Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman

9.9/10 trên tổng số 17 lượt đánh giá

Lượt xem: 87,085
Tên khác: A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman
Thể loại: Romance, Fantasy, Comedy, Action
Tác giả: Kengo matsumoto
Nguồn truyện: Blogtryen.com
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman:

Nữ kỵ sĩ mạnh nhất Leo chưa bao giờ được ai đó đối xử như là một cô gái bình thường... cho đến khi một pháp sư Fooly xuất hiện.. cậu ấy ngưỡng mộ và thách thức cô nàng bằng một nhiệm vụ "Lãng mạn".....

Danh sách chương

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 001 30/04/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 002 01/05/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 002.5 02/05/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 003 04/05/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 004 05/05/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 005 07/05/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 006 07/05/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 007 08/05/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 008 11/05/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 009 13/05/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 010 15/05/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 011 21/05/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 012 29/05/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 013 13/06/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 014 18/06/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 015 28/06/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 016 18/07/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 017 20/07/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 018 26/07/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 019 04/08/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 020 18/08/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 021 21/08/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 022 31/08/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 023 12/09/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 024 29/09/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 025 12/10/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 026 23/10/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 027 03/11/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 028 24/11/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 029 22/12/2018

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 030 07/01/2019

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 031 16/03/2019

A Story About Treating a Female Knight Who Has Never Been Treated as a Woman Chap 032 16/03/2019