Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
CỰC HẠN CHI ĐỊA

CỰC HẠN CHI ĐỊA

10/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá

Lượt xem: 162,707
Tên khác: CỰC HẠN CHI ĐỊA
Thể loại: Tragedy, Horror, Fantasy, Action
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: Comicvn.net
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

CỰC HẠN CHI ĐỊA:

Sau ngày tận thế, ác ma ngang dọc, kẻ ác nắm quyền, chỉ có cường giả mới sống sót được ở mảnh đất này, một thiếu niên bí ẩn vì tìm người thân nhất của mình, đặt chân trên hành trình không thể quay đầu.

Danh sách chương

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 001 13/04/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 002 14/04/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 003 18/04/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 004 19/04/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 005 20/04/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 006 22/04/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 007 23/04/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 008 25/04/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 009 27/04/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 010 30/04/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 011 05/05/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 012 07/05/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 013 14/05/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 014 18/05/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 015 19/05/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 016 23/05/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 017 23/05/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 018 25/05/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 019 27/05/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 020 12/06/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 021 12/06/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 022 14/06/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 023 16/06/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 024 18/06/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 025 19/06/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 026 25/06/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 027 26/06/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 028 28/06/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 029 01/07/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 030 02/07/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 031 05/07/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 032 10/07/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 033 10/07/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 034 11/07/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 035 12/07/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 036 15/07/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 037 16/07/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 038 20/07/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 039 23/07/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 040 26/07/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 041 30/07/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 042 31/07/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 043 06/08/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 044 09/08/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 045 10/08/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 046 13/08/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 047 16/08/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 048 20/08/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 049 20/08/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 050 23/08/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 051 26/08/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 052 29/08/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 053 31/08/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 054 06/09/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 055 10/09/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 056 11/09/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 057 13/09/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 058 15/09/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 059 17/09/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 060 21/09/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 061 25/09/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 062 27/09/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 063 28/09/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 064 30/09/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 065 02/10/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 066 04/10/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 067 09/10/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 068 09/10/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 069 13/10/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 070 18/10/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 071 22/10/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 072 23/10/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 073 25/10/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 074 27/10/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 075 29/10/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 076 05/11/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 077 10/11/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 078 11/11/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 079 21/11/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 080 22/11/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 081 01/12/2018

CỰC HẠN CHI ĐỊA Chap 082 05/12/2018