Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Đấu Chiến Thắng Phật

Đấu Chiến Thắng Phật

9.4/10 trên tổng số 29 lượt đánh giá

Lượt xem: 152,091
Tên khác: Đấu Chiến Thắng Phật
Thể loại: Manhua, Shounen, Fantasy, Adventure, Action
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: Hamtruyen.com
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Đấu Chiến Thắng Phật:

Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma? Đón xem trọn bộ tại: Comicvn.net

Danh sách chương

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 000 09/01/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 001 09/01/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 002 11/01/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 003 13/01/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 004 14/01/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 005 15/01/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 006 17/01/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 007 22/01/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 008 26/01/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 009 30/01/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 010 01/02/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 011 07/02/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 012 08/02/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 013 10/02/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 014 14/02/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 015 15/02/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 016 18/02/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 017 22/02/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 018 22/02/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 019 24/02/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 020 25/02/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 021 27/02/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 022 04/03/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 023 08/03/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 024 09/03/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 025 12/03/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 026 16/03/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 027 18/03/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 028 23/03/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 029 25/03/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 030 27/03/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 031 28/03/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 032 01/04/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 033 04/04/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 034 08/04/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 035 27/04/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 036 28/04/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 037 09/05/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 038 22/05/2018

Đấu Chiến Thắng Phật Chap 039 24/05/2018