Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Phù thủy Mắt Bạc

Phù thủy Mắt Bạc

9.8/10 trên tổng số 17 lượt đánh giá

Lượt xem: 145,115
Tên khác: Claymore
Thể loại: Manhua, Tragedy, Shounen, Fantasy, Adventure, Action
Tác giả: Yagi Norihiro
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Phù thủy Mắt Bạc:

Yoma! Quái vật ăn phủ tạng con người. Chúng sống dưới lốt nạn nhân trà trộn vào thế giới loài người. Không ai hay cũng ko ai biết duy chỉ có Claymore - Những thiếu nữ mang trong mình máu thịt của loài quái vật sở hữu đôi mắt làm thành danh tiếng của họ. Phù Thủy Mắt Bạc! Những thiếu nữ mất đi hạnh phúc, mất đi tương lai và liệu Clare - Teresa có bảo vệ họ trước loài Awakened Beings hay với cái tên là loài Thức Tỉnh.

Danh sách chương

Claymore Extra 001 16/10/2013

Claymore Extra 002 16/10/2013

Claymore Extra 003 16/10/2013

Claymore Extra 004 16/10/2013

Claymore Extra 005 16/10/2013

Claymore - Mắt Bạc Chap 076 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 077 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 078 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 079 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 080 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 081 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 082 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 083 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 095 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 104 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 105 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 106 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 107 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 108 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 109 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 110 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 111 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 094 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 096 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 097 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 098 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 099 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 100 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 101 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 102 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc Chap 103 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc  Chap 074 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc  Chap 075 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc  Chap 085 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc  Chap 086 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc  Chap 087 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc  Chap 088 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc  Chap 089 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc  Chap 090 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc  Chap 091 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc  Chap 092 27/12/2014

Claymore - Mắt Bạc  Chap 093 27/12/2014

Claymore Chap 034 04/08/2013

Claymore Chap 035 04/08/2013

Claymore Chap 036 04/08/2013

Claymore Chap 037 04/08/2013

Claymore Chap 038 04/08/2013

Claymore Chap 039 04/08/2013

Claymore Chap 040 04/08/2013

Claymore Chap 041 02/09/2013

Claymore Chap 042 02/09/2013

Claymore Chap 043 02/09/2013

Claymore Chap 044 02/09/2013

Claymore Chap 045 02/09/2013

Claymore Chap 046 02/09/2013

Claymore Chap 047 02/09/2013

Claymore Chap 048 02/09/2013

Claymore Chap 049 02/09/2013

Claymore Chap 050 02/09/2013

Claymore Chap 051 26/08/2013

Claymore Chap 052 02/09/2013

Claymore Chap 053 02/09/2013

Claymore Chap 054 02/09/2013

Claymore Chap 055 03/09/2013

Claymore Chap 056 05/09/2013

Claymore Chap 057 10/09/2013

Claymore Chap 058 10/09/2013

Claymore Chap 059 20/10/2014

Claymore Chap 060 20/10/2014

Claymore Chap 061 20/10/2014

Claymore Chap 062 20/10/2014

Claymore Chap 063 20/10/2014

Claymore Chap 064 20/10/2014

Claymore Chap 065 20/10/2014

Claymore Chap 066 20/10/2014

Claymore Chap 067 20/10/2014

Claymore Chap 068 20/10/2014

Claymore Chap 069 20/10/2014

Claymore Chap 070 20/10/2014

Claymore Chap 071 20/10/2014

Claymore Chap 072 20/10/2014

Claymore Chap 073 20/10/2014

Claymore Chap 084 20/10/2014

Claymore Chap 112 09/06/2013

Claymore Chap 113 10/06/2013

Claymore Chap 114 10/06/2013

Claymore Chap 115 10/06/2013

Claymore Chap 116 28/06/2013

Claymore Chap 117 28/06/2013

Claymore Chap 118 28/06/2013

Claymore Chap 119 28/06/2013

Claymore Chap 120 28/06/2013

Claymore Chap 121 28/06/2013

Claymore Chap 122 28/06/2013

Claymore Chap 123 01/07/2013

Claymore Chap 124 05/07/2013

Claymore Chap 125 11/07/2013

Claymore Chap 125.5 11/07/2013

Claymore Chap 126 11/07/2013

Claymore Chap 127 11/07/2013

Claymore Chap 128 16/07/2013

Claymore Chap 129 02/10/2013

Claymore Chap 130 03/10/2013

Claymore Chap 131 04/10/2013

claymore Chap 132 04/10/2013

claymore Chap 133 09/05/2015

Claymore Chap 134 05/10/2013

claymore Chap 135 07/10/2013

Claymore Chap 136 07/10/2013

claymore Chap 137 07/10/2013

claymore Chap 138 08/10/2013

Claymore Chap 139 08/10/2013

Claymore Chap 140 09/10/2013

Claymore Chap 141 12/10/2013

Claymore Chap 142 12/10/2013

Claymore Chap 143 12/10/2013

Claymore Chap 144 02/12/2013

Claymore Chap 145 02/12/2013

Claymore Chap 146 31/12/2013

Claymore Chap 147 24/03/2014

Claymore Chap 148 24/03/2014

Claymore Chap 149 06/04/2014

Claymore Chap 150 03/05/2014

Claymore Chap 151 12/07/2014

Claymore Chap 152 12/07/2014

Claymore Chap 153 22/09/2014

Claymore Chap 154 22/09/2014

Claymore Chap 155 END 20/10/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 001 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 002 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 003 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 004 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 005 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 006 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 007 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 008 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 009 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 010 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 011 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 012 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 013 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 014 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 015 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 016 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 017 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 018 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 019 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 020 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 021 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 022 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 023 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 024 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 025 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 026 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 027 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 028 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 029 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 030 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 031 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 032 27/12/2014

[VnSharing]Claymore - Mắt bạc Chap 033 27/12/2014