Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Đấu Chiến Cuồng Triều

Đấu Chiến Cuồng Triều

10/10 trên tổng số 7 lượt đánh giá

Lượt xem: 111,306
Tên khác: Đấu Chiến Cuồng Triều
Thể loại: Manhua, Fantasy, Adventure
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Nguồn truyện: Blogtruyen.com
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đấu Chiến Cuồng Triều:

Song nguyệt nhô lên cao, vô hạn khả năng Anh Hồn thế giới

Cô tịch Hắc Ám, thần bí cổ quái đùa mệnh tiểu sửu

Trăm thành Liên Bang, ba đại đế quốc, dị tộc hoành hành, Hồn thú bá u

Đây là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại, nhân loại nằm gai nếm mật trọng chưởng địa cầu chủ quyền, thai nghén lấy tiến quân cao vĩ độ dã vọng!

Trọng điểm là... Năm thứ hai củi mục học trưởng Vương bạn học, như thế nào sử dụng Hi Mệnh Luân Bàn, khiêu động toàn bộ thế giới, đồng bạn, xin chú ý, học trưởng đến rồi! ! !

Danh sách chương

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 001 19/12/2017

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 002 20/12/2017

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 003 21/12/2017

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 004 27/12/2017

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 005 02/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 006 02/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 007 02/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 008 06/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 009 09/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 010 09/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 011 09/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 012 12/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 013 13/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 014 13/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 015 14/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 016 17/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 017 18/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 018 19/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 019 21/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 020 22/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 021 28/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 022 28/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 023 30/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 024 30/01/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 025 01/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 026 01/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 027 03/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 028 05/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 029 06/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 030 06/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 031 07/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 032 08/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 033 10/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 034 11/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 035 11/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 036 12/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 037 13/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 038 14/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 039 15/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 040 17/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 041 17/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 042 18/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 043 24/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 044 25/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 045 26/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 046 28/02/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 047 03/03/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 048 05/03/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 049 13/03/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 050 17/03/2018

Đấu Chiến Cuồng Triều Chap 051 19/03/2018