 3x3 Eyes - Cô bé 3 mắt
Thể loại: Supernatural, Romance, Fantasy, Drama, Adventure
Tác giả: Yuzo Takada
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

3x3 Eyes - Cô bé 3 mắt: Chap 1 đến chap 89 nguồn từ manga24h.com nhé. Bọn mình dịch tiếp từ chap 90 trở đi3x3 Eyes là câu chuyện kể về những cuộc phiêu lưu của Pai là một Sanjiyan Unkara sống sót cuối cùng, và một Wu mới của cô - một bạn đồng hành bất tử - Yakumo, họ quyết hi sinh để làm cho Pai trở thành một con người để mà cô có thể quên đi quá khứ. Yakumo thì có thể chết lần với lòng trung thành của mình để bảo vệ Pai và sẽ chết khi cô chết, vì họ gặp và chạm trán nhiều tay sai của con quỷ Kaiyanwang, tất cả điều đó nhằm giết Pai và để chuyển sức mạnh của cô vào hắn và hắn sẽ trở nên bất diệt...giải thích tập cuối: lúc đó yakumo đã chết nhưng vẫn còn linh hồn shiva định hủy linh hồn của yakumo nhưng chính hành động đó làm cho parvaty trong shiva thức tỉnh thoát ra dung hợp vs pai và các linh hồn 3 mắt thiện thoát ra trong lúc đó linh hồn ba mắt ác màu đen cũng thoát ra cuối cùng để tiêu diệt các linh hồn đó cần một linh hồn thiện để khuếch tán sức mạnh và yakumo hi sinh bản thân mình do vẫn là người bất tử vì parvatty đã quay trở lại là người ba mắt ,nên yakumo không chết nhưng do đánh tan nát như vậy nên ko biết sẽ hồi sinh ở đâu và lúc nào nhưng cuối cùng họ cũng gặp nhau!!!Click theo dõi để ủng hộ tớ và nhóm dịch

Danh sách chương

3x3 Eyes Chap 003 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 004 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 005 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 006 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 007 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 008 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 009 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 010 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 011 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 012 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 013 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 014 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 015 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 016 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 017 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 018 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 019 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 020 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 021 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 022 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 023 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 024 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 025 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 026 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 027 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 028 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 029 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 030 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 031 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 032 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 033 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 034 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 035 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 036 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 037 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 038 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 039 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 040 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 041 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 042 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 043 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 044 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 045 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 046 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 047 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 048 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 049 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 050 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 051 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 052 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 053 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 054 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 055 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 056 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 057 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 058 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 059 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 060 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 061 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 062 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 063 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 064 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 065 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 066 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 067 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 068 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 069 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 070 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 071 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 072 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 073 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 074 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 075 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 076 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 077 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 078 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 079 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 080 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 081 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 082 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 083 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 084 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 085 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 087 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 088 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 1 - 002 27/12/2014

3x3 Eyes Chap 86 27/12/2014

3×3 Eyes Chap 089 15/05/2012

3×3 Eyes Chap 090 15/05/2012

3×3 Eyes Chap 091 15/05/2012

3×3 Eyes Chap 092 15/05/2012

3×3 Eyes Chap 093 15/05/2012

3×3 Eyes Chap 094 15/05/2012

3×3 Eyes Chap 095 15/05/2012

3×3 Eyes Chap 096 15/05/2012

3×3 Eyes Chap 097 16/05/2012

3×3 Eyes Chap 098 17/06/2012

3×3 Eyes Chap 099 17/06/2012

3×3 Eyes Chap 100 17/06/2012

3×3 Eyes Chap 400 07/06/2012

3×3 Eyes Chap 401 25/05/2012

3×3 Eyes Chap 402 25/05/2012

3×3 Eyes Chap 403 25/05/2012

3×3 Eyes Chap 404 25/05/2012

3×3 Eyes Chap 405 25/05/2012

3×3 Eyes Chap 406 25/05/2012

3×3 Eyes Chap 407 07/06/2012

3×3 Eyes Chap 408 07/06/2012

3×3 Eyes Chap 409 07/06/2012

3×3 Eyes Chap 410 07/06/2012

3×3 Eyes Chap 411 07/06/2012

3×3 Eyes Chap 412 07/06/2012

3×3 Eyes Chap 413 07/06/2012

3×3 Eyes Chap 414 07/06/2012

3×3 Eyes Chap 415 07/06/2012

3×3 Eyes Chap 416 07/06/2012

3×3 Eyes Chap 417 07/06/2012

3×3 Eyes Chap 418 13/06/2012

3×3 Eyes Chap 419 13/06/2012

3×3 Eyes Chap 420 13/06/2012

3×3 Eyes Chap 421 13/06/2012

3×3 Eyes Chap 422 13/06/2012

3×3 Eyes Chap 423 14/06/2012

3×3 Eyes Chap 424 14/06/2012

3×3 Eyes Chap 425 14/06/2012

3×3 Eyes Chap 426 14/06/2012

3×3 Eyes Chap 427 14/06/2012

3×3 Eyes Chap 428 19/06/2012

3×3 Eyes Chap 429 19/06/2012

3×3 Eyes Chap 430 19/06/2012

3×3 Eyes Chap 431 20/06/2012

3×3 Eyes Chap 432 20/06/2012

3×3 Eyes Chap 433 21/06/2012