Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Angel Sanctuary

Angel Sanctuary

9.7/10 trên tổng số 49 lượt đánh giá

Lượt xem: 75,453
Tên khác: Angel Sanctuary
Thể loại: Tragedy, Supernatural, Shoujo, Romance, Psychological, Gender bender, Fantasy, Drama, Comedy, Adventure
Tác giả: Kaori Yuki
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Angel Sanctuary:

Một tác phẩm cực kì nổi tiếng của tác giả Kaori Yuki. Câu chuyện kể về Setsuna Mudou, một học sinh cấp ba cùng em gái của mình là Sara Mudou. Setsuna vốn là hiện thân của thiên thần Alexiel, vì phạm đại tội phản bội Chúa trời mà chịu hình phạt bị đày xuống trần đầu thai làm người thường, nhưng như vậy chưa đủ, số mệnh còn ép buộc Alexiel - tức Setsuna yêu phải em gái ruột của chính mình. Liệu mối tình loạn luân và tội lỗi này sẽ đi đến đâu khi vây quanh Setsuna là đầy rẫy các thế lực cả thiên thần lẫn ác quỷ đang mong thức tỉnh Alexiel trong cậu?

Danh sách chương

1001 Nights Chap 042 05/05/2013

Angel Sanctuary Chap 001 27/12/2014

Angel Sanctuary Chap 002 27/12/2014

Angel Sanctuary Chap 003 03/06/2012

Angel Sanctuary Chap 004 03/06/2012

Angel Sanctuary Chap 005 03/06/2012

Angel Sanctuary Chap 006 03/06/2012

Angel Sanctuary Chap 007 03/06/2012

Angel Sanctuary Chap 008 03/06/2012

Angel Sanctuary Chap 009 03/06/2012

Angel Sanctuary Chap 010 03/06/2012

Angel Sanctuary Chap 011 03/06/2012

Angel Sanctuary Chap 012 03/06/2012

Angel Sanctuary Chap 013 03/06/2012

Angel Sanctuary Chap 014 03/06/2012

Angel Sanctuary Chap 015 15/06/2012

Angel Sanctuary Chap 016 27/06/2012

Angel Sanctuary Chap 017 09/08/2012

Angel Sanctuary Chap 018 13/09/2012

Angel Sanctuary Chap 019 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 020 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 021 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 022 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 023 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 024 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 025 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 026 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 027 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 028 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 029 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 030 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 031 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 032 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 033 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 034 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 035 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 036 15/02/2013

Angel Sanctuary Chap 037 17/02/2013

Angel Sanctuary Chap 038 19/02/2013

Angel Sanctuary Chap 039 21/02/2013

Angel Sanctuary Chap 040 24/02/2013

Angel Sanctuary Chap 041 24/02/2013

Angel Sanctuary Chap 042 06/03/2013

Angel Sanctuary Chap 043 06/03/2013

Angel Sanctuary Chap 044 07/03/2013

Angel Sanctuary Chap 045 07/03/2013

Angel Sanctuary Chap 046 09/03/2013

Angel Sanctuary Chap 047 10/03/2013

Angel Sanctuary Chap 048 10/03/2013

Angel Sanctuary Chap 049 11/03/2013

Angel Sanctuary Chap 050 25/03/2013

Angel Sanctuary Chap 051 30/03/2013

Angel Sanctuary Chap 052 05/04/2013

Angel Sanctuary Chap 053 05/04/2013

Angel Sanctuary Chap 054 05/04/2013

Angel Sanctuary Chap 055 15/04/2013

Angel Sanctuary Chap 056 24/04/2013

Angel Sanctuary Chap 057 24/04/2013

Angel Sanctuary Chap 058 27/04/2013

Angel Sanctuary Chap 059 27/04/2013

Angel Sanctuary Chap 060 27/04/2013

Angel Sanctuary Chap 061 01/05/2013

Angel Sanctuary Chap 063 07/05/2013

Angel Sanctuary Chap 064 07/05/2013

Angel Sanctuary Chap 065 09/05/2013

Angel Sanctuary Chap 066 11/05/2013

Angel Sanctuary Chap 067 12/05/2013

Angel Sanctuary Chap 068 17/05/2013

Angel Sanctuary Chap 069 25/05/2013

Angel Sanctuary Chap 070 28/05/2013

Angel Sanctuary Chap 071 28/05/2013

Angel Sanctuary Chap 072 03/06/2013

Angel Sanctuary Chap 073 03/06/2013

Angel Sanctuary Chap 074 03/06/2013

Angel Sanctuary Chap 075 03/06/2013

Angel Sanctuary Chap 076 08/06/2013

Angel Sanctuary Chap 077 09/06/2013

Angel Sanctuary Chap 078 18/06/2013

Angel Sanctuary Chap 079 18/06/2013

Angel Sanctuary Chap 080 18/06/2013

Angel Sanctuary Chap 081 18/06/2013

Angel Sanctuary Chap 082 18/06/2013

Angel Sanctuary Chap 083 22/06/2013

Angel Sanctuary Chap 084 22/06/2013

Angel Sanctuary Chap 085 22/06/2013

Angel Sanctuary Chap 086 22/06/2013

Angel Sanctuary Chap 087 19/07/2013

Angel Sanctuary Chap 088 19/07/2013

Angel Sanctuary Chap 089 20/07/2013

Angel Sanctuary Chap 090 20/07/2013

Angel Sanctuary Chap 091 20/07/2013

Angel Sanctuary Chap 092 25/07/2013

Angel Sanctuary Chap 093 04/08/2013

Angel Sanctuary Chap 094 05/08/2013

Angel Sanctuary Chap 095 10/08/2013

Angel Sanctuary Chap 096 27/08/2013

Angel Sanctuary Chap 097 26/09/2013

Angel Sanctuary Chap 098 28/09/2013

Angel Sanctuary Chap 099 20/11/2013

Angel Sanctuary Chap 100 20/11/2013

Angel Sanctuary Chap 101 20/11/2013

Angel Sanctuary Chap 102 02/12/2013

Angel Sanctuary Chap 103 04/12/2013

Angel Sanctuary Chap 104 04/12/2013

Angel Sanctuary Chap 105 04/12/2013

Angel Sanctuary Chap 106 04/12/2013

Angel Sanctuary Chap 107 04/12/2013

Angel Sanctuary Chap 108 04/12/2013

Angel Sanctuary Chap 109 08/12/2013

Angel Sanctuary Chap 110 12/12/2013

Angel Sanctuary Chap 111 13/12/2013

Angel Sanctuary Chap 112 13/12/2013

Angel Sanctuary Chap 113 13/12/2013

Angel Sanctuary Chap 114 14/12/2013

Angel Sanctuary Chap 115 15/12/2013

Angel Sanctuary Chap 116 15/12/2013

Angel Sanctuary Chap 117 17/12/2013

Angel Sanctuary Chap 118 21/12/2013

Angel Sanctuary Chap 119 29/12/2013

Angel Sanctuary Chap 120 31/12/2013