Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH

10/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá

Lượt xem: 96,238
Tên khác: ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH
Thể loại: Manhua, Shoujo, Romance
Tác giả: N/a
Nguồn truyện: Nettruyen.com
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH:

Gia tộc bại sản,ngay cả vị hôn phu cũng cho cô cài số de. 
Giữa đêm khuya khoắt mưa tuyết rơi tán loạn,cô đã gặp được Kim chủ nhân Lệ Quân Trầm. Vì muốn cứu nguy cho gia tộc,cô đã bỏ đi lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của bản thân,để ủy lụy dưới chân của người đàn ông đó. Sau đêm đó,cô dắt theo Kim chủ nhân của mình khoa trương làm màu khoe sự giàu sang,nhưng không ngờ anh ta chính là.....

Danh sách chương

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 000 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 001 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 002 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 003 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 004 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 005 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 006 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 007 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 008 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 009 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 010 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 011 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 012 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 013 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 014 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 015 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 016 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 017 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 018 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 019 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 020 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 021 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 022 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 023 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 024 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 025 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 026 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 027 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 028 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 029 22/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 030 26/07/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 031 03/08/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 032 08/08/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 033 13/08/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 034 22/08/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 035 22/08/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 036 22/08/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 037 28/08/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 038 02/09/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 039 04/09/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 040 08/09/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 041 11/09/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 042 15/09/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 043 18/09/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 044 20/09/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 045 25/09/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 046 25/09/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 047 29/09/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 048 30/09/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 049 02/10/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 050 13/10/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 051 13/10/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 052 16/10/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 053 24/10/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 054 24/10/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 055 26/10/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 056 03/11/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 057 03/11/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 058 08/11/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 059 12/11/2018

ÔNG XÃ THÚ TÍNH ĐÊM ĐÊM GỢI TÌNH Chap 060 16/11/2018