Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên

9.1/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá

Lượt xem: 619,367
Tên khác: Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên
Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn, Manhua, Adventure, Action
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: TruyenSieuHay
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên:

Thiếu niên tu chân mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, vì tu luyện cấm kỵ tâm pháp mà bị gia tộc hành hình, được mẫu thân cứu, ngoài ý muốn xuyên không tới Địa cầu, từ nay về sau mở ra con đường tu chân nơi đô thị đầy diễm ngộ

Danh sách chương

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 001 02/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 002 03/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 003 04/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 004 05/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 005 05/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 006 06/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 007 06/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 008 06/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 009 07/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 010 08/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 011 08/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 012 08/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 013 09/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 014 10/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 015 12/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 016 12/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 017 12/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 018 13/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 019 15/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 020 16/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 021 16/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 022 17/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 023 17/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 024 19/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 025 26/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 026 29/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 027 29/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 028 30/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 029 31/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 030 31/12/2017

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 031 02/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 032 02/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 033 04/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 034 04/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 035 05/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 036 07/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 037 07/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 038 08/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 039 10/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 040 10/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 041 16/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 042 24/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 043 24/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 044 30/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 045 30/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 046 30/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 047 31/01/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 048 07/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 049 08/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 050 12/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 051 13/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 052 16/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 053 17/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 054 17/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 055 18/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 056 19/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 057 21/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 058 21/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 059 23/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 060 23/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 061 25/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 062 27/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 063 28/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 064 28/02/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 065 02/03/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 066 04/03/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 067 04/03/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 068 05/03/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 069 05/03/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 070 23/03/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 071 24/03/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 072 28/03/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 073 29/03/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 074 06/04/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 075 07/04/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 076 09/04/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 077 10/04/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 078 13/04/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 079 24/04/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 080 25/04/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 081 25/04/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 082 27/04/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 083 27/04/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 084 29/04/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 085 30/04/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 086 03/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 087 03/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 088 05/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 089 06/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 090 06/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 091 07/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 092 09/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 093 11/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 094 11/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 095 11/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 096 13/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 097 13/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 098 14/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 099 16/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 100 16/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 101 18/05/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 102 05/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 103 05/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 104 05/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 105 05/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 106 05/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 107 05/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 108 05/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 109 05/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 110 06/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 111 07/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 112 10/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 113 11/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 114 12/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 115 13/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 116 14/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 117 15/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 118 16/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 119 17/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 120 18/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 121 19/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 122 20/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 123 21/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 124 30/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 125 31/10/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 126 01/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 127 02/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 128 03/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 129 04/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 130 05/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 131 06/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 132 07/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 133 08/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 134 10/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 135 10/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 136 11/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 137 12/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 138 13/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 139 14/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 140 15/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 141 16/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 142 17/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 143 18/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 144 19/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 145 20/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 146 21/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 147 22/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 148 23/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 149 24/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 150 25/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 151 27/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 152 28/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 153 29/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 154 30/11/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 155 01/12/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 156 02/12/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 157 03/12/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 158 04/12/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 159 05/12/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 160 06/12/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 161 07/12/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 162 08/12/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 163 09/12/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 164 10/12/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 165 11/12/2018

Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chap 166 12/12/2018