Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Gamble Fish

Gamble Fish

8.9/10 trên tổng số 17 lượt đánh giá

Lượt xem: 404,660
Tên khác: Vua cá độ
Thể loại: Shounen, School Life, Psychological, Mystery, Harem, Ecchi, Comedy
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Gamble Fish:

Shirasagi Tomu là 1 cậu bé 14 tuổi chuyển đến học tại 1 trường tư thục, khi vào trường cậu ta dự định sẽ khiêu khích và đánh bại hết bọn học sinh trong 1 trò chơi sử dụng trí thông minh của cậu..._________________________Cảnh báo: [ Dành cho 16+ ]      Gamble Fish được phân loại sách "Ecchi" dành cho tuổi trưởng thành, do đó có thể có cảnh bạo lực, khỏa thân / nội dung tình dục hoặc ngôn ngữ không lành mạnh không thích hợp cho trẻ em dưới tuổi vị thành niên. 

Danh sách chương

Gamble Fish Chap 001 25/12/2014

Gamble Fish Chap 002 25/12/2014

Gamble Fish Chap 003 25/12/2014

Gamble Fish Chap 004 25/12/2014

Gamble Fish Chap 005 25/12/2014

Gamble Fish Chap 006 25/12/2014

Gamble Fish Chap 007 25/12/2014

Gamble Fish Chap 008 25/12/2014

Gamble Fish Chap 009 25/12/2014

Gamble Fish Chap 010 25/12/2014

Gamble Fish Chap 011 25/12/2014

Gamble Fish Chap 012 25/12/2014

Gamble Fish Chap 013 25/12/2014

Gamble Fish Chap 014 25/12/2014

Gamble Fish Chap 015 25/12/2014

Gamble Fish Chap 016 25/12/2014

Gamble Fish Chap 017 25/12/2014

Gamble Fish Chap 018 25/12/2014

Gamble Fish Chap 019 25/12/2014

Gamble Fish Chap 020 25/12/2014

Gamble Fish Chap 021 25/12/2014

Gamble Fish Chap 022 25/12/2014

Gamble Fish Chap 023 25/12/2014

Gamble Fish Chap 024 25/12/2014

Gamble Fish Chap 025 25/12/2014

Gamble Fish Chap 026 25/12/2014

Gamble Fish Chap 027 25/12/2014

Gamble Fish Chap 028 25/12/2014

Gamble Fish Chap 029 25/12/2014

Gamble Fish Chap 030 25/12/2014

Gamble Fish Chap 031 25/12/2014

Gamble Fish Chap 032 25/12/2014

Gamble Fish Chap 033 25/12/2014

Gamble Fish Chap 034 25/12/2014

Gamble Fish Chap 035 25/12/2014

Gamble Fish Chap 036 25/12/2014

Gamble Fish Chap 037 25/12/2014

Gamble Fish Chap 038 25/12/2014

Gamble Fish Chap 039 25/12/2014

Gamble Fish Chap 040 25/12/2014

Gamble Fish Chap 041 25/12/2014

Gamble Fish Chap 042 25/12/2014

Gamble Fish Chap 043 25/12/2014

Gamble Fish Chap 044 25/12/2014

Gamble Fish Chap 045 25/12/2014

Gamble Fish Chap 046 25/12/2014

Gamble Fish Chap 047 25/12/2014

Gamble Fish Chap 048 25/12/2014

Gamble Fish Chap 049 25/12/2014

Gamble Fish Chap 050 25/12/2014

Gamble Fish Chap 051 25/12/2014

Gamble Fish Chap 052 25/12/2014

Gamble Fish Chap 053 25/12/2014

Gamble Fish Chap 054 25/12/2014

Gamble Fish Chap 055 25/12/2014

Gamble Fish Chap 056 25/12/2014

Gamble Fish Chap 057 25/12/2014

Gamble Fish Chap 058 25/12/2014

Gamble Fish Chap 059 25/12/2014

Gamble Fish Chap 060 25/12/2014

Gamble Fish Chap 061 25/12/2014

Gamble Fish Chap 062 25/12/2014

Gamble Fish Chap 063 25/12/2014

Gamble Fish Chap 064 - fix 25/12/2014

Gamble Fish Chap 065 - fix 25/12/2014

Gamble Fish Chap 066 25/12/2014

Gamble Fish Chap 067 25/12/2014

Gamble Fish Chap 068 25/12/2014

Gamble Fish Chap 069 25/12/2014

Gamble Fish Chap 070 25/12/2014

Gamble Fish Chap 071 25/12/2014

Gamble Fish Chap 072 25/12/2014

Gamble Fish Chap 073 25/12/2014

Gamble Fish Chap 074 25/12/2014

Gamble Fish Chap 075 25/12/2014

Gamble Fish Chap 076 25/12/2014

Gamble Fish Chap 077 25/12/2014

Gamble Fish Chap 078 25/12/2014

Gamble Fish Chap 079 25/12/2014

Gamble Fish Chap 080 25/12/2014

Gamble Fish Chap 081 25/12/2014

Gamble Fish Chap 082 25/12/2014

Gamble Fish Chap 083 25/12/2014

Gamble Fish Chap 084 25/12/2014

Gamble Fish Chap 085 25/12/2014

Gamble Fish Chap 086 25/12/2014

Gamble Fish Chap 087 - fix 25/12/2014

Gamble Fish Chap 088 25/12/2014

Gamble Fish Chap 089 25/12/2014

Gamble Fish Chap 090 25/12/2014

Gamble Fish Chap 091 25/12/2014

Gamble Fish Chap 092 25/12/2014

Gamble Fish Chap 093 25/12/2014

Gamble Fish Chap 094 25/12/2014

Gamble Fish Chap 095 25/12/2014

Gamble Fish Chap 096 25/12/2014

Gamble Fish Chap 097 25/12/2014

Gamble Fish Chap 098 25/12/2014

Gamble Fish Chap 099 25/12/2014

Gamble Fish Chap 100 25/12/2014

Gamble Fish Chap 101 25/12/2014

Gamble Fish Chap 102 25/12/2014

Gamble Fish Chap 103 25/12/2014

Gamble Fish Chap 104 25/12/2014

Gamble Fish Chap 105 25/12/2014

Gamble Fish Chap 106 25/12/2014

Gamble Fish Chap 107 25/12/2014

Gamble Fish Chap 108 25/12/2014

Gamble Fish Chap 109 25/12/2014

Gamble Fish Chap 110 25/12/2014

Gamble Fish Chap 111 25/12/2014

Gamble Fish Chap 112 25/12/2014

Gamble Fish Chap 113 25/12/2014

Gamble Fish Chap 114 25/12/2014

Gamble Fish Chap 115 25/12/2014

Gamble Fish Chap 116 25/12/2014

Gamble Fish Chap 117 25/12/2014

Gamble Fish Chap 118 25/12/2014

Gamble Fish Chap 119 25/12/2014

Gamble Fish Chap 120 25/12/2014

Gamble Fish Chap 121 25/12/2014

Gamble Fish Chap 122 25/12/2014

Gamble Fish Chap 123 25/12/2014

Gamble Fish Chap 124 25/12/2014

Gamble Fish Chap 125 25/12/2014

Gamble Fish Chap 126 25/12/2014

Gamble Fish Chap 127 25/12/2014

Gamble Fish Chap 128 25/12/2014

Gamble Fish Chap 129 25/12/2014

Gamble Fish Chap 130 25/12/2014

Gamble Fish Chap 131 25/12/2014

Gamble Fish Chap 132 25/12/2014

Gamble Fish Chap 133 25/12/2014

Gamble Fish Chap 134 25/12/2014

Gamble Fish Chap 135 25/12/2014

Gamble Fish Chap 136 25/12/2014

Gamble Fish Chap 137 25/12/2014

Gamble Fish Chap 138 25/12/2014

Gamble Fish Chap 139 25/12/2014

Gamble Fish Chap 140 25/12/2014

Gamble Fish Chap 141 25/12/2014

Gamble Fish Chap 142 25/12/2014

Gamble Fish Chap 143 25/12/2014

Gamble Fish Chap 144 25/12/2014

Gamble Fish Chap 145 25/12/2014

Gamble Fish Chap 146 25/12/2014

Gamble Fish Chap 147 25/12/2014

Gamble Fish Chap 148 25/12/2014

Gamble Fish Chap 149 25/12/2014

Gamble Fish Chap 150 25/12/2014

Gamble Fish Chap 151 25/12/2014

Gamble Fish Chap 152 25/12/2014

Gamble Fish Chap 153 25/12/2014

Gamble Fish Chap 154 25/12/2014

Gamble Fish Chap 155 25/12/2014

Gamble Fish Chap 156 25/12/2014

Gamble Fish Chap 157 25/12/2014

Gamble Fish Chap 158 25/12/2014

Gamble Fish Chap 159 25/12/2014

Gamble Fish Chap 160 25/12/2014

Gamble Fish Chap 161 25/12/2014

Gamble Fish Chap 162 25/12/2014

Gamble Fish Chap 163 25/12/2014

Gamble Fish Chap 164 25/12/2014

Gamble Fish Chap 165 25/12/2014

Gamble Fish Chap 166 25/12/2014

Gamble Fish Chap 167 25/12/2014

Gamble Fish Chap 168 25/12/2014