Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

9/10 trên tổng số 6 lượt đánh giá

Lượt xem: 332,467
Tên khác: Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên
Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn, Manhua, Adventure, Action
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: TruyenSieuHay
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên:

Thiếu niên tu chân mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, vì tu luyện cấm kỵ tâm pháp mà bị gia tộc hành hình, được mẫu thân cứu, ngoài ý muốn xuyên không tới Địa cầu, từ nay về sau mở ra con đường tu chân nơi đô thị đầy diễm ngộ

Danh sách chương

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 001 02/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 002 03/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 003 04/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 004 05/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 005 05/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 006 06/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 007 06/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 008 06/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 009 07/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 010 08/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 011 08/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 012 08/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 013 09/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 014 10/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 015 12/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 016 12/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 017 12/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 018 13/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 019 15/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 020 16/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 021 16/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 022 17/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 023 17/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 024 19/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 025 26/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 026 29/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 027 29/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 028 30/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 029 31/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 030 31/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 031 02/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 032 02/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 033 04/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 034 04/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 035 05/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 036 07/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 037 07/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 038 08/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 039 10/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 040 10/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 041 16/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 042 24/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 043 24/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 044 30/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 045 30/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 046 30/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 047 31/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 048 07/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 049 08/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 050 12/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 051 13/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 052 16/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 053 17/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 054 17/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 055 18/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 056 19/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 057 21/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 058 21/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 059 23/02/2018