Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Sát Đạo Hành Giả

Sát Đạo Hành Giả

5/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá

Lượt xem: 94,681
Tên khác: Sát Đạo Hành Giả
Thể loại: Shounen, Mature, Fantasy, Action
Tác giả: Shimabukuro Mitsutoshi,Ichinose Ruka,Vivibear
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Sát Đạo Hành Giả: Biên Dịch: Kiết Tường, Nhà số 76 Editor: Ảo Long Vương, Ám Tu La, Autumn Blue

Danh sách chương

Sát Đạo Hành Giả Chap 037 03/10/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 038 05/10/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 043 17/10/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 044 18/10/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 001 27/12/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 002 27/12/2014

Sát đạo hành giả Chap 003 27/12/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 005 11/06/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 006 13/06/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 007 16/06/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 009 21/06/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 010 23/06/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 011 25/06/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 012 28/06/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 013 29/06/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 014 01/07/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 015 02/07/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 016 05/07/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 017 07/07/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 018 08/07/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 019 10/07/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 020 11/07/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 021 12/07/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 022 17/07/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 023 19/07/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 024 20/07/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 025 23/07/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 026 27/07/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 027 01/08/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 028 02/08/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 029 10/09/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 030 12/09/2012

Sát đạo hành giả Chap 031 17/09/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 032 18/09/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 033 21/09/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 034 23/09/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 035 24/09/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 036 02/10/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 039 07/10/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 040 10/10/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 041 13/10/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 042 14/10/2012

Sát đạo hành giả Chap 045 20/10/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 046 22/10/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 047 23/10/2012

Sát đạo hành giả Chap 048 24/10/2012

Sát đạo hành giả Chap 049 25/10/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 050 26/10/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 051 27/10/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 052 28/10/2012

Sát đạo hành giả Chap 053 29/10/2012

Sát Đạo Hành Giả Chap 054 11/03/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 055 11/03/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 056 14/03/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 057 16/03/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 058 18/03/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 059 21/03/2013

SÁT ĐẠO HÀNH GIẢ Chap 060 23/03/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 061 26/03/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 062 06/05/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 063 09/05/2013

SÁT ĐẠO HÀNH GIẢ Chap 064 17/05/2013

SÁT ĐẠO HÀNH GIẢ Chap 065 23/05/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 066 30/05/2013

SÁT ĐẠO HÀNH GIẢ Chap 067 05/06/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 068 12/06/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 069 29/06/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 070 30/06/2013

SÁT ĐẠO HÀNH GIẢ Chap 071 18/07/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 072 23/08/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 073 25/08/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 074 27/08/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 075 29/08/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 076 13/09/2013

Sát Đạo Hành Giả CHAP 077 14/09/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 078 24/09/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 079 25/09/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 080 25/09/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 081 25/09/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 082 26/09/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 083 01/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 084 01/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 085 02/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 086 02/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 087 03/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 088 06/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 089 06/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 090 07/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 091 08/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 092 09/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 093 10/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 094 11/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 095 16/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 096 17/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 097 18/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 098 19/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 099 20/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 100 21/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 101 26/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 102 29/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 103 30/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 104 30/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 105 30/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 106 30/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 107 30/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 108 30/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 109 30/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 110 30/10/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 111 03/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 112 03/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 113 03/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 114 03/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 115 03/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 116 03/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 117 03/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 118 03/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 119 03/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 120 03/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 121 15/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 122 15/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 123 15/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 124 15/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 125 15/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 126 15/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 127 15/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 128 15/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 129 15/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 130 15/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 131 29/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 132 30/11/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 133 01/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 134 02/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 135 04/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 136 05/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 137 06/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 138 06/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 139 08/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 140 10/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 141 11/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 142 12/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 143 12/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 144 13/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 145 14/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 146 15/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 147 17/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 148 18/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 149 20/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 150 21/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 151 21/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 152 22/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 153 24/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 154 25/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 155 26/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 156 27/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 157 27/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 158 29/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 159 29/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 160 30/12/2013

Sát Đạo Hành Giả Chap 161 03/01/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 162 03/01/2014

Sát Đạo Hành Giả CHAP 163 05/01/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 164 06/01/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 165 08/01/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 166 13/01/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 167 14/01/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 168 18/01/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 169 18/02/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 170 25/02/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 171 26/02/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 172 26/02/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 173 28/02/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 174 02/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 175 02/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 176 02/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 177 04/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 178 06/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 179 07/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 180 08/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 181 10/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 182 11/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 183 14/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 184 15/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 185 17/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 186 17/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 187 20/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 188 20/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 189 21/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 190 25/03/2014

Sát Đạo Hành Giả Chap 008 19/06/2012