Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Katekyo Hitman Reborn

Katekyo Hitman Reborn

9.6/10 trên tổng số 68 lượt đánh giá

Lượt xem: 293,564
Tên khác: Katekyo Hitman Reborn
Thể loại: N/a
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Katekyo Hitman Reborn: Nội dung chính xoay quanh cuộc sống của cậu học sinh cấp hai Sawada Tsunayoshi, biệt danh “ Tsuna vô dụng ”. Để giúp cậu học khá hơn, mẹ cậu đã thuê một gia sư . Nhưng không giống như những gia sư bình thường, gia sư của Tsuna – Reborn là một Hitman và mục đích thực sự cuả Reborn là huấn luyện Tsuna trở thành Đệ Thập của Vongola Family – tổ chức mafia lớn nhất ở Ý

Danh sách chương

Kateikyo Hitman Reborn Chap 376 11/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 264 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 265 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 266 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 267 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 268 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 269 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 270 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 271 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 272 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 273 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 274 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 275 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 276 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 277 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 278 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 279 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 280 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 281 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 282 16/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn Chap 375 02/03/2012

Kateikyoushi Hitman Reborn! Chap 407 26/10/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 001 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 002 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 003 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 004 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 005 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 006 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 007 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 008 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 009 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 010 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 011 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 012 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 013 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 014 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 015 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 016 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 017 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 018 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 019 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 020 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 021 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 022 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 023 24/04/2015

Katekyo Hitman Reborn Chap 024 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 025 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 026 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 027 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 028 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 029 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 030 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 031 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 032 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 033 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 034 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 035 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 036 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 037 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 038 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 039 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 040 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 041 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 042 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 043 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 044 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 045 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 046 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 047 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 049 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 050 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 051 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 052 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 053 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 054 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 055 - fix 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 056 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 057 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 058 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 059 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 060 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 061 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 062 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 063 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 064 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 065 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 066 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 067 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 068 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 069 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 070 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 071 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 072 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 073 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 074 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 075 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 076 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 077 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 078 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 079 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 080 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 081 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 082 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 083 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 084 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 085 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 086 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 087 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 088 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 089 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 090 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 091 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 092 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 093 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 094 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 095 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 096 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 097 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 098 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 099 20/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 100 20/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 101 20/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 102 20/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 103 20/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 104 20/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 105 20/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 106 20/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 107 20/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 108 20/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 109 20/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 110 20/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 111 27/03/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 112 27/03/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 113 27/03/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 114 27/03/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 115 27/03/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 116 27/03/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 117 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 118 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 119 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 120 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 121 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 122 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 123 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 124 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 125 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 126 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 127 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 128 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 129 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 130 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 131 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 132 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 133 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 134 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 135 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 136 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 137 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 138 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 139 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 140 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 141 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 142 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 143 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 144 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 145 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 146 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 147 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 164 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 165 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 166 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 167 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 168 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 169 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 170 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 171 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 172 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 173 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 174 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 175 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 176 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 177 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 178 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 179 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 180 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 181 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 182 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 183 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 184 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 185 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 186 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 187 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 188 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 189 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 190 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 192 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 193 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 194 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 195 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 196 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 197 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 198 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 199 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 200 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 201 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 202 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 203 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 204 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 205 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 206 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 207 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 208 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 209 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 210 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 211 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 212 24/04/2015

Katekyo Hitman Reborn Chap 213 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 214 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 215 24/04/2015

Katekyo Hitman Reborn Chap 216 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 217 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 218 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 219 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 220 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 221 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 222 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 223 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 224 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 225 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 226 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 227 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 228 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 229 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 230 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 231 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 232 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 233 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 234 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 235 27/03/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 236 28/03/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 237 28/03/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 238 28/03/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 245 27/03/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 246 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 247 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 248 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 249 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 250 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 251 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 252 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 253 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 254 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 255 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 256 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 257 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 258 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 259 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 260 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 261 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 262 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 263 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 283 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 284 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 285 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 286 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 287 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 288 24/04/2015

Katekyo Hitman Reborn Chap 289 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 290 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 291 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 292 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 293 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 294 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 295 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 296 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 297 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 298 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 299 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 300 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 301 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 302 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 303 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 304 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 305 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 306 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 307 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 308 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 309 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 310 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 311 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 312 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 313 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 314 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 315 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 316 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 317 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 318 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 319 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 320 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 321 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 322 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 323 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 324 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 325 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 326 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 327 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 328 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 329 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 330 07/05/2015

Katekyo Hitman Reborn Chap 331 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 332 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 333 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 334 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 335 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 336 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 337 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 338 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 340 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 341 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 342 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 343 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 344 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 345 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 346 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 347 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 348 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn Chap 349 25/08/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 350 03/09/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 351 06/09/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 352 09/09/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 353 17/09/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 354 25/09/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 355 03/10/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 356 09/10/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 357 17/10/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 358 23/10/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 359 31/10/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 360 06/11/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 361 14/11/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 362 27/11/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 363 27/11/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 364 07/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 365 09/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 366 18/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 367 31/12/2011

Katekyo Hitman Reborn Chap 368 13/01/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 369 19/01/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 370 26/01/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 371 02/02/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 372 09/02/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 373 16/02/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 374 23/02/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 377 16/03/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 378 24/03/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 379 29/03/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 380 06/04/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 381 12/04/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 382 19/04/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 383 29/04/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 384 10/05/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 385 17/05/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 386 24/05/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 387 31/05/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 388 07/06/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 389 15/06/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 390 22/06/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 391 28/06/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 392 05/07/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 393 11/07/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 394 19/07/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 395 26/07/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 396 02/08/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 397 13/08/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 398 23/08/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 399 30/08/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 400 06/09/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 401 12/09/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 402 20/09/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 403 26/09/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 404 03/10/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 405 11/10/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 406 18/10/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 408 31/10/2012

Katekyo Hitman Reborn Chap 409 08/11/2012

Katekyo Hitman Reborn special Racer 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn [update Chap 409 - END] tieng viet, tv 27/12/2014

Katekyo Hitman Reborn, Chap 339 27/12/2014

Katekyo-Hitman Reborn Chap 191 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 148 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 149 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 150 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 151 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 152 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 153 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 154 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 155 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 156 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 157 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 158 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 159 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 160 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 161 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 162 27/12/2014

Katekyou Hitman Reborn Chap 163 27/12/2014