Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối

8.2/10 trên tổng số 24 lượt đánh giá

Lượt xem: 63,292
Tên khác: Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối
Thể loại: Supernatural, Shoujo, Romance, Historical, Fantasy, Comedy
Tác giả: Hwang Mi Ri
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối:

Học sinh trung học tên là Shin Bia- cứng đầu, lười biếng, ham tiền nhưng lại xinh đẹp. Khi đang suy nghĩ về kỷ nguyên nơi triều đại Goryeo cai trị, cô ấy đột ngột rơi vào thời kỳ cổ đại. Cô ấy đã phải trở thành người phụ nữ sang trọng và trong khi ở đó, cô ấy đã phải đối mặt với nhiều chướng ngại.

Danh sách chương

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 001 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 002 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 003 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 004 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 005 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 006 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 007 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 008 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 009 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 010 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 011 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 012 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 013 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 014 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 015 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 016 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 017 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 018 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 019 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 020 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 021 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 022 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia - Nữ hoàng rắc rối Chap 023 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 024 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 025 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 026 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 027 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 028 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 029 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 030 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 031 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 032 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 033 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 034 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 035 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 036 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 037 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 038 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 039 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 040 27/12/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 046 24/10/2011

Crazy Girl Shin Bia Chap 047 24/10/2011

Crazy Girl Shin Bia Chap 048 24/10/2011

Crazy Girl Shin Bia Chap 049 14/11/2011

Crazy Girl Shin Bia Chap 050 14/11/2011

Crazy Girl Shin Bia Chap 051 15/11/2011

Crazy Girl Shin Bia Chap 052 20/11/2011

Crazy Girl Shin Bia Chap 053 23/11/2011

Crazy Girl Shin Bia Chap 054 23/11/2011

Crazy Girl Shin Bia Chap 055 07/12/2011

Crazy Girl Shin Bia Chap 056 16/07/2012

Crazy Girl Shin Bia Chap 057 17/01/2013

Crazy Girl Shin Bia Chap 058 17/01/2013

Crazy Girl Shin Bia Chap 059 20/06/2013

Crazy Girl Shin Bia Chap 060 29/09/2013

Crazy Girl Shin Bia Chap 061 29/09/2013

Crazy Girl Shin Bia Chap 062 29/09/2013

Crazy Girl Shin Bia Chap 063 29/09/2013

Crazy Girl Shin Bia Chap 064 15/10/2013

Crazy Girl Shin Bia Chap 065 15/10/2013

Crazy Girl Shin Bia Chap 066 28/10/2013

Crazy Girl Shin Bia Chap 067 28/10/2013

Crazy Girl Shin Bia Chap 068 04/11/2013

Crazy Girl Shin Bia Chap 069 11/11/2013

Crazy Girl Shin Bia Chap 070 29/05/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 071 29/05/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 072 02/06/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 073 09/06/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 074 09/06/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 075 17/06/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 076 27/06/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 077 16/07/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 078 27/07/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 079 27/07/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 080 03/08/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 081 03/08/2014

Crazy Girl Shin Bia Chap 082 08/12/2015

Crazy Girl Shin Bia Chap 083 08/12/2015

Crazy Girl Shin Bia Chap 084 09/12/2015

Crazy Girl Shin Bia Chap 085 09/12/2015