Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Addicted to Curry - Bàn tay thần sầu

Addicted to Curry - Bàn tay thần sầu

8.2/10 trên tổng số 22 lượt đánh giá

Lượt xem: 80,143
Tên khác: Addicted to Curry - Bàn tay thần sầu
Thể loại: Ecchi, Cooking, Comedy
Tác giả: Kazuki Funatsa
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Addicted to Curry - Bàn tay thần sầu: Truyện kể về 1 anh đầu bếp chuyên nấu cà ri rất biến thái và 1 em học sinh trung học. Làm tiếp do nhóm cũ đã drop quá lâu, từ chap 1-37 là do nhóm The Black Heaven dịch

Danh sách chương

Addicted to Curry - Bàn tay thần sầu Chap 001 27/12/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 002 20/12/2011

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 003 21/12/2011

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 004 24/12/2011

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 005 29/12/2011

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 006 06/01/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 007 - Fixed 09/01/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 008 21/01/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 009 21/01/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 010 31/01/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 011 07/02/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 012 10/02/2012

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 013 17/02/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 014 26/02/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 015 26/02/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 016 05/03/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 017 12/03/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 018 07/04/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 019 07/04/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 020 07/04/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 021 11/05/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 022 11/05/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 023 11/05/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 024 01/08/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 025 01/08/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 026 02/08/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 027 02/08/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 028 06/08/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 029 06/08/2012

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 030 06/08/2012

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 031 06/08/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 031.5 10/08/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 032 11/08/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 033 11/08/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 034 23/08/2012

Addicted to Curry – Bàn Tay Thần Sầu Chap 035 23/08/2012

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 036 25/08/2012

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 037 08/09/2012

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 038 10/01/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 039 12/01/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 040 12/01/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 041 14/01/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 042 15/01/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 043 16/01/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 044 16/01/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 045 19/01/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 046 21/01/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 047 21/01/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 048 26/01/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 049 09/02/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 050 10/02/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 051 13/02/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 052 13/02/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 053 15/02/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 054 19/02/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 055 21/02/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 056 21/02/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 057 03/03/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 058 03/03/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 059 03/03/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 060 03/03/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 061 05/03/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 062 17/03/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 063 17/03/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 064 17/03/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 065 17/03/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 066 20/03/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 067 26/03/2014

Addicted to Curry – Bàn tay thần sầu Chap 068 26/03/2014