Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Rave Master

Rave Master

9.9/10 trên tổng số 442 lượt đánh giá

Lượt xem: 76,588
Tên khác: Thanh kiếm biến hình
Thể loại: Shounen, Comedy, Adventure, Action
Tác giả: Mashima Hiro
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Rave Master: Truyện bắt đầu khi Haru câu được Plue trên 1 hòn đảo nhỏ và thế là cậu bị cuốn vào trận chiến khốc liệt với tổ chức tội ác "Demon Card" sử dụng đá Dark Bring với mục đích thống trị thế giới, với vai trò là ''Chủ nhân Rave''! Cậu có được những ngươi bạn rất tốt giúp đỡ trong cuộc phiêu lưu ,mỗi người bạn là một khả năng chiến đấu khác nhau,tất cả đều đáng tin cậy và cùng lý tưởng đem lại hòa bình cho thế giới!  

Danh sách chương

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 001 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 002 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 003 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 004 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 005 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 006 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 007 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 008 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 009 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 010 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 011 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 012 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 013 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 014 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 015 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 016 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 017 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 018 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 019 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 020 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 021 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 022 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 023 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 024 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 025 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 026 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 027 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 028 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 029 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 030 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 031 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 032 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 033 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 034 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 035 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 036 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 037 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 038 27/12/2014

Rave Master - Thanh kiếm biến hình Vol 039 27/12/2014

Rave Master Chap 001 27/11/2011

Rave Master Chap 002 27/11/2011

Rave Master Chap 003 27/11/2011

Rave Master Chap 004 27/11/2011

Rave Master Chap 005 27/11/2011

Rave Master Chap 006 27/11/2011

Rave Master Chap 007 27/11/2011

Rave Master Chap 008 27/11/2011

Rave Master Chap 009 27/11/2011

Rave Master Chap 010 27/11/2011

Rave Master Chap 011 27/11/2011

Rave Master Chap 012 27/11/2011

Rave Master Chap 013 27/11/2011

Rave Master Chap 014 27/11/2011

Rave Master Chap 015 27/11/2011

Rave Master Chap 016 27/11/2011

Rave Master Chap 017 27/11/2011

Rave Master Chap 018 27/11/2011

Rave Master Chap 019 27/11/2011

Rave Master Chap 020 27/11/2011

Rave Master Chap 021 27/11/2011

Rave Master Chap 022 10/01/2015

Rave Master Chap 023 10/01/2015

Rave Master Chap 024 10/01/2015

Rave Master Chap 026 10/01/2015

Rave Master Chap 027 10/01/2015

Rave Master Chap 028 11/01/2015

Rave Master Chap 029 11/01/2015

Rave Master Chap 030 - fix 13/01/2015

Rave Master Chap 031 16/01/2015

Rave Master Chap 032 16/01/2015

Rave Master Chap 033 16/01/2015

Rave Master Chap 034 18/01/2015

Rave Master Chap 035 19/01/2015

Rave Master Chap 036 21/01/2015

Rave Master Chap 037 21/01/2015

Rave Master Chap 038 23/01/2015

Rave Master Chap 040 25/01/2015

Rave Master Chap 041 27/01/2015

Rave Master Chap 042 27/01/2015

Rave Master Chap 043 03/02/2015

Rave Master Chap 044 03/02/2015

Rave Master Chap 045 03/02/2015

Rave Master Chap 046 03/02/2015

Rave Master Chap 047 03/02/2015

Rave Master Chap 048 03/02/2015

Rave Master Chap 049 05/02/2015

Rave Master Chap 050 05/02/2015

Rave Master Chap 051 06/02/2015

Rave Master Chap 052 08/02/2015

Rave Master Chap 053 09/02/2015

Rave Master Chap 054 11/02/2015

Rave Master Chap 055 06/03/2015

Rave Master Chap 056 06/03/2015

Rave Master Chap 057 06/03/2015

Rave Master Chap 058 06/03/2015

Rave Master Chap 059 07/03/2015

Rave Master Chap 060 08/03/2015

Rave Master Chap 061 09/03/2015

Rave Master Chap 062 12/03/2015

Rave Master Chap 063 12/03/2015

Rave Master Chap 064 12/03/2015

Rave Master Chap 065 19/03/2015

Rave Master Chap 066 19/03/2015

Rave Master Chap 067 19/03/2015

Rave Master Chap 068 19/03/2015

Rave Master Chap 069 19/03/2015

Rave Master Chap 070 17/04/2015

Rave Master Chap 071 17/04/2015

Rave Master Chap 072 17/04/2015

Rave Master Chap 073 17/04/2015

Rave Master Chap 074 17/04/2015

Rave Master Chap 075 17/04/2015

Rave Master Chap 076 17/04/2015

Rave Master Chap 077 17/04/2015

Rave Master Chap 078 14/05/2015

Rave Master Chap 079 14/05/2015

Rave Master Chap 080 14/05/2015

Rave Master Chap 081 14/05/2015

Rave Master Chap 082 14/05/2015

Rave Master Chap 083 14/05/2015

Rave Master Chap 084 14/05/2015

Rave Master Chap 085 14/05/2015

Rave Master Chap 086 14/05/2015

Rave Master Chap 165 27/12/2014

Rave Master Chap 166 27/12/2014

Rave Master Chap 167 27/12/2014

Rave Master Chap 168 27/12/2014

Rave Master Chap 169 27/12/2014

Rave Master Chap 170 27/12/2014

Rave Master Chap 171 27/12/2014

Rave Master Chap 172 27/12/2014

Rave Master Chap 173 27/12/2014

Rave Master Chap 174 27/12/2014

Rave Master Chap 175 27/12/2014

Rave Master Chap 176 27/12/2014

Rave Master Chap 177 27/12/2014

Rave Master Chap 178 27/12/2014

Rave Master Chap 179 27/12/2014

Rave Master Chap 180 27/12/2014