Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Spirit Fingers

Spirit Fingers

10/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá

Lượt xem: 32,372
Tên khác: 스피릿 핑거스 Thánh Thần Trẻ Trâu
Thể loại: Manhwa, Webtoon, Slice of Life, Shoujo, School Life
Tác giả: Han Kyoung Charl
Nguồn truyện: Hocvientrueyntranh.com
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Spirit Fingers:

một cô gái bình thường tham gia một vào nhóm vẽ đặc biệt?! một câu chuyện về hành trình tìm ra màu sắc của cô ấy.

Danh sách chương

Spirit Fingers Chap 001 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 002 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 003 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 004 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 005 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 006 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 007 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 008 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 009 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 010 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 011 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 012 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 013 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 014 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 015 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 016 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 017 26/06/2018

Spirit Fingers Chap 018 05/07/2018

Spirit Fingers Chap 019 05/07/2018

Spirit Fingers Chap 020 05/08/2018

Spirit Fingers Chap 021 01/09/2018

Spirit Fingers Chap 022 15/09/2018

Spirit Fingers Chap 023 11/10/2018

Spirit Fingers Chap 024 28/10/2018

Spirit Fingers Chap 025 28/10/2018

Spirit Fingers Chap 026 28/10/2018

Spirit Fingers Chap 027 31/10/2018

Spirit Fingers Chap 028 31/10/2018

Spirit Fingers Chap 029 31/10/2018

Spirit Fingers Chap 030 31/10/2018

Spirit Fingers Chap 031 03/11/2018

Spirit Fingers Chap 032 08/11/2018

Spirit Fingers Chap 033 11/11/2018

Spirit Fingers Chap 034 13/11/2018

Spirit Fingers Chap 035 13/11/2018

Spirit Fingers Chap 036 13/11/2018

Spirit Fingers Chap 037 13/11/2018

Spirit Fingers Chap 038 13/11/2018

Spirit Fingers Chap 039 13/11/2018

Spirit Fingers Chap 040 13/11/2018

Spirit Fingers Chap 041 27/11/2018

Spirit Fingers Chap 042 27/11/2018

Spirit Fingers Chap 043 07/12/2018

Spirit Fingers Chap 044 07/12/2018

Spirit Fingers Chap 045 07/12/2018

Spirit Fingers Chap 046 07/12/2018

Spirit Fingers Chap 047 10/12/2018

Spirit Fingers Chap 048 10/12/2018

Spirit Fingers Chap 049 10/12/2018

Spirit Fingers Chap 050 10/12/2018

Spirit Fingers Chap 051 21/12/2018

Spirit Fingers Chap 052 22/12/2018

Spirit Fingers Chap 053 27/12/2018

Spirit Fingers Chap 053.5 27/12/2018

Spirit Fingers Chap 054 30/12/2018

Spirit Fingers Chap 055 30/12/2018

Spirit Fingers Chap 056 03/01/2019

Spirit Fingers Chap 057 03/01/2019

Spirit Fingers Chap 058 14/01/2019

Spirit Fingers Chap 059 20/01/2019

Spirit Fingers Chap 060 03/02/2019