Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
The Bride of the Water God - Cô Dâu Của Thủy Thần

The Bride of the Water God - Cô Dâu Của Thủy Thần

9.7/10 trên tổng số 23 lượt đánh giá

Lượt xem: 133,588
Tên khác: The Bride of the Water God - Cô Dâu Của Thủy Thần
Thể loại: Manhwa, Supernatural, Shoujo, Romance, Historical, Fantasy, Drama
Tác giả: Yoon Mi-kyung
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

The Bride of the Water God - Cô Dâu Của Thủy Thần:

Ngôi làng nghèo khổ của Soah quyết định hy sinh cô cho Thủy Thần Habaek với niềm tin sẽ kết thúc hạn hán, tin rằng một cô gái xinh đẹp có thể làm Thủy Thần nguôi giận và ban mưa. Nhưng không ngờ Thủy Thần muốn giữ chứ không phải giết Soah, và cô không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được chào đón tại cung điện của Thủy Thần, nơi mà một cuộc sống mới đang chờ đón cô. Nhưng có một chuyện đáng ngạc nhiên hơn nữa, Thủy Thần... liệu Thủy Thần này khác với quái vật mà Soah tưởng tượng là bao ?

Danh sách chương

Cô dâu của Thủy thần Tập 003 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 004 - fix 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 005 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 006 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 007 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 008 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 009 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 010 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 011 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 012 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 013 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 014 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 015 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 016 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 017 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 018 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 019 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 020 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 021 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 022 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 023 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 024 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 025 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 026 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 027 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 028 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 029 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 030 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 031 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 032 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 033 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 034 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 035 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 036 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 037 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 038 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 043 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 044 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 045 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 046 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 047 27/12/2014

Cô dâu của Thủy thần Tập 048 27/12/2014

The Bride of the Water God Chap 001 - fix 27/12/2014

The Bride of the Water God Chap 002 - fix 27/12/2014

The Bride of the Water God Chap 039 27/06/2012

The Bride of the Water God Chap 040 27/06/2012

The Bride of the Water God Chap 041 27/06/2012

The Bride of the Water God Chap 042 27/06/2012

The Bride of the Water God Chap 049 15/01/2013

The Bride of the Water God Chap 050 15/01/2013

The Bride of the Water God Chap 051 15/01/2013

The Bride of the Water God Chap 052 15/01/2013

The Bride of the Water God Chap 053 15/01/2013

The Bride of the Water God Chap 054 15/01/2013

The Bride of the Water God Chap 055 15/01/2013

The Bride of the Water God Chap 056 03/03/2013

The Bride of the Water God Chap 057 03/03/2013

The Bride of the Water God Chap 058 18/03/2013

The Bride of the Water God Chap 059 01/04/2013

The Bride of the Water God Chap 060 01/04/2013

The Bride of the Water God Chap 061 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 062 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 063 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 064 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 065 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 066 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 067 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 068 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 069 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 070 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 071 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 072 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 073 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 074 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 075 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 076 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 077 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 078 17/10/2013

The Bride of the Water God Chap 079 18/10/2013

The Bride of the Water God Chap 080 20/10/2013

The Bride of the Water God Chap 081 21/10/2013

The Bride of the Water God Chap 082 27/12/2013

The Bride of the Water God Chap 083 27/12/2013

The Bride of the Water God Chap 084 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 085 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 086 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 087 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 088 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 089 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 090 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 091 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 092 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 093 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 094 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 095 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 096 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 097 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 098 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 099 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 100 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 101 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 102 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 103 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 104 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 105 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 106 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 107 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 108 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 109 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 110 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 111 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 112 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 113 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 114 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 115 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 116 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 117 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 118 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 119 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 120 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 121 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 122 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 123 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 124 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 125 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 126 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 127 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 128 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 129 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 130 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 131 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 132 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 133 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 134 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 135 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 136 15/04/2016

The Bride of the Water God Chap 137 16/04/2016

The Bride of the Water God Chap 138 19/04/2016

The Bride of the Water God Chap 139 19/04/2016

The Bride of the Water God Chap 140 21/04/2016

The Bride of the Water God Chap 141 23/04/2016

The Bride of the Water God Chap 142 28/04/2016

The Bride of the Water God Chap 143 28/04/2016

The Bride of the Water God Chap 144 29/04/2016

The Bride of the Water God Chap 145 17/05/2016

The Bride of the Water God Chap 146 18/05/2016

The Bride of the Water God Chap 147 29/05/2016

The Bride of the Water God Chap 148 04/06/2016