Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Lời thì thầm ma quỉ

Lời thì thầm ma quỉ

10/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá

Lượt xem: 75,266
Tên khác: Lời thì thầm ma quỉ
Thể loại: Webtoon, Supernatural, Horror
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: truyentranh.net
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Lời thì thầm ma quỉ:

Tuyển tập những câu chuyện ma ngắn rùng rợn nhưng đầy ý nghĩa nhân văn và lòng người.

Danh sách chương

Lời thì thầm ma quỉ Chap 001 19/05/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 002 19/05/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 003 19/05/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 004 19/05/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 005 19/05/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 006 27/05/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 007 27/05/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 008 27/05/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 009 27/05/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 010 04/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 011 04/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 012 04/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 013 04/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 014 04/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 015 04/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 016 05/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 017 05/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 018 05/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 019 05/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 020 11/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 021 11/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 022 11/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 023 11/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 024 16/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 025 16/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 026 16/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 027 16/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 028 16/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 029 16/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 030 16/06/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 031 09/11/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 032 09/11/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 033 09/11/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 034 09/11/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 035 12/11/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 036 12/11/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 037 12/11/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 038 25/11/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 038 25/11/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 039 27/11/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 040 27/11/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 041 27/11/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 042 28/11/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 043 28/11/2017

Lời thì thầm ma quỉ Chap 044 28/11/2017