Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Lessa 2: The Crimson Knight

Lessa 2: The Crimson Knight

8.5/10 trên tổng số 8 lượt đánh giá

Lượt xem: 178,259
Tên khác: Lessa 2
Thể loại: Manhwa, Webtoon, Supernatural, Sci-Fi, Magic, Fantasy, Adventure, Action
Tác giả: POGO
Nguồn truyện: webtoons.com NBT
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Lessa 2: The Crimson Knight:

Phần 2 của truyện Lessa. 1 năm sau sự kiện thử nghiệm vệ tinh Mặt Trời thất bại, đảo Lục Giác giờ đã trở thành vương quốc của lũ Deman, con người phải sống chui lủi khắp nơi và lũ Deman có thể ập tới bất kì lúc nào, Rano và Lessa đang ở đâu ? Chuyện gì sẽ xảy ra với số phận loài người đây ?

Danh sách chương

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 000 12/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 001 13/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 002 14/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 003 15/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 004 16/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 005 17/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 006 18/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 007 19/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 008 20/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 009 21/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 010 22/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 010 23/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 011 24/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 012 24/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 013 25/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 014 26/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 015 27/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 016 28/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 017 29/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 018 30/09/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 019 01/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 020 02/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 021 03/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 022 04/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 023 05/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 024 06/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 025 07/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 026 08/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 027 10/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 028 11/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 029 12/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 030 13/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 031 14/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 032 16/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 033 17/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 034 18/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 035 20/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 036 23/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 037 23/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 038 24/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 039 25/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 040 26/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 041 27/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 042 28/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 043 29/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 044 30/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 045 31/10/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 046 01/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 047 02/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 048 03/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 049 04/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 050 06/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 051 07/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 052 08/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 053 10/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 054 10/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 055 11/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 056 13/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 057 15/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 058 16/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 059 17/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 060 23/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 061 24/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 062 25/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 063 27/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 064 28/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 065 29/11/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 066 01/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 067 02/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 068 04/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 069 06/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 070 08/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 071 09/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 072 11/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 073 13/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 074 15/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 075 18/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 076 19/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 077 20/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 078 21/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 079 22/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 080 25/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 081 26/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 082 27/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 083 28/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 084 30/12/2018

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 085 09/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 086 10/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 087 11/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 088 12/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 089 13/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 090 15/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 091 16/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 092 17/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 093 18/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 094 19/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 095 20/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 096 21/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 097 22/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 098 23/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 099 24/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 100 26/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 101 27/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 102 29/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 103 30/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 104 31/01/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 105 01/02/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 106 02/02/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 107 03/02/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 108 06/02/2019

Lessa 2: The Crimson Knight Chap 109 09/06/2019