Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Baki

Baki

7.8/10 trên tổng số 16 lượt đánh giá

Lượt xem: 432,338
Tên khác: Son of Ogre
Thể loại: Manhua, Supernatural, Shounen, Action
Tác giả: Itagaki Keisuke
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Baki: Một bộ truyện thuần chiến đấu Cực hấp dẫn     Từ Chapter 001 = 005 của nhóm  Lightning Group

Danh sách chương

Baki Son of Ogre Chap 042 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 076 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 077 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 078 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 079 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 080 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 081 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 082 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 083 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 084 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 085 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 086 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 087 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 088 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 089 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 090 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 105 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 106 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 107 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 108 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 109 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 110 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 111 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 112 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 113 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 114 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 115 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 116 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 117 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 118 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 119 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 120 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 121 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 122 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 123 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 124 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 125 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 126 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 127 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 128 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 129 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 130 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 131 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 132 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 133 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 134 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 135 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 136 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 137 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 138 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 139 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 140 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 141 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 142 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 143 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 144 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 145 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 146 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 147 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 148 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 149 21/04/2015

Baki Son of Ogre Chap 150 21/04/2015

Baki – Son of Ogre 001 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 002 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 003 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 004 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 005 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 006 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 007 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 008 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 009 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 010 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 011 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 012 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 013 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 014 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 015 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 016 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 017 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 018 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 019 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 020 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 021 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 022 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 023 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 024 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 025 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 026 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 027 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 028 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 029 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 030 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 031 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 032 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 033 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 034 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 035 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 036 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 037 22/11/2014

Baki – Son of Ogre 038 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 039 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 040 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 041 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 043 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 044 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 045 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 046 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 047 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 048 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 049 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 050 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 051 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 052 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 053 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 054 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 055 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 056 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 072 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 073 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 074 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 075 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 091 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 092 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 093 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 094 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 095 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 096 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 097 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 098 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 099 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 100 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 101 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 102 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 103 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 104 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 61-65 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 66-69 22/11/2014

Baki – Son of Ogre Chap 70-71 22/11/2014