Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Kiếm Nghịch Thương Khung

Kiếm Nghịch Thương Khung

9.8/10 trên tổng số 50 lượt đánh giá

Lượt xem: 266,797
Tên khác: Kiếm Nghịch Thương Khung
Thể loại: Manhua, Shounen, Adventure, Action
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: Bogtruyen.com
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Kiếm Nghịch Thương Khung:

Vì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ tru thần đều im lặng diệt, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung! hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung!

 

 

Danh sách chương

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 001 04/02/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 002 15/02/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 003 15/02/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 004 24/02/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 005 28/02/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 006 05/03/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 007 13/03/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 008 19/03/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 009 26/03/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 010 02/04/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 011 09/04/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 012 16/04/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 013 24/04/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 014 02/05/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 015 07/05/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 016 14/05/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 017 30/05/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 018 30/05/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 019 11/06/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 020 11/06/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 021 18/06/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 022 21/06/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 023 23/06/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 024 26/06/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 025 29/06/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 026 02/07/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 027 09/07/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 028 11/07/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 029 15/07/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 030 18/07/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 031 21/07/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 032 25/07/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 033 29/07/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 034 31/07/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 035 03/08/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 036 08/08/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 037 11/08/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 038 14/08/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 039 19/08/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 040 22/08/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 041 24/08/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 042 28/08/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 043 31/08/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 044 07/09/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 045 08/09/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 046 09/09/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 047 10/09/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 048 15/09/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 049 18/09/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 050 22/09/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 051 25/09/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 052 01/10/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 053 02/10/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 054 09/10/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 055 10/10/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 056 16/10/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 057 17/10/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 058 23/10/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 059 24/10/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 060 30/10/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 061 31/10/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 062 08/11/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 063 09/11/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 064 13/11/2018

Kiếm Nghịch Thương Khung Chap 065 14/11/2018