Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Magi: The Labyrinth of Magic

Magi: The Labyrinth of Magic

9.3/10 trên tổng số 254 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,072,293
Tên khác: Magi - The Labyrinth Of Magic, Mê Cung Thần Thoại Magi
Thể loại: Supernatural, Mystery, Fantasy, Adventure
Tác giả: OHTAKA Shinobu
Nguồn truyện: Tổng hợp nhiều nguồn
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Magi: The Labyrinth of Magic:

Nhân vật chính trong truyện là cậu bé tên là Aladin, người có cây sáo kỳ dịu vì ở bên trong nó có 1 vị thần. Khi vị thần được triệu hồi thì không có đầu, có một cơ thể với cơ bắp khủng {#}, nhưng lại rất... nhát gái, khi bị cô gái nào đụng thì vị thần ấy lập tức xỉu vì xấu hổ...

Danh sách chương

Magi - Aladin Chap 015 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 176 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 206 04/12/2013

Magi - Aladin Chap 001 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 002 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 003 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 004 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 005 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 006 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 007 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 008 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 009 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 010 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 011 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 012 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 013 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 014 - fix 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 016 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 017 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 018 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 019 13/09/2011

Magi - Aladin Chap 020 13/09/2011

Magi - Aladin Chap 021 13/09/2011

Magi - Aladin Chap 022 08/03/2012

Magi - Aladin Chap 023 08/03/2012

Magi - Aladin Chap 024 13/03/2012

Magi - Aladin Chap 025 13/03/2012

Magi - Aladin Chap 026 16/03/2012

Magi - Aladin Chap 027 08/05/2012

Magi - Aladin Chap 028 10/05/2012

Magi - Aladin Chap 029 13/05/2012

Magi - Aladin Chap 030 17/05/2012

Magi - Aladin Chap 031 17/05/2012

Magi - Aladin Chap 032 25/05/2012

Magi - Aladin Chap 033 29/05/2012

Magi - Aladin Chap 034 02/06/2012

Magi - Aladin Chap 035 08/06/2012

Magi - Aladin Chap 036 16/06/2012

Magi - Aladin Chap 037 21/06/2012

Magi - Aladin Chap 038 23/06/2012

Magi - Aladin Chap 039 26/06/2012

Magi - Aladin Chap 040 27/06/2012

Magi - Aladin Chap 041 29/06/2012

Magi - Aladin Chap 042 01/07/2012

Magi - Aladin Chap 043 03/07/2012

Magi - Aladin Chap 044 06/07/2012

Magi - Aladin Chap 045 08/07/2012

Magi - Aladin Chap 046 10/07/2012

Magi - Aladin Chap 047 14/07/2012

Magi - Aladin Chap 048 15/07/2012

Magi - Aladin Chap 049 18/07/2012

Magi - Aladin Chap 050 18/07/2012

Magi - Aladin Chap 051 20/07/2012

Magi - Aladin Chap 052 22/07/2012

Magi - Aladin Chap 053 25/07/2012

Magi - Aladin Chap 054 26/07/2012

Magi - Aladin Chap 055 29/07/2012

Magi - Aladin Chap 056 31/07/2012

Magi - Aladin Chap 057 04/08/2012

Magi - Aladin Chap 058 07/08/2012

Magi - Aladin Chap 059 09/08/2012

Magi - Aladin Chap 060 11/08/2012

Magi - Aladin Chap 061 13/08/2012

Magi - Aladin Chap 062 15/08/2012

Magi - Aladin Chap 063 23/08/2012

Magi - Aladin Chap 064 19/08/2012

Magi - Aladin Chap 065 23/08/2012

Magi - Aladin Chap 066 24/08/2012

Magi - Aladin Chap 067 26/08/2012

Magi - Aladin Chap 068 28/08/2012

Magi - Aladin Chap 069 30/08/2012

Magi - Aladin Chap 070 05/09/2012

Magi - Aladin Chap 071 05/09/2012

Magi - Aladin Chap 072 05/09/2012

Magi - Aladin Chap 073 07/09/2012

Magi - Aladin Chap 074 08/09/2012

Magi - Aladin Chap 075 11/09/2012

Magi - Aladin Chap 076 12/09/2012

Magi - Aladin Chap 077 18/09/2012

Magi - Aladin Chap 078 19/09/2012

Magi - Aladin Chap 079 22/09/2012

Magi - Aladin Chap 080 28/09/2012

Magi - Aladin Chap 081 29/09/2012

Magi - Aladin Chap 082 13/10/2012

Magi - Aladin Chap 083 16/10/2012

Magi - Aladin Chap 084 06/11/2012

Magi - Aladin Chap 085 18/11/2012

Magi - Aladin Chap 086 05/12/2012

Magi - Aladin Chap 087 07/12/2012

Magi - Aladin Chap 088 18/12/2012

Magi - Aladin Chap 089 20/12/2012

Magi - Aladin Chap 090 22/12/2012

Magi - Aladin Chap 091 25/12/2012

Magi - Aladin Chap 092 08/01/2013

Magi - Aladin Chap 093 10/01/2013

Magi - Aladin Chap 094 12/01/2013

Magi - Aladin Chap 095 21/01/2013

Magi - Aladin Chap 096 25/01/2013

Magi - Aladin Chap 097 02/02/2013

Magi - Aladin Chap 098 03/02/2013

Magi - Aladin Chap 099 24/02/2013

Magi - Aladin Chap 100 19/03/2013

Magi - Aladin Chap 101 21/03/2013

Magi - Aladin Chap 102 11/05/2015

Magi - Aladin Chap 103 06/04/2013

Magi - Aladin Chap 104 11/04/2013

Magi - Aladin Chap 105 13/04/2013

Magi - Aladin Chap 106 15/04/2013

Magi - Aladin Chap 107 16/04/2013

Magi - Aladin Chap 108 18/04/2013

Magi - Aladin Chap 109 22/04/2013

Magi - Aladin Chap 110 23/04/2013

Magi - Aladin Chap 111 24/04/2013

Magi - Aladin Chap 112 25/04/2013

Magi - Aladin Chap 113 26/04/2013

Magi - Aladin Chap 114 27/04/2013

Magi - Aladin Chap 115 02/05/2013

Magi - Aladin Chap 116 06/05/2013

Magi - Aladin Chap 117 07/05/2013

Magi - Aladin Chap 118 08/05/2013

Magi - Aladin Chap 119 11/05/2013

Magi - Aladin Chap 120 13/05/2013

Magi - Aladin Chap 121 14/05/2013

Magi - Aladin Chap 122 18/05/2013

Magi - Aladin Chap 123 25/05/2013

Magi - Aladin Chap 124 29/05/2013

Magi - Aladin Chap 125 29/05/2013

Magi - Aladin Chap 126 29/05/2013

Magi - Aladin Chap 127 15/06/2013

Magi - Aladin Chap 128 29/06/2013

Magi - Aladin Chap 129 29/06/2013

Magi - Aladin Chap 130 15/07/2013

Magi - Aladin Chap 131 15/07/2013

Magi - Aladin Chap 132 15/07/2013

Magi - Aladin Chap 133 20/07/2013

Magi - Aladin Chap 134 22/08/2013

Magi - Aladin Chap 135 22/08/2013

Magi - Aladin Chap 136 22/08/2013

Magi - Aladin Chap 137 22/08/2013

Magi - Aladin Chap 138 22/08/2013

Magi - Aladin Chap 139 14/07/2013

Magi - Aladin Chap 140 14/07/2013

Magi - Aladin Chap 141 14/07/2013

Magi - Aladin Chap 142 14/07/2013

Magi - Aladin Chap 143 14/07/2013

Magi - Aladin Chap 144 14/07/2013

Magi - Aladin Chap 145 14/07/2013

Magi - Aladin Chap 146 14/07/2013

Magi - Aladin Chap 147 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 148 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 149 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 150 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 151 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 152 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 153 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 154 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 155 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 156 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 157 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 158 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 159 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 160 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 161 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 162 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 163 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 164 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 165 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 166 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 167 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 168 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 169 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 170 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 171 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 172 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 173 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 174 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 175 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 177 12/09/2013

Magi - Aladin Chap 178 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 179 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 180 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 181 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 182 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 183 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 184 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 185 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 186 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 187 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 188 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 189 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 190 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 191 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 192 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 193 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 194 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 195 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 196 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 197 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 198 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 199 01/10/2013

Magi - Aladin Chap 200 09/10/2013

Magi - Aladin Chap 201 31/10/2013

Magi - Aladin Chap 202 12/11/2013

Magi - Aladin Chap 203 12/11/2013

Magi - Aladin Chap 204 21/11/2013

Magi - Aladin Chap 205 04/12/2013

Magi - Aladin Chap 207 14/01/2014

Magi - Aladin Chap 208 20/01/2014

Magi - Aladin Chap 209 24/01/2014

Magi - Aladin Chap 210 28/01/2014

Magi - Aladin Chap 211 10/02/2014

Magi - Aladin Chap 212 10/02/2014

Magi - Aladin Chap 213 10/02/2014

Magi - Aladin Chap 214 11/02/2014

Magi - Aladin Chap 215 24/02/2014

Magi - Aladin Chap 216 - fix 04/03/2014

Magi - Aladin Chap 217 - fix 23/03/2014

Magi - Aladin Chap 218 - fix 23/03/2014

Magi - Aladin Chap 219 01/04/2014

Magi - Aladin Chap 220 01/05/2014

Magi - Aladin Chap 221 01/05/2014

Magi - Aladin Chap 222 01/05/2014

Magi - Aladin Chap 223 11/05/2015

Magi - Aladin Chap 224 11/05/2015

Magi - Aladin Chap 225 11/05/2015

Magi - Aladin Chap 226 31/05/2014

Magi - Aladin Chap 227 14/06/2014

Magi - Aladin Chap 228 24/06/2014

Magi - Aladin Chap 229 25/06/2014

Magi - Aladin Chap 230 07/07/2014

Magi - Aladin Chap 231 23/07/2014

Magi - Aladin Chap 232 30/07/2014

Magi - Aladin Chap 233 06/08/2014

Magi - Aladin Chap 234 01/09/2014

Magi - Aladin Chap 235 01/09/2014

Magi - Aladin Chap 236 01/09/2014

Magi - Aladin Chap 237 08/09/2014

Magi - Aladin Chap 238 17/09/2014

Magi - Aladin Chap 239 19/09/2014

Magi - Aladin Chap 240 03/10/2014

Magi - Aladin Chap 241 03/10/2014

Magi - Aladin Chap 242 14/10/2014

Magi - Aladin Chap 243 20/10/2014

Magi - Aladin Chap 244 29/10/2014

Magi - Aladin Chap 245 18/11/2014

Magi - Aladin Chap 246 18/11/2014

Magi - Aladin Chap 247 22/11/2014

Magi - Aladin Chap 248 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 249 06/12/2014

Magi - Aladin Chap 250 19/12/2014

Magi - Aladin Chap 251 - fix 07/01/2015

Magi - Aladin Chap 252 - fix 20/01/2015

Magi - Aladin Chap 253 09/02/2015

Magi - Aladin Chap 254 10/03/2015

Magi - Aladin Chap 255 14/03/2015

Magi - Aladin Chap 256 14/03/2015

Magi - Aladin Chap 257 17/04/2015

Magi - Aladin Chap 258 17/04/2015

Magi - Aladin Chap 259 18/04/2015

Magi - Aladin Chap 260 19/04/2015

Magi - Aladin Chap 261 22/04/2015

Magi - Aladin Chap 262 22/04/2015

Magi - Aladin Chap 263 02/05/2015

Magi - Aladin Chap 264 14/05/2015

Magi - Aladin Chap 265 08/06/2015

Magi - Aladin Chap 266 08/06/2015

Magi - Aladin Chap 267 18/06/2015

Magi - Aladin Chap 268 30/06/2015

Magi - Aladin Chap 269 13/07/2015

Magi - Aladin Chap 270 14/07/2015

Magi - Aladin Chap 271 19/07/2015

Magi - Aladin Chap 272 22/07/2015

Magi - Aladin Chap 273 23/07/2015

Magi - Aladin Chap 274 06/08/2015

Magi - Aladin Chap 275 08/08/2015

Magi - Aladin Chap 276 31/08/2015

Magi - Aladin Chap 277 11/09/2015

Magi - Aladin Chap 278 13/09/2015

Magi - Aladin Chap 279 14/09/2015

Magi - Aladin Chap 280 16/10/2015

Magi - Aladin Chap 281 13/11/2015

Magi - Aladin Chap 282 14/11/2015

Magi - Aladin Chap 283 14/11/2015

Magi - Aladin Chap 284 18/11/2015

Magi - Aladin Chap 285 18/11/2015

Magi - Aladin Chap 286 22/12/2015

Magi - Aladin Chap 287 - fix 22/12/2015

Magi - Aladin Chap 288 10/01/2016

Magi - Aladin Chap 289 11/01/2016

Magi - Aladin Chap 290 25/01/2016

Magi - Aladin Chap 291 19/02/2016

Magi - Aladin Chap 292 20/02/2016

Magi - Aladin Chap 293 20/02/2016

Magi - Aladin Chap 294 10/03/2016

Magi - Aladin Chap 295 25/03/2016

Magi - Aladin Chap 296 06/05/2016

Magi - Aladin Chap 297 30/05/2016

Magi - Aladin Chap 298 11/06/2016

Magi - Aladin Chap 299 27/06/2016

Magi - Aladin Chap 300 27/06/2016

Magi - Aladin Chap 301 27/06/2016

Magi - Aladin Chap 302 27/06/2016

Magi - Aladin Chap 303 21/07/2016

Magi - Aladin Chap 304 21/07/2016

Magi - Aladin Chap 305 02/08/2016

Magi - Aladin Chap 306 02/08/2016

Magi - Aladin Chap 307 02/08/2016

Magi - Aladin Chap 308 02/08/2016

Magi - Aladin Chap 309 02/08/2016

Magi - Aladin Chap 310 02/08/2016

Magi - Aladin Chap 311 02/08/2016

Magi - Aladin Chap 312 02/08/2016

Magi - Aladin Chap 313 02/08/2016

Magi - Aladin Chap 314 17/09/2016

Magi - Aladin Chap 315 27/09/2016

Magi - Aladin Chap 316 23/10/2016

Magi - Aladin Chap 317 23/10/2016

Magi - Aladin Chap 318 04/11/2016

Magi - Aladin Chap 319 04/11/2016

Magi - Aladin Chap 320 04/11/2016

Magi - Aladin Chap 321 04/11/2016

Magi - Aladin Chap 322 04/11/2016

Magi - Aladin Chap 323 04/11/2016

Magi - Aladin Chap 324 04/11/2016

Magi - Aladin Chap 325 04/11/2016

Magi - Aladin Chap 326 04/11/2016

Magi - Aladin Chap 327 10/11/2016

Magi - Aladin Chap 328 17/11/2016

Magi - Aladin Chap 329 09/02/2017

Magi - Aladin Chap 330 09/02/2017

Magi - Aladin Chap 331 09/02/2017

Magi - Aladin Chap 332 09/02/2017

Magi - Aladin Chap 333 09/02/2017

Magi - Aladin Chap 334 09/02/2017

Magi - Aladin Chap 335 09/02/2017

Magi - Aladin Chap 336 09/02/2017

Magi - Aladin Chap 337 09/02/2017

Magi - Aladin Chap 338 16/02/2017

Magi - Aladin Chap 339 09/03/2017

Magi - Aladin Chap 340 09/03/2017

Magi - Aladin Chap 341 16/03/2017

Magi - Aladin Chap 342 23/03/2017

Magi - Aladin Chap 343 30/03/2017

Magi - Aladin Chap 344 07/04/2017

Magi - Aladin Chap 345 14/04/2017

Magi - Aladin Chap 346 20/04/2017

Magi - Aladin Chap 347 29/04/2017

Magi - Aladin Chap 348 12/05/2017

Magi - Aladin Chap 349 19/05/2017

Magi - Aladin Chap 350 26/05/2017

Magi - Aladin Chap 351 02/06/2017

Magi - Aladin Chap 352 15/06/2017

Magi - Aladin Chap 353 15/06/2017

Magi - Aladin Chap 354 23/06/2017

Magi - Aladin Chap 355 29/06/2017

Magi - Aladin Chap 356 06/07/2017

Magi - Aladin Chap 357 17/07/2017

Magi - Aladin Chap 358 22/07/2017

Magi - Aladin Chap 359 28/07/2017

Magi - Aladin Chap 360 04/08/2017

Magi - Aladin Chap 361 10/08/2017

Magi - Aladin Chap 362 21/08/2017

Magi - Aladin Chap 363 01/09/2017

Magi - Aladin Chap 364 08/09/2017

Magi - Aladin Chap 365 16/09/2017

Magi - Aladin Chap 366 22/09/2017

Magi - Aladin Chap 367 07/10/2017

Magi - Aladin Chap 368 07/10/2017

Magi - Aladin Chap 369 17/10/2017