Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Bàn tay thần sầu Teru

Bàn tay thần sầu Teru

9.7/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá

Lượt xem: 83,983
Tên khác: Godhand teru
Thể loại: Shounen, Drama, Comedy, Adventure
Tác giả: Kazuki Yamamoto
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Bàn tay thần sầu Teru: Bàn tay thần sầu ở đây là đôi bàn tay cực kỳ tinh tế của một bác sĩ trẻ tận tụy để lập nên kỳ tích khó ai ngờ được. Một bác sĩ mới ra trường,còn hậu đậu đá vỡ các lọ đựng đựng nước tiểu thí nghiệm, còn vụng về tiêm mãi không vào “ven” khiến bệnh nhân sợ khiếp vía… Thế mà,vào những lúc rơi vào tình huống khó khăn, cấp bách lại xử lý rất thông minh, giải quết hiệu quả! Lạ lùng nhỉ !? Thế thì tại sao? Lý do? Cơ duyên? Gen thần đồng? Hay là gì… gì nữa ? Chúng ta hãy cùng theo dõi, cùng khám phá nhé! Đọc bộ bàn tay thần sầu này chúng ta sẽ được nhiều pha cười đau bụng vì những chuyện ngô ngố của anh chàng bác sĩ mới toanh kia đồng thời còn được hiểu biết thêm nhiều điều hấp dẫn trong lĩnh vực y học, sức khỏe cũng như tâm lý con người !

Danh sách chương

Bàn tay thần sầu Teru Chap 001 06/09/2012

Bàn Tay Thần Sầu Teru Chap 002 08/09/2012

Bàn Tay Thần Sầu Teru Chap 003 12/09/2012

Bàn tay thần sầu Teru Chap 004 17/09/2012

Bàn tay thần sầu Teru Chap 005 17/09/2012

Bàn tay thần sầu Teru Chap 006 25/09/2012

Bàn tay thần sầu Teru Chap 007 24/09/2012

Bàn tay thần sầu Teru Chap 008 11/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 009 11/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 010 11/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 011 11/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 012 11/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 013 11/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 014 11/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 015 11/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 016 11/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 017 11/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 018 11/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 019 14/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 020 16/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 021 18/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 022 22/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 023 22/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 024 25/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 025 27/02/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 026 01/03/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 027 04/03/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 028 06/03/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 029 07/03/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 030 10/03/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 031 12/03/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 032 13/03/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 033 17/03/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 034 20/03/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 035 24/03/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 036 24/03/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 037 31/03/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 038 31/03/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 039 31/03/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 040 02/04/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 041 03/04/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 042 06/04/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 043 06/04/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 044 01/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 045 01/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 046 01/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 047 01/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 048 01/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 049 01/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 050 01/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 051 01/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 052 03/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 053 28/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 054 28/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 055 28/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 056 28/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 057 28/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 058 30/03/2015

Bàn tay thần sầu Teru Chap 059 28/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 060 28/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 061 28/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 062 28/05/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 063 09/06/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 064 09/06/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 065 09/06/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 066 11/06/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 067 14/06/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 068 17/06/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 069 19/06/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 070 25/06/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 071 25/06/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 072 27/06/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 073 28/06/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 074 28/06/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 075 02/07/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 076 02/07/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 077 08/07/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 078 08/07/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 079 10/07/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 080 14/07/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 081 14/07/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 082 17/07/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 083 18/07/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 084 22/07/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 085 24/07/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 086 06/08/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 087 06/08/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 088 06/08/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 089 07/08/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 090 07/08/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 091 12/09/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 092 12/09/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 093 12/09/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 094 12/09/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 095 12/09/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 096 13/10/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 097 13/10/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 098 13/10/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 099 13/10/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 100 13/10/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 101 13/10/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 102 08/10/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 103 08/10/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 104 13/10/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 105 16/10/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 106 18/10/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 107 22/10/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 108 23/10/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 109 28/10/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 110 31/10/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 111 04/11/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 112 11/11/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 113 22/11/2014

Bàn tay thần sầu Teru Chap 114 22/11/2014