Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Gintama

Gintama

9.5/10 trên tổng số 707 lượt đánh giá

Lượt xem: 2,300,447
Tên khác: กินทามะ; 銀魂; 银魂; 긴타마; 은혼; Gin Tama; Silver Soul
Thể loại: Shounen, Sci-Fi, Historical, Adventure, Action
Tác giả: sorachi hideaki
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Gintama:

Câu chuyện xoay xung quanh cuộc sống hằng ngày của 3 nhân vật chính, Sakata Gintoki, một Samurai hết thời, bị bệnh tiểu đường nặng, Shinpachi Shimura, kẻ kế thừa của một võ đường xập xệ do chẳng còn ai đến luyện võ trong thời đại này và Kagura, một Amanto với sức mạnh phi thường, tham ăn trong thân hình nhỏ bé của 1 cô bé 14 tuổi. Cả 3 phải làm đủ mọi việc (hầu hết là phá hoại chứ chẳng làm gì nghiêm túc) để trả tiền nhà hằng tháng.

Danh sách chương

Gintama Chap 001 28/12/2014

Gintama Chap 002 28/12/2014

Gintama Chap 003 28/12/2014

Gintama Chap 004 28/12/2014

Gintama Chap 005 28/12/2014

Gintama Chap 006 28/12/2014

Gintama Chap 007 28/12/2014

Gintama Chap 008 28/12/2014

Gintama Chap 009 24/03/2012

Gintama Chap 010 24/03/2012

Gintama Chap 011 24/03/2012

Gintama Chap 012 24/03/2012

Gintama Chap 013 24/03/2012

Gintama Chap 014 24/03/2012

Gintama Chap 015 24/03/2012

Gintama Chap 016 24/03/2012

Gintama Chap 017 24/03/2012

Gintama Chap 018 25/03/2012

Gintama Chap 019 25/03/2012

Gintama Chap 020 25/03/2012

Gintama Chap 021 25/03/2012

Gintama Chap 022 25/03/2012

Gintama Chap 023 25/03/2012

Gintama Chap 024 25/03/2012

Gintama Chap 025 25/03/2012

Gintama Chap 026 25/03/2012

Gintama Chap 027 25/03/2012

Gintama Chap 028 25/03/2012

Gintama Chap 029 25/03/2012

Gintama Chap 030 25/03/2012

Gintama Chap 031 25/03/2012

Gintama Chap 032 25/03/2012

Gintama Chap 033 25/03/2012

Gintama Chap 034 25/03/2012

Gintama Chap 035 25/03/2012

Gintama Chap 036 25/03/2012

Gintama Chap 037 25/03/2012

Gintama Chap 038 25/03/2012

Gintama Chap 039 25/03/2012

Gintama Chap 040 25/03/2012

Gintama Chap 041 25/03/2012

Gintama Chap 042 25/03/2012

Gintama Chap 043 26/03/2012

Gintama Chap 044 26/03/2012

Gintama Chap 045 26/03/2012

Gintama Chap 046 26/03/2012

Gintama Chap 047 26/03/2012

Gintama Chap 048 26/03/2012

Gintama Chap 049 26/03/2012

Gintama Chap 050 26/03/2012

Gintama Chap 051 26/03/2012

Gintama Chap 052 26/03/2012

Gintama Chap 053 26/03/2012

Gintama Chap 054 26/03/2012

Gintama Chap 055 26/03/2012

Gintama Chap 056 26/03/2012

Gintama Chap 057 26/03/2012

Gintama Chap 058 26/03/2012

Gintama Chap 059 26/03/2012

Gintama Chap 060 26/03/2012

Gintama Chap 061 26/03/2012

Gintama Chap 062 26/03/2012

Gintama Chap 063 26/03/2012

Gintama Chap 064 26/03/2012

Gintama Chap 065 26/03/2012

Gintama Chap 066 26/03/2012

Gintama Chap 067 26/03/2012

Gintama Chap 068 26/03/2012

Gintama Chap 069 26/03/2012

Gintama Chap 070 26/03/2012

Gintama Chap 071 26/03/2012

Gintama Chap 072 26/03/2012

Gintama Chap 073 26/03/2012

Gintama Chap 074 26/03/2012

Gintama Chap 075 26/03/2012

Gintama Chap 076 26/03/2012

Gintama Chap 077 26/03/2012

Gintama Chap 078 26/03/2012

Gintama Chap 079 26/03/2012

Gintama Chap 080 26/03/2012

Gintama Chap 081 26/03/2012

Gintama Chap 082 26/03/2012

Gintama Chap 083 26/03/2012

Gintama Chap 084 26/03/2012

Gintama Chap 085 26/03/2012

Gintama Chap 086 26/03/2012

Gintama Chap 087 26/03/2012

Gintama Chap 088 26/03/2012

Gintama Chap 089 26/03/2012

Gintama Chap 090 26/03/2012

Gintama Chap 091 26/03/2012

Gintama Chap 092 26/03/2012

Gintama Chap 093 26/03/2012

Gintama Chap 094 26/03/2012

Gintama Chap 095 26/03/2012

Gintama Chap 096 26/03/2012

Gintama Chap 097 26/03/2012

Gintama Chap 098 26/03/2012

Gintama Chap 099 26/03/2012

Gintama Chap 100 26/03/2012

Gintama Chap 101 26/03/2012

Gintama Chap 102 26/03/2012

Gintama Chap 103 26/03/2012

Gintama Chap 104 26/03/2012

Gintama Chap 105 27/03/2012

Gintama Chap 106 27/03/2012

Gintama Chap 107 27/03/2012

Gintama Chap 108 27/03/2012

Gintama Chap 109 27/03/2012

Gintama Chap 110 27/03/2012

Gintama Chap 111 27/03/2012

Gintama Chap 112 27/03/2012

Gintama Chap 113 27/03/2012

Gintama Chap 114 27/03/2012

Gintama Chap 115 27/03/2012

Gintama Chap 116 27/03/2012

Gintama Chap 117 27/03/2012

Gintama Chap 118 27/03/2012

Gintama Chap 119 27/03/2012

Gintama Chap 120 27/03/2012

Gintama Chap 121 27/03/2012

Gintama Chap 122 27/03/2012

Gintama Chap 123 27/03/2012

Gintama Chap 124 27/03/2012

Gintama Chap 125 27/03/2012

Gintama Chap 126 - Fixed 27/03/2012

Gintama Chap 127 27/03/2012

Gintama Chap 128 27/03/2012

Gintama Chap 129 27/03/2012

Gintama Chap 130 27/03/2012

Gintama Chap 131 27/03/2012

Gintama Chap 132 27/03/2012

Gintama Chap 133 27/03/2012

Gintama Chap 134 27/03/2012

Gintama Chap 135 27/03/2012

Gintama Chap 136 27/03/2012

Gintama Chap 137 27/03/2012

Gintama Chap 138 27/03/2012

Gintama Chap 139 27/03/2012

Gintama Chap 140 27/03/2012

Gintama Chap 147 27/03/2012

Gintama Chap 148 27/03/2012

Gintama Chap 149 27/03/2012

Gintama Chap 150 27/03/2012

Gintama Chap 151 27/03/2012

Gintama Chap 152 27/03/2012

Gintama Chap 153 27/03/2012

Gintama Chap 154 27/03/2012

Gintama Chap 155 27/03/2012

Gintama Chap 156 27/03/2012

Gintama Chap 157 27/03/2012

Gintama Chap 158 27/03/2012

Gintama Chap 159 27/03/2012

Gintama Chap 160 27/03/2012

Gintama Chap 161 27/03/2012

Gintama Chap 162 27/03/2012

Gintama Chap 163 27/03/2012

Gintama Chap 164 27/03/2012

Gintama Chap 165 27/03/2012

Gintama Chap 166 27/03/2012

Gintama Chap 167 27/03/2012

Gintama Chap 168 27/03/2012

Gintama Chap 169 27/03/2012

Gintama Chap 170 27/03/2012

Gintama Chap 171 27/03/2012

Gintama Chap 172 27/03/2012

Gintama Chap 173 27/03/2012

Gintama Chap 174 27/03/2012

Gintama Chap 175 27/03/2012

Gintama Chap 176 27/03/2012

Gintama Chap 177 27/03/2012

Gintama Chap 178 27/03/2012

Gintama Chap 179 27/03/2012

Gintama Chap 180 27/03/2012

Gintama Chap 181 27/03/2012

Gintama Chap 182 27/03/2012

Gintama Chap 183 27/03/2012

Gintama Chap 184 27/03/2012

Gintama Chap 185 27/03/2012

Gintama Chap 186 27/03/2012

Gintama Chap 187 27/03/2012

Gintama Chap 188 02/04/2012

Gintama Chap 189 02/04/2012

Gintama Chap 190 02/04/2012

Gintama Chap 191 09/04/2012

Gintama Chap 192 09/04/2012

Gintama Chap 193 14/04/2012

Gintama Chap 194 14/04/2012

Gintama Chap 195 14/04/2012

Gintama Chap 196 21/04/2012

Gintama Chap 197 21/04/2012

Gintama Chap 198 21/04/2012

Gintama Chap 199 28/04/2012

Gintama Chap 200 28/04/2012

Gintama Chap 201 28/04/2012

Gintama Chap 202 28/04/2012

Gintama Chap 203 19/05/2012

gintama Chap 204 19/05/2012

Gintama Chap 205 25/05/2012

Gintama Chap 206 25/05/2012

Gintama Chap 207 25/05/2012

Gintama Chap 208 03/06/2012

Gintama Chap 209 03/06/2012

Gintama Chap 210 03/06/2012

Gintama Chap 211 03/06/2012

Gintama Chap 212 10/06/2012

Gintama Chap 213 10/06/2012

Gintama Chap 214 10/06/2012

Gintama Chap 215 23/06/2012

Gintama Chap 216 23/06/2012

Gintama Chap 217 23/06/2012

Gintama Chap 218 23/06/2012

Gintama Chap 219 23/06/2012

Gintama Chap 220 23/06/2012

Gintama Chap 221 23/06/2012

Gintama Chap 222 23/06/2012

Gintama Chap 223 23/06/2012

Gintama Chap 224 02/07/2012

Gintama Chap 225 02/07/2012

Gintama Chap 226 02/07/2012

Gintama Chap 227 02/07/2012

Gintama Chap 228 02/07/2012

gintama Chap 229 07/07/2012

gintama Chap 230 07/07/2012

gintama Chap 231 15/07/2012

gintama Chap 232 15/07/2012

gintama Chap 233 15/07/2012

Gintama Chap 234 23/07/2012

Gintama Chap 235 23/07/2012

Gintama Chap 236 23/07/2012

Gintama Chap 237 06/08/2012

Gintama Chap 238 06/08/2012

Gintama Chap 239 06/08/2012

Gintama Chap 240 06/08/2012

Gintama Chap 241 06/08/2012

Gintama Chap 242 06/08/2012

Gintama Chap 243 06/08/2012

Gintama Chap 244 06/08/2012

Gintama Chap 245 06/08/2012

Gintama Chap 246 12/08/2012

Gintama Chap 247 12/08/2012

Gintama Chap 248 12/08/2012

Gintama Chap 249 12/08/2012

gintama Chap 250 18/08/2012

gintama Chap 251 18/08/2012

gintama Chap 252 18/08/2012

gintama Chap 253 18/08/2012

gintama Chap 254 27/08/2012

Gintama Chap 255 27/08/2012

Gintama Chap 256 27/08/2012

Gintama Chap 257 27/08/2012

Gintama Chap 258 27/08/2012

Gintama Chap 259 02/09/2012

Gintama Chap 260 02/09/2012

Gintama Chap 261 02/09/2012

Gintama Chap 262 02/09/2012

Gintama Chap 263 08/09/2012

Gintama Chap 264 08/09/2012

Gintama Chap 265 28/09/2012

Gintama Chap 266 28/09/2012

Gintama Chap 267 28/09/2012

Gintama Chap 268 28/09/2012

Gintama Chap 269 28/09/2012

Gintama Chap 270 04/10/2012

Gintama Chap 271 04/10/2012

Gintama Chap 272 07/10/2012

Gintama Chap 273 07/10/2012

Gintama Chap 274 04/11/2012

Gintama Chap 275 03/08/2014

Gintama Chap 276 03/08/2014

Gintama Chap 277 03/08/2014

Gintama Chap 278 03/08/2014

Gintama Chap 279 08/05/2015

Gintama Chap 282 03/08/2014

Gintama Chap 283 03/08/2014

Gintama Chap 290 27/03/2012

Gintama Chap 291 27/03/2012

Gintama Chap 292 27/03/2012

Gintama Chap 293 24/09/2012

Gintama Chap 294 24/09/2012

Gintama Chap 295 01/10/2012

Gintama Chap 296 15/10/2012

Gintama Chap 297 15/10/2012

Gintama Chap 298 15/10/2012

Gintama Chap 299 18/11/2012

Gintama Chap 300 18/11/2012

Gintama Chap 301 18/11/2012

Gintama Chap 302 18/11/2012

Gintama Chap 303 04/02/2013

Gintama Chap 304 04/02/2013

Gintama Chap 305 04/02/2013

Gintama Chap 306 04/02/2013

Gintama Chap 307 04/02/2013

Gintama Chap 308 04/02/2013

Gintama Chap 309 04/02/2013

Gintama Chap 310 24/12/2013

Gintama Chap 311 14/01/2014

Gintama Chap 312 23/07/2015

Gintama Chap 313 23/07/2015

Gintama Chap 314 23/07/2015

Gintama Chap 315 23/07/2015

Gintama Chap 316 23/07/2015

Gintama Chap 317 23/07/2015

Gintama Chap 318 16/07/2015

Gintama Chap 319 22/07/2015

Gintama Chap 320 24/12/2015

Gintama Chap 321 24/12/2015

Gintama Chap 322 22/01/2016

Gintama Chap 323 22/01/2016

Gintama Chap 324 22/01/2016

Gintama Chap 325 22/01/2016

Gintama Chap 327 04/02/2013

Gintama Chap 328 04/02/2013

Gintama Chap 329 28/04/2015

Gintama Chap 330 23/07/2015

Gintama Chap 331 23/07/2015

Gintama Chap 332 23/07/2015

Gintama Chap 333 04/02/2013

Gintama Chap 334 04/02/2013

Gintama Chap 335 04/02/2013

Gintama Chap 336 23/07/2015

Gintama Chap 337 23/07/2015

Gintama Chap 338 23/07/2015

Gintama Chap 339 23/07/2015

Gintama Chap 340 23/07/2015

Gintama Chap 341 23/07/2015

Gintama Chap 342 23/07/2015

Gintama Chap 343 23/07/2015

Gintama Chap 344 23/07/2015

Gintama Chap 345 23/07/2015

Gintama Chap 346 23/07/2015

Gintama Chap 347 - fix 12/02/2015

Gintama Chap 348 - fix 17/02/2015

Gintama Chap 349 23/07/2015

Gintama Chap 350 23/07/2015

Gintama Chap 351 29/11/2014

Gintama Chap 352 12/01/2015

Gintama Chap 353 25/07/2015

Gintama Chap 354 25/07/2015

Gintama Chap 355 25/07/2015

Gintama Chap 357 25/07/2015

Gintama Chap 358 25/07/2015

Gintama Chap 359 25/07/2015

Gintama Chap 360 25/07/2015

Gintama Chap 361 25/07/2015

Gintama Chap 362 25/07/2015

Gintama Chap 363 25/07/2015

Gintama Chap 364 25/07/2015

Gintama Chap 365 25/07/2015

Gintama Chap 366 19/07/2015

Gintama Chap 366 25/07/2015

Gintama Chap 367 26/07/2015

Gintama Chap 368 26/07/2015

Gintama Chap 369 29/09/2015

Gintama Chap 370 24/12/2015

Gintama Chap 371 25/03/2016

Gintama Chap 372 07/10/2015

Gintama Chap 382 04/02/2013

Gintama Chap 384 27/03/2013

Gintama Chap 385 27/03/2013

Gintama Chap 386 24/12/2015

Gintama Chap 387 24/12/2015

Gintama Chap 388 24/12/2015

Gintama Chap 389 24/12/2015

Gintama Chap 390 24/12/2015

Gintama Chap 391 24/12/2015

Gintama Chap 392 24/12/2015

Gintama Chap 393 24/12/2015

Gintama Chap 394 24/12/2015

Gintama Chap 395 24/12/2015

Gintama Chap 396 24/12/2015

Gintama Chap 397 24/12/2015

Gintama Chap 398 27/12/2015

Gintama Chap 399 27/12/2015

Gintama Chap 401 25/07/2015

Gintama Chap 402 25/07/2015

Gintama Chap 403 25/07/2015

Gintama Chap 404 25/07/2015

Gintama Chap 405 25/07/2015

Gintama Chap 406 25/07/2015

Gintama Chap 407 25/07/2015

Gintama Chap 408 25/07/2015

Gintama Chap 410 25/07/2015

Gintama Chap 411 - fix 24/02/2015

Gintama Chap 412 - fix 24/02/2015

Gintama Chap 419 28/10/2014

Gintama Chap 420 28/10/2014

Gintama Chap 421 17/11/2014

Gintama Chap 422 24/12/2015

Gintama Chap 424 24/12/2015

Gintama Chap 425 08/01/2015

Gintama Chap 426 07/10/2015

Gintama Chap 431 03/10/2015

Gintama Chap 434 27/03/2013

Gintama Chap 435 27/03/2013

Gintama Chap 437 02/09/2013

Gintama Chap 438 02/09/2013

Gintama Chap 439 02/09/2013

Gintama Chap 440 02/09/2013

Gintama Chap 441 02/09/2013

Gintama Chap 442 30/08/2013

Gintama Chap 443 02/09/2013

Gintama Chap 444 07/09/2013

Gintama Chap 455 08/10/2013

Gintama Chap 456 08/10/2013

Gintama Chap 457 08/02/2014

Gintama Chap 458 08/02/2014

Gintama Chap 459 08/02/2014

Gintama Chap 460 17/03/2014

Gintama Chap 461 17/03/2014

Gintama Chap 462 16/02/2014

Gintama Chap 463 17/03/2014

Gintama Chap 464 17/03/2014

Gintama Chap 465 17/03/2014

Gintama Chap 466 22/03/2014

Gintama Chap 467 22/03/2014

Gintama Chap 468 30/03/2014

Gintama Chap 469 15/04/2014

Gintama Chap 470 01/05/2014

Gintama Chap 471 23/06/2014

Gintama Chap 472 23/06/2014

Gintama Chap 473 23/06/2014

Gintama Chap 474 23/06/2014

Gintama Chap 475 12/07/2014

Gintama Chap 476 12/07/2014

Gintama Chap 477 09/08/2014

Gintama Chap 478 13/08/2014

Gintama Chap 479 21/08/2014

Gintama Chap 480 29/08/2014

Gintama Chap 481 01/09/2014

Gintama Chap 482 05/09/2014

Gintama Chap 483 07/09/2014

Gintama Chap 484 12/09/2014

Gintama Chap 485 18/09/2014

Gintama Chap 486 21/09/2014

Gintama Chap 487 06/11/2014

Gintama Chap 488 06/11/2014

Gintama Chap 489 15/08/2015

Gintama Chap 492 23/11/2014

Gintama Chap 493 24/11/2014

Gintama Chap 494 05/03/2015

Gintama Chap 495 19/03/2015

Gintama Chap 502 25/08/2014

Gintama Chap 503 27/08/2014

Gintama Chap 504 05/09/2014

Gintama Chap 505 06/09/2014

Gintama Chap 506 14/09/2014

Gintama Chap 507 10/10/2014

Gintama Chap 508 10/10/2014

Gintama Chap 509 13/10/2014

Gintama Chap 510 13/10/2014

Gintama Chap 511 13/10/2014

Gintama Chap 512 20/10/2014

Gintama Chap 513 19/10/2014

Gintama Chap 514 19/10/2014

Gintama Chap 515 25/10/2014

Gintama Chap 516 30/10/2014

Gintama Chap 517 09/11/2014

Gintama Chap 518 16/11/2014

Gintama Chap 519 20/11/2014

Gintama Chap 520 28/11/2014

Gintama Chap 521 05/12/2014

Gintama Chap 522 13/12/2014

Gintama Chap 523 22/12/2014

Gintama Chap 524 - fix 28/12/2014

Gintama Chap 525 - fix 18/01/2015

Gintama Chap 526 - fix 23/01/2015

Gintama Chap 527 - fix 31/01/2015

Gintama Chap 528 - fix 07/02/2015

Gintama Chap 529 - fix 13/02/2015

Gintama Chap 530 - fix 21/02/2015

Gintama Chap 531 - fix 27/02/2015

Gintama Chap 532 06/03/2015

Gintama Chap 533 14/03/2015

Gintama Chap 534 21/03/2015

Gintama Chap 535 28/03/2015

Gintama Chap 536 03/04/2015

Gintama Chap 537 11/04/2015

Gintama Chap 538 18/04/2015

Gintama Chap 539 25/04/2015

Gintama Chap 540 09/05/2015

Gintama Chap 541 15/05/2015

Gintama Chap 542 23/05/2015

Gintama Chap 543 30/05/2015

Gintama Chap 544 05/06/2015

Gintama Chap 545 12/06/2015

Gintama Chap 546 20/06/2015

Gintama Chap 547 26/06/2015

Gintama Chap 548 03/07/2015

Gintama Chap 549 13/07/2015

Gintama Chap 550 17/07/2015

Gintama Chap 551 25/07/2015

Gintama Chap 552 TV 30/11/-0001

Gintama Chap 553 09/08/2015

Gintama Chap 554 26/08/2015

Gintama Chap 555 29/08/2015

Gintama Chap 556 05/09/2015

Gintama Chap 557 12/09/2015

Gintama Chap 558 17/09/2015

Gintama Chap 559 27/09/2015

Gintama Chap 560 20/10/2015

Gintama Chap 561 26/10/2015

Gintama Chap 562 01/11/2015

Gintama Chap 563 23/11/2015

Gintama Chap 564 23/11/2015

Gintama Chap 565 23/11/2015

Gintama Chap 566 04/12/2015

Gintama Chap 567 10/12/2015

Gintama Chap 568 17/12/2015

Gintama Chap 569 24/12/2015

Gintama Chap 570 - fix 05/01/2016

Gintama Chap 571 20/01/2016

Gintama Chap 572 28/01/2016

Gintama Chap 573 02/02/2016

Gintama Chap 574 12/02/2016

Gintama Chap 575 17/02/2016

Gintama Chap 576 02/03/2016

Gintama Chap 577 03/03/2016

Gintama Chap 578 12/03/2016

Gintama Chap 579 18/03/2016

Gintama Chap 580 TV 19/03/2016

Gintama Chap 581 05/04/2016

Gintama Chap 582 07/04/2016

Gintama Chap 583 14/04/2016

Gintama Chap 584 21/04/2016

Gintama Chap 585 02/05/2016

Gintama Chap 586 10/05/2016

Gintama Chap 587 17/05/2016

Gintama Chap 588 25/05/2016

Gintama Chap 589 02/06/2016

Gintama Chap 590 11/06/2016

Gintama Chap 591 20/06/2016

Gintama Chap 592 26/06/2016

Gintama Chap 593 27/06/2016

Gintama Chap 594 02/07/2016

Gintama Chap 595 09/07/2016

Gintama Chap 596 23/07/2016

Gintama Chap 597 23/07/2016

Gintama Chap 598 30/07/2016

Gintama Chap 599 16/08/2016

Gintama Chap 600 24/08/2016

Gintama Chap 601 02/09/2016

Gintama Chap 602 07/09/2016

Gintama Chap 603 16/09/2016

Gintama Chap 604 23/09/2016

Gintama Chap 605 26/09/2016

Gintama Chap 606 08/10/2016

Gintama Chap 607 13/10/2016

Gintama Chap 608 21/10/2016

Gintama Chap 609 03/11/2016

Gintama Chap 610 05/11/2016

Gintama Chap 611 07/11/2016

Gintama Chap 612 14/11/2016

Gintama Chap 613 12/12/2016

Gintama Chap 614 19/12/2016

Gintama Chap 615 29/12/2016

Gintama Chap 616 11/01/2017

Gintama Chap 617 18/01/2017

Gintama Chap 618 21/01/2017

Gintama Chap 619 01/02/2017

Gintama Chap 620 13/02/2017

Gintama Chap 621 07/03/2017

Gintama Chap 622 07/03/2017

Gintama Chap 623 30/03/2017

Gintama Chap 624 10/04/2017

Gintama Chap 625 13/04/2017

Gintama Chap 626 15/04/2017

Gintama Chap 627 22/05/2017

Gintama Chap 628 22/05/2017

Gintama Chap 629 22/05/2017

Gintama Chap 630 08/06/2017

Gintama Chap 631 18/06/2017

Gintama Chap 632 19/06/2017

Gintama Chap 633 19/06/2017

Gintama Chap 634 19/06/2017

Gintama Chap 635 20/06/2017

Gintama Chap 636 06/07/2017

Gintama Chap 637 06/07/2017

Gintama Chap 638 26/07/2017

Gintama Chap 639 26/07/2017

Gintama Chap 640 26/07/2017

Gintama Chap 641 26/07/2017

Gintama Chap 642 26/07/2017

Gintama Chap 643 26/07/2017

Gintama Chap 644 31/07/2017

Gintama Chap 645 04/08/2017

Gintama Chap 646 09/08/2017

Gintama Chap 647 28/09/2017

Gintama Chap 648 28/09/2017

Gintama Chap 649 28/09/2017

Gintama Chap 650 02/10/2017

Gintama Chap 651 17/10/2017

Gintama Chap 652 17/10/2017

Gintama Chap 653 17/11/2017

Gintama Chap 654 25/08/2018

Gintama Chap 655 25/08/2018

Gintama Chap 656 25/08/2018

Gintama Chap 657 25/08/2018

Gintama Chap 658 25/08/2018

Gintama Chap 659 25/08/2018

Gintama Chap 660 25/08/2018

Gintama Chap 661 25/08/2018

Gintama Chap 662 25/08/2018

Gintama Chap 663 25/08/2018

Gintama Chap 664 25/08/2018

Gintama Chap 665 25/08/2018

Gintama Chap 666 25/08/2018

Gintama Chap 667 25/08/2018

Gintama Chap 668 25/08/2018

Gintama Chap 669 07/09/2018

Gintama Chap 670 07/09/2018

Gintama Chap 671 07/09/2018

Gintama Chap 672 07/09/2018