Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Igai - The Play Dead/Alive

Igai - The Play Dead/Alive

9.1/10 trên tổng số 19 lượt đánh giá

Lượt xem: 307,415
Tên khác: Igai - The Play Dead/Alive
Thể loại: Tragedy, Seinen, Romance, Horror, Drama, Action
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Igai - The Play Dead/Alive:

Truyện kể về Akira, một người học sinh có một cuộc sống bình thường như bao người khác, bỗng nhiên bị mặc kẹt ở nơi địa ngục ngay tại trường của mình khi mọi người trở nên điên loạn và tấn công lẫn nhau.

Danh sách chương

Igai - The Play Dead/Alive Chap 001.1 09/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 001.2 09/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 001.3 09/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 002.1 09/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 002.2 09/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 003.1 09/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 003.2 09/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 004.1 12/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 004.2 12/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 005.1 14/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 005.2 14/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 006.1 14/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 006.2 14/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 007.1 15/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 007.2 15/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 008.1 15/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 008.2 15/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 009.1 20/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 009.2 20/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 010.1 20/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 010.2 20/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 011 20/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 012.1 20/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 012.2 20/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 013.1 20/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 013.2 20/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 014.1 22/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 014.2 22/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 015.1 22/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 015.2 22/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 016.1 22/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 016.2 22/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 017.1 23/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 017.2 23/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 018.1 23/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 018.2 23/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 019.1 24/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 019.2 24/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 020.1 24/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 020.2 24/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 021.1 25/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 021.2 25/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 022..1 25/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 022.1 26/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 022.2 25/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 022.2 26/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 023.1 26/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 023.2 26/02/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 024.1 01/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 024.2 01/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 025.1 01/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 025.2 01/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 026.1 03/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 026.2 03/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 027.1 03/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 027.2 03/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 028.1 03/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 028.2 03/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 029.1 04/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 029.2 04/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 030.1 04/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 030.2 04/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 031.1 10/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 031.2 10/03/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 031.3 15/08/2018

Igai - The Play Dead/Alive Chap 032.1 10/01/2019

Igai - The Play Dead/Alive Chap 032.2 10/01/2019

Igai - The Play Dead/Alive Chap 033.1 12/01/2019

Igai - The Play Dead/Alive Chap 033.2 12/01/2019

Igai - The Play Dead/Alive Chap 034.1 16/02/2019

Igai - The Play Dead/Alive Chap 034.2 16/02/2019

Igai - The Play Dead/Alive Chap 035.2 16/02/2019

Igai - The Play Dead/Alive Chap 036.1 16/02/2019

Igai - The Play Dead/Alive Chap 036.2 16/02/2019