Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team)

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team)

10/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá

Lượt xem: 108,487
Tên khác: Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team)
Thể loại: Manga, Slice of Life, Psychological, Horror
Tác giả: Đang cập nhật
Nguồn truyện: MEGA TEAM
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team):

Mitozu- một thị trấn hẻo lánh nằm trong vùng núi với dân số vỏn vẹn 6000 người. Cứ mỗi khi đồng hồ điểm 6 giờ tối thi tiếng chuông lại vang lên. Khi đó Ông Kẹ sẽ xuất hiện, không một ai được ra khỏi nhà cho tới khi trời sáng.

 

 

Danh sách chương

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 001 04/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 002 11/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 003 11/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 004 11/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 005 11/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 006 12/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 007 12/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 008 12/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 009 12/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 010 23/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 011 24/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 012 26/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 013 27/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 014 28/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 015 30/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 016 31/10/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 017 02/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 018 03/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 019 04/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 020 06/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 021 07/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 022 08/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 023 10/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 024 11/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 025 12/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 026 13/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 027 15/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 028 16/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 029 17/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 030 18/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 031 19/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 032 21/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 033 22/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 034 23/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 035 24/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 036 25/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 037 28/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 038 29/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 039 29/11/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 040 13/12/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 041 15/12/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 042 16/12/2018

Ông Kẹ sau 6h tối! (mega team) Chap 043 17/12/2018