Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

8/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá

Lượt xem: 33,526
Tên khác: Bạn Trai Quái Thú Của Tôi
Thể loại: Manhua, Supernatural, Shoujo, School Life, Romance, Fantasy, Drama, Comedy
Tác giả: Mạn Khải Động Mạn
Nguồn truyện: a3manga
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi:

Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!

Danh sách chương

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 000 03/05/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 001 03/05/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 002 04/05/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 003 05/05/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 004 06/05/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 005 10/05/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 006 10/05/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 007 13/05/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 008 16/05/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 009 19/05/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 010 23/05/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 011 13/06/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 012 13/06/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 013 13/06/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 014 13/06/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 015 13/06/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 016 13/06/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 017 20/06/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 018 20/06/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 019 30/06/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 020 30/06/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 021 30/06/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 022 04/07/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 023 07/07/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 024 11/07/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 025 18/07/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 026 18/07/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 027 21/07/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 028 25/07/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 029 28/07/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 030 01/08/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 031 04/08/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 032 13/08/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 033 14/08/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 034 14/08/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 035 14/08/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 036 15/08/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 037 18/08/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 038 22/08/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 039 25/08/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 040 29/08/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 041 01/09/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 042 05/09/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 043 07/09/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 044 20/09/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 045 20/09/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 046 22/09/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 047 26/09/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 048 28/09/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 049 03/10/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 050 10/10/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 051 10/10/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 052 13/10/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 053 17/10/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 054 20/10/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 055 24/10/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 056 27/10/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 057 31/10/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 058 03/11/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 059 07/11/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 060 10/11/2018

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi Chap 061 14/11/2018