Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Buddha - Truyền thuyết về Đức Phật

Buddha - Truyền thuyết về Đức Phật

6/10 trên tổng số 2 lượt đánh giá

Lượt xem: 24,036
Tên khác: Buddha - Truyền thuyết về Đức Phật
Thể loại: Shounen, Historical, Fantasy, Adventure
Tác giả: Tezuka Osamu
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Buddha - Truyền thuyết về Đức Phật: Tác phẩm đặc sắc của Osamu Tezuka, kể về cuộc đời Thích Ca Mâu Ni kể từ khi ra đời đến lúc niết bàn. Bên cạnh các nhân vật trong điển tích nhà Phật và các chi tiết huyền bí kỳ ảo, tác giả còn xây dựng thêm các nhân vật hư cấu và các chi tiết hiện thực làm tác phẩm thêm sinh động.

Danh sách chương

Buddha - Truyền thuyết về Đức Phật Chap 005 27/12/2014

Buddha - Truyền thuyết về Đức Phật Chap 008 27/12/2014

Buddha - Truyền thuyết về Đức Phật Chap 009 27/12/2014

Buddha - Truyền thuyết về Đức Phật Chap 010 27/12/2014

Buddha - Truyền thuyết về Đức Phật Chap 011 27/12/2014

Buddha - Truyền thuyết về Đức Phật Chap 012 27/12/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 013 17/12/2012

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 014 18/12/2012

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 015 05/02/2013

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 016 05/02/2013

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 017 05/02/2013

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 018 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 019 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 020 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 021 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 022 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 023 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 024 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 025 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 025.1 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 025.2 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 026 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 027 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 028 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 029 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 029.1 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 029.2 11/02/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 034 19/10/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 034.1 19/10/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 035 19/10/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 036 19/10/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 037 19/10/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 038 19/10/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 039 19/10/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 040 19/10/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 041 19/10/2014

Buddha – Truyền thuyết về Đức Phật Chap 042 19/10/2014

[TesoGroup] Buddha - Truyền thuyết về Đức Phật Chap 001 27/12/2014

[TesoGroup] Buddha - Truyền thuyết về Đức Phật Chap 002 27/12/2014

[TesoGroup] Buddha - Truyền thuyết về Đức Phật Chap 003 27/12/2014

[TesoGroup] Buddha - Truyền thuyết về Đức Phật Chap 004 27/12/2014

[TesoGroup] Buddha - Truyền thuyết về Đức Phật Chap 007 27/12/2014

[TesoGroup] Buddha - Truyền Thuyết Đức Phật Chap 006 27/12/2014