Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Song Hùng Kỳ Hiệp

Song Hùng Kỳ Hiệp

7.8/10 trên tổng số 12 lượt đánh giá

Lượt xem: 80,473
Tên khác: Song Hùng Kỳ Hiệp
Thể loại: Sci-Fi, Historical, Action
Tác giả: Hà Chí Văn,Cổ Long
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Song Hùng Kỳ Hiệp: Một người thông minh xuất thân từ Ác Nhân Cốc. Một cao thủ từ Di Hoa Cung là biểu tượng chánh đạo. Một chánh một tà, từng là tình thâm nghĩa trọng nhưng lại quyết chiến một sống một còn: Giang Tiểu Ngư và Hoa Vô Khuyết. Pj do ManhuaVn thực hiện.

Danh sách chương

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 002 27/12/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 003 27/12/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 004 27/12/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 029 27/12/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 030 22/08/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 031 23/08/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 032 24/08/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 033 25/08/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 060 20/10/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 061 23/10/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 062 25/10/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 063 28/10/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 064 31/10/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 065 03/11/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 066 09/11/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 067 11/11/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 068 15/11/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 069 16/11/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 070 21/11/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 071 22/11/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 072 25/11/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 073 30/11/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 074 02/12/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 075 05/12/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 076 08/12/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 077 10/12/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 078 16/12/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 079 19/12/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 080 22/12/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 081 24/12/2011

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 082 03/01/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 083 06/01/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 084 10/01/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 085 19/01/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 086 22/01/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 087 25/01/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 088 26/01/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 089 02/02/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 090 05/02/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 091 11/02/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 092 12/02/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 093 24/02/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 094 27/02/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 095 02/03/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 096 05/03/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 097 09/03/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 098 11/03/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 099 15/03/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 100 09/05/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 101 28/06/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 102 29/06/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 103 03/07/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 104 05/07/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 105 07/07/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 106 10/07/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 107 12/07/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 108 14/07/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 109 18/07/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 110 28/07/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 111 23/08/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 112 25/08/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 113 26/08/2012

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 114 04/01/2013

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 115 09/01/2013

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 116 17/07/2013

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 117 20/07/2013

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 118 24/07/2013

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 119 29/07/2013

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 120 03/08/2013

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 121 15/08/2013

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 122 23/08/2013

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 123 03/01/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 124 06/01/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 125 24/01/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 126 24/01/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 127 25/01/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 128 10/02/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 129 11/02/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 130 14/02/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 131 18/02/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 132 24/02/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 133 25/02/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 134 07/03/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 135 08/03/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 136 16/03/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 137 17/03/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 138 21/03/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 139 29/03/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 140 30/03/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 141 06/04/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 142 12/04/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 143 19/04/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 144 22/04/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 145 25/04/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 146 11/06/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 147 11/06/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 148 12/06/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 149 12/06/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 150 16/06/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 151 24/06/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 152 26/06/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 153 02/07/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 154 16/07/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 155 17/07/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 156 17/07/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 157 02/08/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 158 13/08/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 159 15/08/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 160 17/08/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 161 21/08/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 162 31/08/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 163 01/09/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 164 01/09/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 165 03/09/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 166 15/09/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 167 21/09/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 168 22/09/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 169 06/10/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 170 19/10/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 171 26/01/2015

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 172 26/01/2015

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 173 26/01/2015

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 174 28/01/2015

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 175 28/01/2015

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 176 28/01/2015

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 177 02/02/2015

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 178 02/02/2015

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 179 07/02/2015

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 180 07/02/2015

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 1A 27/12/2014

Song Hùng Kỳ Hiệp Chap 1B 27/12/2014