Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Đại Đường Song Long Truyện

Đại Đường Song Long Truyện

7.6/10 trên tổng số 11 lượt đánh giá

Lượt xem: 161,060
Tên khác: Đại Đường Song Long Truyện
Thể loại: N/a
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đại Đường Song Long Truyện: Câu chuyện xảy ra vào đời nhà Tùy. Tùy Dạng Đế hoan dâm vô độ khiến khắp nơi bá tánh lầm than, khổ không kễ xiết thiên hạ lọan lạc. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng 2 thanh niên mồ côi từ nhỏ vô tình có đuợc bí kíp Truờng Sing Quyết. Họ sau khi luyện thành, đã thành cao thủ vỏ lâm và 1 lòng cứu bá tánh khỏi cảnh đói khổ này.

Danh sách chương

Đại Đường Song Long Chap 001 27/12/2014

Đại Đường Song Long Chap 002 27/12/2014

Đại Đường Song Long Chap 003 27/12/2014

Đại Đường Song Long Chap 004 27/12/2014

Đại Đường Song Long Chap 005 27/12/2014

Đại Đường Song Long Chap 006 27/12/2014

Đại Đường Song Long Chap 007 27/12/2014

Đại Đường Song Long Chap 008 27/12/2014

Đại Đường Song Long Chap 010 27/12/2014

Đại Đường Song Long Chap 029 06/11/2011

Đại Đường Song Long Chap 030 06/11/2011

Đại Đường Song Long Chap 031 16/11/2011

Đại Đường Song Long Chap 032 20/11/2011

Đại Đường Song Long Chap 033 21/11/2011

Đại Đường Song Long Chap 034 30/11/2011

Đại Đường Song Long Chap 035 04/12/2011

Đại Đường Song Long Chap 036 06/12/2011

Đại Đường Song Long Chap 037 09/12/2011

Đại Đường Song Long Chap 038 10/12/2011

Đại Đường Song Long Chap 039 18/12/2011

Đại Đường Song Long Chap 040 21/12/2011

Đại Đường Song Long Chap 041 23/12/2011

Đại đường song long Chap 045 04/01/2012

Đại Đường Song Long Chap 046 06/01/2012

Đại Đường Song Long Chap 047 18/01/2012

Đại Đường Song Long Chap 048 22/01/2012

Đại Đường Song Long Chap 049 25/01/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 192 04/06/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 193 07/06/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 198 19/06/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 203 01/07/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 208 11/07/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 042 25/12/2011

Đại Đường Song Long Truyện Chap 043 28/12/2011

Đại Đường Song Long Truyện Chap 044 31/12/2011

Đại Đường Song Long Truyện Chap 050 30/01/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 051 31/01/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 052 05/02/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 053 07/02/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 054 09/02/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 055 16/02/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 056 14/04/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 057 07/05/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 058 07/05/2012

Đại đường song long truyện Chap 059 09/05/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 060 11/05/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 061 12/05/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 062 16/05/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 063 18/05/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 064 20/05/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 065 23/05/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 066 25/05/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 067 27/05/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 068 29/05/2012

Đại đường song long truyện Chap 069 01/06/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 070 03/06/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 071 06/06/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 072 08/06/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 073 10/06/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 074 13/06/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 075 15/06/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 076 19/06/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 077 22/06/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 078 24/06/2012

Đại đường song long truyện Chap 079 27/06/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 080 29/06/2012

Đại đường song long truyện Chap 081 01/07/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 082 06/07/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 083 11/07/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 084 13/07/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 085 15/07/2012

Đại đường song long truyện Chap 086 18/07/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 087 20/07/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 088 22/07/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 089 25/07/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 090 27/07/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 091 29/07/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 092 31/07/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 093 03/08/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 094 05/08/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 095 08/08/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 096 10/08/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 097 12/08/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 098 15/08/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 099 17/08/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 100 19/08/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 101 22/08/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 102 24/08/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 103 29/08/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 104 31/08/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 105 05/09/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 106 07/09/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 107 11/09/2012

Đại đường song long truyện Chap 108 14/09/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 109 18/09/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 110 21/09/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 111 22/09/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 112 25/09/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 113 27/09/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 114 29/09/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 115 02/10/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 116 04/10/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 117 09/10/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 118 11/10/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 119 13/10/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 120 15/10/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 121 18/10/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 122 20/10/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 123 24/10/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 124 26/10/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 125 27/10/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 126 30/10/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 127 01/11/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 128 03/11/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 129 06/11/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 130 09/11/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 131 01/12/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 132 04/12/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 133 06/12/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 134 08/12/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 135 11/12/2012

Đại đường song long truyện Chap 136 13/12/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 137 15/12/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 138 18/12/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 139 20/12/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 140 22/12/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 141 25/12/2012

Đại đường song long truyện Chap 142 28/12/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 143 30/12/2012

Đại Đường Song Long Truyện Chap 144 01/01/2013

Đại Đuờng Song Long Truyện Chap 145 02/01/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 146 04/01/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 147 02/02/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 148 19/02/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 149 20/02/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 150 20/02/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 151 21/02/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 152 24/02/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 153 26/02/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 154 28/02/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 155 02/03/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 156 04/03/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 157 06/03/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 158 08/03/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 159 10/03/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 160 14/03/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 161 16/03/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 162 19/03/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 163 21/03/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 164 23/03/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 165 27/03/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 166 30/03/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 167 05/04/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 168 07/04/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 169 13/04/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 170 15/04/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 171 17/04/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 172 19/04/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 173 22/04/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 174 25/04/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 175 26/04/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 176 27/04/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 177 01/05/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 178 02/05/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 179 04/05/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 180 06/05/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 181 08/05/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 182 10/05/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 183 14/05/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 184 16/05/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 185 18/05/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 186 20/05/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 187 24/05/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 188 26/05/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 189 28/05/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 190 30/05/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 191 02/06/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 194 10/06/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 195 12/06/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 196 14/06/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 197 17/06/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 199 22/06/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 200 23/06/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 201 27/06/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 202 30/06/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 204 04/07/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 205 06/07/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 206 09/07/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 207 10/07/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 209 15/07/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 210 18/07/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 211 21/07/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 212 23/07/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 213 26/07/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 214 29/07/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 215 02/08/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 216 05/08/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 217 08/08/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 218 10/08/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 219 15/08/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 220 13/08/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 221 13/08/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 222 14/08/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 223 15/08/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 224 16/08/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 225 07/09/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 226 09/09/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 227 10/09/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 228 14/09/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 229 18/09/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 230 19/09/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 231 27/09/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 232 27/09/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 233 27/09/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 234 28/09/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 235 01/10/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 236 26/10/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 237 28/10/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 238 31/10/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 239 06/11/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 240 09/11/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 241 10/11/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 242 12/11/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 243 16/11/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 244 20/11/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 245 21/11/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 246 22/11/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 247 23/11/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 248 24/11/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 249 25/11/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 250 29/11/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 251 30/11/2013

Đại Đường Song Long Truyện Chap 252 01/12/2013