Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
D.Gray-Man

D.Gray-Man

9.7/10 trên tổng số 70 lượt đánh giá

Lượt xem: 246,791
Tên khác: D.Gray-Man
Thể loại: Tragedy, Supernatural, Shounen, Horror, Historical, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Katsura Hoshino
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

D.Gray-Man:

câu chuyện kể về cậu bé Alien walker. Tìm và tiêu diệt akuma.... đọc đi rồi hiểu chuyện rất hay.

Danh sách chương

D.Gray-Man Chap 001 - fix 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 002 - fix 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 003 - fix 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 004 - fix 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 005 - fix 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 006 - fix 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 007 - fix 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 008 - fix 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 009 - fix 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 010 - fix 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 011 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 012 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 013 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 014 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 015 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 016 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 017 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 018 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 019 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 020 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 021 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 022 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 023 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 024 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 025 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 026 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 027 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 028 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 029 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 030 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 031 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 032 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 033 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 034 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 035 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 036 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 037 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 038 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 039 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 040 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 041 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 042 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 043 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 044 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 045 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 046 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 047 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 048 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 049 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 050 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 051 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 052 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 053 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 054 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 055 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 056 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 057 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 058 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 059 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 060 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 061 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 062 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 063 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 064 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 065 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 066 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 067 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 068 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 069 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 070 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 071 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 072 27/12/2014

D.Gray-man Chap 073 27/12/2014

D.Gray-man Chap 074 27/12/2014

D.Gray-man Chap 075 27/12/2014

D.Gray-man Chap 076 27/12/2014

D.Gray-man Chap 077 27/12/2014

D.Gray-man Chap 078 27/12/2014

D.Gray-man Chap 079 27/12/2014

D.Gray-man Chap 080 27/12/2014

D.Gray-man Chap 081 27/12/2014

D.Gray-man Chap 082 27/12/2014

D.Gray-man Chap 083 27/12/2014

D.Gray-man Chap 084 27/12/2014

D.Gray-man Chap 085 27/12/2014

D.Gray-man Chap 086 27/12/2014

D.Gray-man Chap 087 24/04/2015

D.Gray-man Chap 088 24/04/2015

D.Gray-man Chap 089 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 090 24/06/2012

D.Gray-Man Chap 091 24/06/2012

D.Gray-Man Chap 092 24/06/2012

D.Gray-Man Chap 093 24/06/2012

D.Gray-Man Chap 094 24/06/2012

D.Gray-Man Chap 095 24/06/2012

D.Gray-Man Chap 096 24/06/2012

D.Gray-Man Chap 097 24/06/2012

D.Gray-Man Chap 098 24/06/2012

D.Gray-Man Chap 099 24/06/2012

D.Gray-Man Chap 100 24/06/2012

D.Gray-Man Chap 101 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 102 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 103 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 104 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 105 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 106 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 107 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 108 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 109 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 110 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 111 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 112 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 113 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 114 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 115 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 116 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 117 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 118 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 119 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 120 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 121 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 122 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 123 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 124 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 125 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 126 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 127 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 128 29/07/2015

D.Gray-Man Chap 129 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 130 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 131 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 132 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 133 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 134 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 135 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 136 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 137 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 138 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 139 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 140 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 141 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 142 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 143 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 144 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 145 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 146 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 147 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 148 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 149 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 150 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 151 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 152 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 153 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 154 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 155 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 156 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 157 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 158 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 159 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 160 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 161 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 162 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 163 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 164 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 165 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 166 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 167 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 168 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 169 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 170 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 171 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 172 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 173 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 174 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 175 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 176 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 177 27/12/2014

D.Gray-man Chap 178 27/12/2014

D.Gray-man Chap 179 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 180 27/12/2014

D.Gray-man Chap 181 27/12/2014

D.gray-man Chap 182 27/12/2014

D.Gray-man Chap 183 27/12/2014

D.gray-man Chap 184 27/12/2014

D.gray-man Chap 185 27/12/2014

D.gray-man Chap 186 27/12/2014

D.Gray-man Chap 187 27/12/2014

D.Gray-man Chap 188 27/12/2014

D.Gray-man Chap 189 27/12/2014

D.Gray-man Chap 190 27/12/2014

D.Gray-man Chap 191 27/12/2014

D.Gray-man Chap 192 27/12/2014

D.Gray-man Chap 193 27/12/2014

D.Gray-man Chap 194 27/12/2014

D.Gray-man Chap 195 27/12/2014

D.Gray-man Chap 196 27/12/2014

D.Gray-man Chap 197 27/12/2014

D.Gray-man Chap 198 27/12/2014

D.Gray-man Chap 199 27/12/2014

D.Gray-man Chap 200 27/12/2014

D.Gray-man Chap 201 27/12/2014

D.Gray-man Chap 202 27/12/2014

D.Gray-man Chap 203 27/12/2014

D.Gray-man Chap 204 27/12/2014

D.Gray-man Chap 205 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 206 27/12/2014

D.Gray-Man Chap 207 19/09/2011

D.Gray-Man Chap 208 02/11/2011

D.Gray-man Chap 209 05/01/2012

D.Gray-man Chap 210 05/01/2012

D.Gray-man Chap 211 05/01/2012

D.Gray-man Chap 212 17/02/2012

D.Gray-Man Chap 213 08/04/2012

D.Gray-Man Chap 214 08/06/2012

D.Gray-Man Chap 215 06/07/2012

D.Gray-Man Chap 216 04/09/2012

D.Gray-Man Chap 217 27/12/2012

D.Gray-man Chap 218 02/02/2013

D.Gray-man Chap 218 19/07/2015

D.Gray-man Chap 219 19/07/2015

D.Gray-man Chap 220 26/01/2016

D.Gray-man Chap 221 26/01/2016

D.Gray-man Chap 222 15/04/2016