Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Card Captor Sakura

Card Captor Sakura

8.4/10 trên tổng số 59 lượt đánh giá

Lượt xem: 43,425
Tên khác: Thủ Lĩnh Thẻ Bài
Thể loại: Shoujo, Romance, Comedy
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Card Captor Sakura: Câu truyện đã quá nổi tiếng với các bạn nên chắc không cần phải giới thiệu nữa phải không? Từ chap 1 ~ chap 13 do nhóm Clamp Fanclub làmTừ chap 14 ~ hết sẽ do nhóm Miz chiker làm

Danh sách chương

Card Captor Sakura Chap 001 27/12/2014

Card Captor Sakura Chap 002 27/12/2014

Card Captor Sakura Chap 003 27/12/2014

Card Captor Sakura Chap 004 27/12/2014

Card Captor Sakura Chap 005 27/12/2014

Card Captor Sakura Chap 006 27/12/2014

Card Captor Sakura Chap 007 27/12/2014

Card Captor Sakura Chap 008 27/12/2014

Card Captor Sakura Chap 009 27/12/2014

Card Captor Sakura Chap 010 27/12/2014

Card Captor Sakura Chap 011 27/12/2014

Card Captor Sakura Chap 012 27/12/2014

Card Captor Sakura Chap 013 27/12/2014

Card Captor Sakura Chap 014 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 015 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 016 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 017 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 018 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 019 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 019 03/03/2018

Card Captor Sakura Chap 020 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 020 03/03/2018

Card Captor Sakura Chap 021 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 021 03/03/2018

Card Captor Sakura Chap 022 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 023 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 024 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 025 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 026 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 027 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 028 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 029 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 030 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 031 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 032 - Fix 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 033 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 034 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 035 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 036 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 037 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 038 20/04/2012

Card Captor Sakura Chap 039 21/04/2012

Card Captor Sakura Chap 040 21/04/2012

Card Captor Sakura Chap 041 21/04/2012

Card Captor Sakura Chap 042 21/04/2012

Card Captor Sakura Chap 043 24/05/2012

Card Captor Sakura Chap 044 24/05/2012

Card Captor Sakura Chap 045 24/05/2012

Card Captor Sakura Chap 046 30/05/2012

Card Captor Sakura Chap 047 30/05/2012

Card Captor Sakura Chap 048 30/05/2012

Card Captor Sakura Chap 049 29/06/2012

Card Captor Sakura Chap 050 29/06/2012