Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Freezing

Freezing

9.6/10 trên tổng số 144 lượt đánh giá

Lượt xem: 568,423
Tên khác: Freezing
Thể loại: Supernatural, Seinen, School Life, Romance, Ecchi, Adventure, Action
Tác giả: Han,Lee Hye,Tashiro Tetsuya
Nguồn truyện: Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Freezing:

"Dị Thứ Nguyên Thể" bắt đầu gây chiến tranh với loài người. Để chống lại nỗi hiểm họa này, học viện Genetics được thành lập để huấn luyện chiến binh có thể sử dụng vũ khí và giáp chiến đặc biệt. Kazuya Aoi quyết định nhập học trường vì lời hứa với chị gái cậu, một chiến binh đã hi sinh trong trận chiến. Ở đây cậu gặp Satellizer El Bridgette, biệt danh "Nữ Hoàng Nghiêm Cấm Tiếp Cận" vì tính tình cách ly lập dị và cũng vì là học sinh cấp cao học viện, có thành tích bất bại trong giả lập thực chiến... cho tới khi gặp được Aoi.

Danh sách chương

Freezing Chap 001 24/12/2014

Freezing Chap 002 24/12/2014

Freezing Chap 003 24/12/2014

Freezing Chap 004 24/12/2014

Freezing Chap 005 24/12/2014

Freezing Chap 006 24/12/2014

Freezing Chap 007 24/12/2014

Freezing Chap 008 24/12/2014

Freezing Chap 009 24/12/2014

Freezing Chap 010 24/12/2014

Freezing Chap 011 24/12/2014

Freezing Chap 012 24/12/2014

Freezing Chap 013 24/12/2014

Freezing Chap 014 24/12/2014

Freezing Chap 015 24/12/2014

Freezing Chap 016 24/12/2014

Freezing Chap 017 24/12/2014

Freezing Chap 018 24/12/2014

Freezing Chap 019 24/12/2014

Freezing Chap 020 24/12/2014

Freezing Chap 021 24/12/2014

Freezing Chap 022 24/12/2014

Freezing Chap 023 24/12/2014

Freezing Chap 024 24/12/2014

Freezing Chap 025 24/12/2014

Freezing Chap 026 24/12/2014

Freezing Chap 027 24/12/2014

Freezing Chap 028 24/12/2014

Freezing Chap 029 24/12/2014

Freezing Chap 030 24/12/2014

Freezing Chap 031 24/12/2014

Freezing Chap 032 24/12/2014

Freezing Chap 033 24/12/2014

Freezing Chap 034 24/12/2014

Freezing Chap 035 24/12/2014

Freezing Chap 036 24/12/2014

Freezing Chap 037 24/12/2014

Freezing Chap 038 24/12/2014

Freezing Chap 039 24/12/2014

Freezing Chap 040 24/12/2014

Freezing Chap 041 24/12/2014

Freezing Chap 042 24/12/2014

Freezing Chap 043 24/12/2014

Freezing Chap 044 24/12/2014

Freezing Chap 045 24/12/2014

Freezing Chap 046 21/08/2011

Freezing Chap 047 31/08/2011

Freezing Chap 048 04/09/2011

Freezing Chap 049 05/09/2011

Freezing Chap 050 - fix 26/09/2011

Freezing Chap 051 19/10/2011

Freezing Chap 052 16/11/2011

Freezing Chap 053 23/11/2011

Freezing Chap 054 24/11/2011

Freezing Chap 055 23/12/2011

Freezing Chap 056 06/01/2012

Freezing Chap 057 14/01/2012

Freezing Chap 058 17/01/2012

Freezing Chap 059 17/01/2012

Freezing Chap 060 17/01/2012

Freezing Chap 061 17/01/2012

Freezing Chap 062 20/01/2012

Freezing Chap 063 20/01/2012

Freezing Chap 064 20/01/2012

Freezing Chap 065 31/01/2012

Freezing Chap 066 30/03/2012

Freezing Chap 067 31/03/2012

Freezing Chap 068 02/04/2012

Freezing Chap 069 04/04/2012

Freezing Chap 070 09/04/2012

Freezing Chap 071 12/04/2012

Freezing Chap 072 15/04/2012

Freezing Chap 073 17/04/2012

Freezing Chap 074 19/04/2012

freezing Chap 075 24/04/2012

Freezing Chap 076 25/04/2012

Freezing Chap 077 27/04/2012

Freezing Chap 078 01/05/2012

Freezing Chap 079 03/05/2012

Freezing Chap 080 03/05/2012

Freezing Chap 081 05/05/2012

Freezing Chap 082 07/05/2012

freezing Chap 083 08/05/2012

freezing Chap 084 10/05/2012

freezing Chap 085 12/05/2012

Freezing Chap 086 12/05/2012

freezing Chap 087 15/05/2012

freezing Chap 088 16/05/2012

freezing Chap 089 18/05/2012

freezing Chap 090 20/05/2012

freezing Chap 091 22/05/2012

freezing Chap 092 03/06/2012

freezing Chap 093 05/06/2012

freezing Chap 094 07/06/2012

freezing Chap 095 09/06/2012

Freezing Chap 096 12/06/2012

freezing Chap 097 13/06/2012

freezing Chap 098 16/06/2012

freezing Chap 099 20/06/2012

Freezing Chap 100 22/06/2012

Freezing Chap 101 29/06/2012

Freezing Chap 102 10/07/2012

Freezing Chap 103 31/07/2012

freezing Chap 104 15/08/2012

Freezing Chap 105 01/09/2012

Freezing Chap 106 22/09/2012

Freezing Chap 107 25/09/2012

Freezing Chap 108 25/10/2012

Freezing Chap 109 20/11/2012

Freezing Chap 110 23/11/2012

Freezing Chap 111 30/11/2012

Freezing Chap 112 14/06/2013

Freezing Chap 113 15/06/2013

Freezing Chap 113.5 13/08/2015

Freezing Chap 114 24/06/2013

Freezing Chap 115 26/06/2013

Freezing Chap 116 01/07/2013

Freezing Chap 117 06/07/2013

Freezing Chap 118 17/07/2013

Freezing Chap 119 19/07/2013

Freezing Chap 120 24/07/2013

Freezing Chap 121 27/07/2013

Freezing Chap 122 31/07/2013

Freezing Chap 123 06/08/2013

Freezing Chap 124 12/08/2013

Freezing Chap 125 24/08/2013

Freezing Chap 126 26/08/2013

Freezing Chap 127 28/08/2013

Freezing Chap 128 19/09/2013

Freezing Chap 129 23/09/2013

Freezing Chap 130 23/09/2013

Freezing Chap 131 07/10/2013

Freezing Chap 132 21/10/2013

Freezing Chap 133 01/11/2013

Freezing Chap 134 17/11/2013

Freezing Chap 135 23/11/2013

Freezing Chap 136 25/11/2013

Freezing Chap 137 27/11/2013

Freezing Chap 138 29/11/2013

Freezing Chap 139 08/12/2013

Freezing Chap 140 10/12/2013

Freezing Chap 141 13/12/2013

Freezing Chap 142 01/01/2014

Freezing Chap 143 28/01/2014

Freezing Chap 144 05/02/2014

Freezing Chap 145 09/02/2014

Freezing Chap 146 11/02/2014

Freezing Chap 147 01/03/2014

Freezing Chap 148 09/03/2014

Freezing Chap 149 16/03/2014

Freezing Chap 150 23/03/2014

Freezing Chap 151 23/03/2014

Freezing Chap 152 29/06/2014

Freezing Chap 153 01/06/2014

Freezing Chap 154 03/06/2014

Freezing Chap 155 05/06/2014

Freezing Chap 156 20/06/2014

Freezing Chap 157 06/07/2014

Freezing Chap 158 03/08/2014

Freezing Chap 159 08/08/2014

Freezing Chap 160 21/08/2014

Freezing Chap 161 25/08/2014

Freezing Chap 162 03/09/2014

Freezing Chap 163 03/09/2014

Freezing Chap 164 03/09/2014

Freezing Chap 165 03/09/2014

Freezing Chap 166 03/09/2014

Freezing Chap 167 17/09/2014

Freezing Chap 168 29/12/2014

Freezing Chap 169 19/01/2015

Freezing Chap 170 13/03/2015

Freezing Chap 171 13/04/2015

Freezing Chap 172 19/04/2015

Freezing Chap 173 27/04/2015

Freezing Chap 174 07/05/2015

Freezing Chap 175 25/05/2015

Freezing Chap 176 30/06/2015

Freezing Chap 177 28/07/2015

Freezing Chap 178 18/08/2015

Freezing Chap 179 18/11/2015

Freezing Chap 180 18/11/2015

Freezing Chap 181 18/11/2015

Freezing Chap 182 22/11/2015

Freezing Chap 183 23/11/2015

Freezing Chap 184 09/12/2015

Freezing Chap 185 29/03/2016

Freezing Chap 186 24/04/2016

Freezing Chap 187 01/05/2016

Freezing Chap 188 14/05/2016

Freezing Chap 189 16/06/2016

Freezing Chap 190 23/06/2016

Freezing Chap 191 24/06/2016

Freezing Chap 192 26/06/2016

Freezing Chap 193 27/06/2016

Freezing Chap 194 03/08/2016

Freezing Chap 195 08/08/2016

Freezing Chap 196 16/02/2017

Freezing Chap 197 20/02/2017

Freezing Chap 198 20/02/2017

Freezing Chap 199 21/02/2017

Freezing Chap 200 23/02/2017

Freezing Chap 201 24/02/2017

Freezing Chap 202 27/02/2017

Freezing Chap 203 01/03/2017

Freezing Chap 204 02/03/2017

Freezing Chap 205 05/03/2017

Freezing Chap 206 07/03/2017

Freezing Chap 207 18/03/2017

Freezing Chap 208 22/03/2017

Freezing Chap 209 15/05/2017

Freezing Chap 210 30/09/2017

Freezing Chap 211 07/10/2017

Freezing Chap 212 04/11/2017

Freezing Chap 213 07/01/2018

Freezing Chap 214 21/01/2018

Freezing Chap 215 15/04/2018

Freezing Chap 216 28/04/2018

Freezing Chap 217 23/06/2018

Freezing Chap 218 01/10/2018

Freezing Chap 219 02/10/2018

Freezing Chap 220 31/10/2018

Freezing Chap 221 28/11/2018