Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
ĐẠI KIẾM THẦN

ĐẠI KIẾM THẦN

9.5/10 trên tổng số 59 lượt đánh giá

Lượt xem: 567,439
Tên khác: ĐẠI KIẾM THẦN
Thể loại: Manhua, Supernatural, Martial Arts, Adventure
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: Blogtruyen.com
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

ĐẠI KIẾM THẦN:

Kiếm, bách binh vương giả! Vương giả, chưởng khí phách dã! 
Thôn phong vần vũ táng lạc nhật,
Bễ nghễ cổ kim khí như hồng
Phiên giang đảo hải lăng vạn giới
Tiếu ngạo quỳnh tiêu huyết nhiễm thiên
---
Vạn giới xưng tôn, kiếm chủ phù trầm!
Thiếu niên Phương Hạo Thiên có trời sinh kiếm tâm, nhân họa đắc phúc, thu được vô thượng thần công, tu luyện vô song kiếm pháp
Tình thâm mỹ nữ vạn thế mê,
Nhiệt huyết huynh đệ vạn thế tùy,
Tam xích trường phong thích thương khung,
Vũ trường thiên, trảm nhật nguyệt, lật thiên địa,
đăng kiếm đạo bỉ ngạn, kiếm ngạo cửu trọng thiên

Danh sách chương

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 001 16/01/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 002 18/01/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 003 18/01/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 004 21/01/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 005 23/01/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 006 28/01/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 007 28/01/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 008 30/01/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 009 30/01/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 010 01/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 011 01/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 012 02/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 013 03/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 014 04/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 015 05/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 016 06/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 017 09/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 018 10/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 019 11/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 020 13/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 021 14/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 022 15/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 023 17/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 024 18/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 025 18/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 026 21/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 027 25/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 028 28/02/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 029 01/03/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 030 02/03/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 031 02/03/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 032 05/03/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 033 06/03/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 034 09/03/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 035 12/03/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 036 17/03/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 037 19/03/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 038 06/04/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 039 07/04/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 040 10/04/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 041 14/04/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 042 14/04/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 043 16/04/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 044 17/04/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 045 21/04/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 046 22/04/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 047 23/04/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 048 28/04/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 050 03/05/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 051 06/05/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 052 10/06/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 053 10/06/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 054 10/06/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 055 12/06/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 056 13/06/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 057 17/06/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 058 17/06/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 059 19/06/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 060 20/06/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 061 22/06/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 062 02/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 063 05/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 064 10/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 065 10/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 066 13/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 067 17/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 068 17/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 069 18/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 070 19/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 071 20/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 072 21/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 073 22/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 074 23/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 075 24/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 076 29/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 077 30/07/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 078 02/08/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 079 07/08/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 080 08/08/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 081 15/08/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 082 22/08/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 083 24/08/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 084 26/08/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 085 30/10/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 086 31/10/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 087 01/11/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 088 03/11/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 089 03/11/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 090 21/12/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 091 24/12/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 092 25/12/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 093 27/12/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 094 29/12/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 095 31/12/2018

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 096 02/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 097 10/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 099 14/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 100 14/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 101 14/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 102 14/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 103 15/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 104 16/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 105 18/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 106 19/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 107 19/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 108 20/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 109 21/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 110 22/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 111 23/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 112 24/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 113 25/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 114 26/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 115 27/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 116 28/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 117 29/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 118 30/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 119 31/01/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 123 17/02/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 124 17/02/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 125 17/02/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 126 17/02/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 127 17/02/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 128 21/02/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 129 13/03/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 130 15/03/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 131 15/03/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 132 17/03/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 133 22/03/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 134 24/03/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 135 08/04/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 136 10/04/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 137 22/04/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 138 22/04/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 139 16/05/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 140 18/05/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 141 20/05/2019

ĐẠI KIẾM THẦN Chap 142 22/05/2019