Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Linh Võ Đế Tôn

Linh Võ Đế Tôn

8.6/10 trên tổng số 39 lượt đánh giá

Lượt xem: 680,981
Tên khác: Linh Võ Đế Tôn
Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn, Manhua, Fantasy
Tác giả: Cô Vũ Tùy Phong
Nguồn truyện: TruyenSieuHay
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Linh Võ Đế Tôn:

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.

Danh sách chương

Linh Võ Đế Tôn Chap 001 02/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 002 04/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 003 05/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 004 05/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 005 06/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 006 06/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 007 06/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 008 08/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 009 08/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 010 08/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 011 08/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 012 09/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 013 10/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 014 12/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 015 12/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 016 12/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 017 13/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 018 13/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 019 15/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 020 15/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 021 15/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 022 15/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 023 16/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 024 16/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 025 17/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 026 18/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 027 19/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 028 21/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 029 21/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 030 22/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 031 23/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 032 25/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 033 25/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 034 26/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 035 28/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 036 28/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 037 30/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 038 31/12/2017

Linh Võ Đế Tôn Chap 039 02/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 040 04/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 041 06/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 042 08/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 043 10/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 044 12/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 045 14/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 046 16/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 047 18/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 048 20/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 049 23/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 050 24/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 051 26/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 052 27/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 053 31/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 054 31/01/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 055 03/02/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 056 05/02/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 057 10/02/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 058 13/02/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 059 06/05/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 060 08/05/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 061 11/06/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 062 11/06/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 063 11/06/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 064 11/06/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 065 13/06/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 066 18/06/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 067 25/06/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 068 07/07/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 069 09/07/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 070 11/07/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 071 13/07/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 072 15/07/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 073 17/07/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 074 18/07/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 075 21/07/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 076 22/07/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 077 23/07/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 078 24/07/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 079 25/07/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 080 27/07/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 081 29/07/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 082 05/08/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 083 19/08/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 084 20/08/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 085 21/08/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 086 15/09/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 087 16/09/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 088 17/09/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 089 18/09/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 090 19/09/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 091 21/09/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 092 03/10/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 093 04/10/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 094 05/10/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 095 06/10/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 096 10/10/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 097 11/10/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 098 11/10/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 099 13/10/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 100 20/10/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 101 22/10/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 102 22/10/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 103 23/10/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 104 24/10/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 105 11/11/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 106 12/11/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 107 13/11/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 108 14/11/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 109 17/11/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 110 18/11/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 111 19/11/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 112 18/12/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 113 19/12/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 114 20/12/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 115 24/12/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 116 24/12/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 117 26/12/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 118 28/12/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 119 30/12/2018

Linh Võ Đế Tôn Chap 120 01/01/2019

Linh Võ Đế Tôn Chap 121 03/01/2019

Linh Võ Đế Tôn Chap 122 06/01/2019

Linh Võ Đế Tôn Chap 123 12/01/2019

Linh Võ Đế Tôn Chap 124 02/02/2019

Linh Võ Đế Tôn Chap 125 04/02/2019

Linh Võ Đế Tôn Chap 126 06/02/2019