Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Diêm Đế - King of Hell

Diêm Đế - King of Hell

8.3/10 trên tổng số 319 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,308,527
Tên khác: Diêm Đế - King of Hell
Thể loại: Manhua, Supernatural, Shounen, Martial Arts, Fantasy, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Ra in Soo
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp, Hoàn thành
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Diêm Đế - King of Hell:

Diêm Đế - sứ giả của Địa Ngục ( nói ngắn gọn là lính của Diêm vương ="= ) là một tay kiếm bá đạo vào 300 năm trước . Công việc nhàm chán hằng ngày là đi bắt linh hồn về địa phủ . Nhưng nay , sự sống trên dương gian đang bị các yêu ma cõi âm đe dọa ; và Diêm vương đã ra lệnh cho tên "lông bông" âý một công việc là đi giải quyết các yêu ma này . Cùng với những người bạn đồng hành của mình , Diêm Đế sẽ chiến thắng lũ yêu ma quấy rối và ngăn cản cuộc chiến 2 cõi nhân gian & địa ngục được chăng ?

Danh sách chương

Diêm Đế Chap 001 02/09/2011

Diêm Đế Chap 002 02/09/2011

Diêm Đế Chap 003 02/09/2011

Diêm Đế Chap 004 02/09/2011

Diêm Đế Chap 005 02/09/2011

Diêm đế Chap 006 04/09/2011

Diêm đế Chap 007 17/09/2011

Diêm đế Chap 009 07/03/2012

Diêm Đế Chap 010 12/03/2012

Diêm Đế Chap 011 12/03/2012

Diêm Đế Chap 012 12/03/2012

Diêm Đế Chap 013 12/03/2012

Diêm Đế Chap 014 12/03/2012

Diêm Đế Chap 015 12/03/2012

Diêm Đế Chap 016 12/03/2012

Diêm Đế Chap 017 12/03/2012

Diêm Đế Chap 018 02/02/2013

Diêm Đế Chap 019 04/02/2013

Diêm đế Chap 020 06/02/2013

Diêm đế Chap 021 06/02/2013

Diêm đế Chap 022 08/02/2013

Diêm đế Chap 023 19/02/2013

Diêm đế Chap 024 22/02/2013

Diêm đế Chap 025 15/08/2014

Diêm đế Chap 026 15/08/2014

Diêm đế Chap 027 15/08/2014

Diêm đế Chap 028 15/08/2014

Diêm đế Chap 029 15/08/2014

Diêm đế Chap 030 15/08/2014

Diêm đế Chap 031 15/08/2014

Diêm đế Chap 032 15/08/2014

Diêm đế Chap 033 15/08/2014

Diêm đế Chap 034 15/08/2014

Diêm đế Chap 035 15/08/2014

Diêm đế Chap 036 15/08/2014

Diêm đế Chap 037 15/08/2014

Diêm đế Chap 038 15/08/2014

Diêm đế Chap 039 15/08/2014

Diêm đế Chap 040 15/08/2014

Diêm đế Chap 041 15/08/2014

Diêm đế Chap 042 15/08/2014

Diêm đế Chap 043 15/08/2014

Diêm đế Chap 044 15/08/2014

Diêm đế Chap 045 15/08/2014

Diêm đế Chap 046 15/08/2014

Diêm đế Chap 047 15/08/2014

Diêm đế Chap 048 15/08/2014

Diêm đế Chap 049 15/08/2014

Diêm đế Chap 050 15/08/2014

Diêm đế Chap 051 15/08/2014

Diêm đế Chap 052 15/08/2014

Diêm đế Chap 053 15/08/2014

Diêm đế Chap 054 15/08/2014

Diêm đế Chap 055 15/08/2014

Diêm đế Chap 056 15/08/2014

Diêm đế Chap 057 15/08/2014

Diêm đế Chap 058 15/08/2014

Diêm đế Chap 059 15/08/2014

Diêm đế Chap 060 15/08/2014

Diêm đế Chap 061 15/08/2014

Diêm đế Chap 062 15/08/2014

Diêm đế Chap 063 15/08/2014

Diêm đế Chap 064 15/08/2014

Diêm đế Chap 065 15/08/2014

Diêm đế Chap 066 15/08/2014

Diêm đế Chap 067 15/08/2014

Diêm đế Chap 068 15/08/2014

Diêm đế Chap 069 15/08/2014

Diêm đế Chap 070 15/08/2014

Diêm đế Chap 071 16/08/2014

Diêm đế Chap 072 16/08/2014

Diêm đế Chap 073 16/08/2014

Diêm đế Chap 074 16/08/2014

Diêm đế Chap 075 16/08/2014

Diêm đế Chap 076 16/08/2014

Diêm đế Chap 077 16/08/2014

Diêm đế Chap 078 16/08/2014

Diêm đế Chap 079 16/08/2014

Diêm đế Chap 080 16/08/2014

Diêm đế Chap 080 16/08/2014

Diêm đế Chap 081 19/08/2014

Diêm đế Chap 082 19/08/2014

Diêm đế Chap 083 19/08/2014

Diêm đế Chap 084 19/08/2014

Diêm đế Chap 085 19/08/2014

Diêm đế Chap 086 19/08/2014

Diêm đế Chap 087 19/08/2014

Diêm đế Chap 088 19/08/2014

Diêm đế Chap 089 19/08/2014

Diêm đế Chap 090 19/08/2014

Diêm đế Chap 091 06/09/2014

Diêm đế Chap 092 06/09/2014

Diêm đế Chap 093 06/09/2014

Diêm đế Chap 094 06/09/2014

Diêm đế Chap 095 06/09/2014

Diêm đế Chap 096 06/09/2014

Diêm đế Chap 097 06/09/2014

Diêm đế Chap 098 06/09/2014

Diêm đế Chap 099 06/09/2014

Diêm đế Chap 100 06/09/2014

Diêm đế Chap 101 06/09/2014

Diêm đế Chap 102 06/09/2014

Diêm đế Chap 103 06/09/2014

Diêm đế Chap 104 06/09/2014

Diêm đế Chap 105 06/09/2014

Diêm đế Chap 106 06/09/2014

Diêm đế Chap 107 06/09/2014

Diêm đế Chap 108 06/09/2014

Diêm đế Chap 109 06/09/2014

Diêm đế Chap 110 06/09/2014

Diêm đế Chap 111 06/09/2014

Diêm đế Chap 112 06/09/2014

Diêm đế Chap 113 06/09/2014

Diêm đế Chap 114 06/09/2014

Diêm đế Chap 115 06/09/2014

Diêm đế Chap 116 06/09/2014

Diêm đế Chap 117 06/09/2014

Diêm đế Chap 118 06/09/2014

Diêm đế Chap 119 06/09/2014

Diêm đế Chap 120 06/09/2014

Diêm đế Chap 121 06/09/2014

Diêm đế Chap 122 06/09/2014

Diêm đế Chap 123 06/09/2014

Diêm đế Chap 124 06/09/2014

Diêm đế Chap 125 06/09/2014

Diêm đế Chap 126 06/09/2014

Diêm đế Chap 127 06/09/2014

Diêm đế Chap 128 06/09/2014

Diêm đế Chap 129 06/09/2014

Diêm đế Chap 130 06/09/2014

Diêm đế Chap 131 06/09/2014

Diêm đế Chap 132 06/09/2014

Diêm đế Chap 133 06/09/2014

Diêm đế Chap 134 06/09/2014

Diêm đế Chap 135 06/09/2014

Diêm đế Chap 136 06/09/2014

Diêm đế Chap 137 06/09/2014

Diêm đế Chap 138 06/09/2014

Diêm đế Chap 139 06/09/2014

Diêm đế Chap 140 06/09/2014

Diêm đế Chap 141 06/09/2014

Diêm đế Chap 142 06/09/2014

Diêm đế Chap 143 06/09/2014

Diêm đế Chap 144 06/09/2014

Diêm đế Chap 145 06/09/2014

Diêm đế Chap 146 06/09/2014

Diêm đế Chap 147 06/09/2014

Diêm đế Chap 148 06/09/2014

Diêm đế Chap 149 06/09/2014

Diêm đế Chap 150 06/09/2014

Diêm đế Chap 151 06/09/2014

Diêm đế Chap 152 06/09/2014

Diêm đế Chap 153 06/09/2014

Diêm đế Chap 154 06/09/2014

Diêm đế Chap 155 06/09/2014

Diêm đế Chap 156 06/09/2014

Diêm đế Chap 157 06/09/2014

Diêm đế Chap 158 06/09/2014

Diêm đế Chap 159 06/09/2014

Diêm đế Chap 160 06/09/2014

Diêm đế Chap 161 06/09/2014

Diêm đế Chap 162 06/09/2014

Diêm đế Chap 163 06/09/2014

Diêm đế Chap 164 06/09/2014

Diêm đế Chap 165 06/09/2014

Diêm đế Chap 166 05/05/2015

Diêm đế Chap 167 06/09/2014

Diêm đế Chap 168 06/09/2014

Diêm đế Chap 169 06/09/2014

Diêm đế Chap 170 06/09/2014

Diêm đế Chap 171 06/09/2014

Diêm đế Chap 172 06/09/2014

Diêm đế Chap 173 06/09/2014

Diêm đế Chap 174 06/09/2014

Diêm đế Chap 175 06/09/2014

Diêm đế Chap 176 06/09/2014

Diêm đế Chap 177 06/09/2014

Diêm đế Chap 178 06/09/2014

Diêm đế Chap 179 06/09/2014

Diêm đế Chap 180 06/09/2014

Diêm đế Chap 181 06/09/2014

Diêm đế Chap 182 06/09/2014

Diêm đế Chap 183 06/09/2014

Diêm đế Chap 184 06/09/2014

Diêm đế Chap 185 06/09/2014

Diêm đế Chap 186 06/09/2014

Diêm đế Chap 187 06/09/2014

Diêm đế Chap 188 06/09/2014

Diêm đế Chap 189 06/09/2014

Diêm đế Chap 190 06/09/2014

Diêm đế Chap 191 06/09/2014

Diêm đế Chap 192 06/09/2014

Diêm đế Chap 193 06/09/2014

Diêm đế Chap 194 06/09/2014

Diêm đế Chap 195 06/09/2014

Diêm đế Chap 196 06/09/2014

Diêm đế Chap 197 06/09/2014

Diêm đế Chap 198 06/09/2014

Diêm đế Chap 199 06/09/2014

Diêm đế Chap 200 06/09/2014

Diêm đế Chap 201 06/09/2014

Diêm đế Chap 202 26/09/2014

Diêm đế Chap 203 26/09/2014

Diêm đế Chap 204 26/09/2014

Diêm đế Chap 205 26/09/2014

Diêm đế Chap 206 26/09/2014

Diêm đế Chap 207 26/09/2014

Diêm đế Chap 208 29/09/2014

Diêm đế Chap 209 29/09/2014

Diêm đế Chap 210 08/10/2014

Diêm đế Chap 211 08/10/2014

Diêm đế Chap 212 08/10/2014

Diêm đế Chap 213 30/10/2014

Diêm đế Chap 214 30/10/2014

Diêm đế Chap 215 30/10/2014

Diêm đế Chap 216 30/10/2014

Diêm đế Chap 217 30/10/2014

Diêm đế Chap 218 30/10/2014

Diêm đế Chap 219 30/10/2014

Diêm đế Chap 220 30/10/2014

Diêm đế Chap 221 18/11/2014

Diêm Đế Chap 222 21/11/2014

Diêm Đế Chap 223 27/11/2014

Diêm đế Chap 224 23/12/2014

Diêm đế Chap 225 23/12/2014

Diêm đế Chap 226 23/12/2014

Diêm đế Chap 227 23/12/2014

Diêm đế Chap 228 03/01/2015

Diêm đế Chap 229 - fix 09/01/2015

Diêm đế Chap 230 - fix 16/01/2015

Diêm đế Chap 231 - fix 17/01/2015

Diêm đế Chap 232 - fix 23/01/2015

Diêm đế Chap 233 - fix 25/01/2015

Diêm đế Chap 234 - fix 25/01/2015

Diêm đế Chap 235 - fix 29/01/2015

Diêm đế Chap 236 - fix 29/01/2015

Diêm đế Chap 237 - fix 29/01/2015

Diêm đế Chap 238 - fix 29/01/2015

Diêm đế Chap 239 - fix 29/01/2015

Diêm đế Chap 240 - fix 29/01/2015

Diêm đế Chap 241 - fix 29/01/2015

Diêm đế Chap 242 - fix 29/01/2015

Diêm đế Chap 243 - fix 29/01/2015

Diêm đế Chap 244 - fix 31/01/2015

Diêm đế Chap 245 - fix 31/01/2015

Diêm đế Chap 246 - fix 31/01/2015

Diêm đế Chap 247 - fix 31/01/2015

Diêm đế Chap 248 - fix 31/01/2015

Diêm đế Chap 249 - fix 31/01/2015

Diêm đế Chap 250 - fix 31/01/2015

Diêm đế Chap 251 - fix 02/02/2015

Diêm đế Chap 252 - fix 02/02/2015

Diêm đế Chap 253 - fix 02/02/2015

Diêm đế Chap 254 - fix 02/02/2015

Diêm đế Chap 255 - fix 02/02/2015

Diêm đế Chap 256 - fix 02/02/2015

Diêm đế Chap 257 - fix 02/02/2015

Diêm đế Chap 258 - fix 02/02/2015

Diêm đế Chap 259 - fix 03/02/2015

Diêm đế Chap 260 - fix 03/02/2015

Diêm đế Chap 261 - fix 03/02/2015

Diêm đế Chap 262 - fix 03/02/2015

Diêm đế Chap 263 - fix 03/02/2015

Diêm đế Chap 264 - fix 03/02/2015

Diêm đế Chap 265 - fix 03/02/2015

Diêm đế Chap 266 - fix 03/02/2015

Diêm đế Chap 267 - fix 04/02/2015

Diêm đế Chap 268 - fix 04/02/2015

Diêm đế Chap 269 - fix 04/02/2015

Diêm đế Chap 270 - fix 04/02/2015

Diêm đế Chap 271 - fix 04/02/2015

Diêm đế Chap 272 - fix 04/02/2015

Diêm đế Chap 273 - fix 04/02/2015

Diêm đế Chap 274 - fix Hết phần 1 05/02/2015

Diêm Đế II Tập 36a 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 36b 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 36c 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 36d - fix 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 37a 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 37b 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 37c 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 37d 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 37e 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 37f 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 37g 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 38a 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 38b 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 38c 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 38d 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 38e 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 38f 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 38g 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 39a 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 39b 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 39c 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 39d 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 39e 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 39f 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 40a 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 40b 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 40c 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 40d 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 40e 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 40f 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 41a 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 41b 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 41c 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 41d 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 41e 15/02/2015

Diêm Đế II Tập 41f 15/02/2015

Diêm Đế II tập 42a 15/02/2015

Diêm Đế II tập 42b 15/02/2015

Diêm Đế II tập 42c 15/02/2015

Diêm Đế II tập 42d 15/02/2015

Diêm Đế II tập 42e 15/02/2015

Diêm Đế II tập 42f 18/02/2015

Diêm Đế II tập 43a 18/02/2015

Diêm Đế II tập 43b 18/02/2015

Diêm Đế II tập 43c 18/02/2015

Diêm Đế II tập 43d 18/02/2015

Diêm Đế II tập 43e 18/02/2015

Diêm Đế II tập 43f 18/02/2015

Diêm Đế II tập 44a 22/02/2015

Diêm Đế II tập 44b 22/02/2015

Diêm Đế II tập 44c 03/03/2015

Diêm Đế II tập 44d 03/03/2015

Diêm Đế II tập 44e 03/03/2015

Diêm Đế II tập 45a 03/03/2015

Diêm Đế II tập 45b 03/03/2015

Diêm Đế II tập 45c 05/03/2015

Diêm Đế II tập 45d 06/03/2015

Diêm Đế II tập 45e 06/03/2015

Diêm Đế II tập 46a 07/03/2015

Diêm Đế II tập 46b 12/03/2015

Diêm Đế II tập 46c 12/03/2015

Diêm Đế II tập 46d 12/03/2015

Diêm Đế II tập 46e 13/03/2015

Diêm Đế II tập 46f 14/03/2015

Diêm Đế II tập 47a 15/03/2015

Diêm Đế II tập 47b 17/03/2015

Diêm Đế II tập 47c 18/03/2015

Diêm Đế II tập 47d 23/03/2015

Diêm Đế II tập 47e 24/03/2015

Diêm Đế II tập 48a 28/03/2015

Diêm Đế II tập 48b 30/03/2015

Diêm Đế II tập 48c 30/03/2015

Diêm Đế II tập 48d 30/03/2015

Diêm Đế II tập 48e 31/03/2015

Diêm Đế II tập 48f 31/03/2015

Diêm Đế II tập 49a 02/04/2015

Diêm Đế II tập 49b 03/04/2015

Diêm Đế II tập 49c 06/04/2015

Diêm Đế II tập 49d 08/04/2015

Diêm Đế II tập 49e 12/04/2015

Diêm Đế II tập 49f 13/04/2015

Diêm Đế II tập 50a 10/05/2015

Diêm Đế II tập 50b 11/05/2015

Diêm Đế II tập 50c 14/05/2015

Diêm Đế II tập 50d 21/05/2015

Diêm Đế II tập 50e 24/05/2015

Diêm Đế II tập 50f 28/05/2015

Diêm Đế II tập 51a 31/05/2015

Diêm Đế II tập 51b 07/06/2015

Diêm Đế II tập 51c 11/06/2015

Diêm Đế II tập 51d 23/06/2015

Diêm Đế II tập 51e 25/06/2015

Diêm Đế II tập 51f 09/07/2015

Diêm Đế II tập 52a 12/07/2015

Diêm Đế II tập 52b 31/07/2015

Diêm Đế II tập 52c 27/08/2015

Diêm Đế II tập 52d 29/08/2015

Diêm Đế II tập 52e 05/09/2015

Diêm Đế II tập 52f 07/09/2015

Diêm Đế II tập 53a 13/09/2015

Diêm Đế II tập 53b 27/09/2015

Diêm Đế II tập 53c 12/10/2015

Diêm Đế II tập 53d 16/10/2015

Diêm Đế II tập 53e 21/10/2015

Diêm Đế II tập 53f 22/01/2016

Diêm Đế II tập 53g 22/01/2016

Diêm Đế II tập 54a 22/01/2016

Diêm Đế II tập 54b 22/01/2016

Diêm Đế II tập 54c 22/01/2016

Diêm Đế II tập 54d TV 22/01/2016

Diêm Đế II tập 54e 18/02/2016

Diêm Đế II tập 54f 22/02/2016

Diêm Đế II tập 55 01/04/2016

Diêm Đế II tập 55b 12/05/2016

Diêm Đế II tập 55c 27/06/2016

Diêm Đế II tập 55d 31/07/2016

Diêm Đế II tập 55e - END 31/07/2016