Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị

8/10 trên tổng số 22 lượt đánh giá

Lượt xem: 273,626
Tên khác: ĐẶC NHIỆM SIÊU CẤP THÀNH PHỐ
Thể loại: Manhua, Action
Tác giả: Đang Cập Nhật...
Nguồn truyện: Comicvn.net
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị:

Cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Siêu Cấp Nội Dung. Một chàng lính đặc chủng với sức hút siêu phàm, năng lực siêu cường, bị kẻ thù trên khắp thế giới truy sát, bị các thế lực tà ác nhắm vào, bị bao người đẹp muốn chiếm hữu, sẽ có thể nghiệm gì? 

Danh sách chương

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 001 22/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 002 22/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 003 22/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 004 22/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 005 25/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 006 25/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 007 25/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 008 25/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 009 26/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 010 28/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 011 29/06/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 012 01/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 013 03/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 014 03/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 015 04/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 016 05/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 017 06/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 018 08/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 019 09/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 020 10/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 021 11/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 022 15/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 023 15/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 024 15/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 025 19/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 026 22/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 027 26/07/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 028 02/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 029 02/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 030 05/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 031 12/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 032 17/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 033 26/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 034 30/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 035 31/08/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 036 04/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 037 04/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 038 09/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 039 13/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 040 13/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 041 17/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 042 20/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 043 26/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 044 30/09/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 045 03/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 046 05/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 047 06/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 048 07/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 049 09/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 050 14/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 051 15/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 052 18/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 053 21/10/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 054 01/11/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 055 01/11/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 056 03/11/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 057 05/11/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 058 08/11/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 059 12/11/2018

Siêu Cấp Binh Vương Tại Đô Thị Chap 060 16/11/2018