Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Sun-Ken Rock

Sun-Ken Rock

7.2/10 trên tổng số 184 lượt đánh giá

Lượt xem: 1,378,024
Tên khác: Sun-Ken Rock
Thể loại: Manhwa, Seinen, Romance, Ecchi, Drama, Adult, Action
Tác giả: Boichi
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Sun-Ken Rock:

Truyện kể về Ken: Một chàng trai Nhật Bản yêu một cô gái Hàn Quốc tên là Yumin. Vì tiếng gọi của tình yêu, anh đã quyết định theo cô sang Hàn và muốn trở thành cảnh sát như cô. Nhưng Ken lại bị cuốn vào vòng xoáy của xã hội đen với hành trình tranh dành địa bàn vô cùng khốc liệt. Máu - Nước mắt - Niềm tin vào chính nghĩa... là những gì bạn sẽ tìm thấy khi đọc Sun-ken Rock.

Danh sách chương

Sun-Ken Rock Chap 001 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 002 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 003 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 004 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 005 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 006 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 007 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 008 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 009 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 010 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 011 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 012 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 013 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 014 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 015 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 016 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 017 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 018 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 019 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 020 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 021 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 022 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 023A 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 023B 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 024 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 025 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 026 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 027 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 028 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 029 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 030 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 031 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 032 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 033 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 034 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 035 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 036 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 037 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 038 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 039 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 040 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 041 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 042A 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 042b 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 042C 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 043 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 044 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 045 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 046 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 047 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 048 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 049 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 050 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 051 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 052 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 053 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 054 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 055 21/08/2011

Sun-ken Rock Chap 056 25/08/2011

Sun-Ken Rock Chap 057 30/08/2011

Sun-Ken Rock Chap 058 06/09/2011

Sun-Ken Rock Chap 058.5 12/09/2011

Sun-Ken Rock Chap 059 12/09/2011

Sun-Ken Rock Chap 060 19/09/2011

Sun-ken Rock Chap 061 22/09/2011

Sun-Ken Rock Chap 062 26/09/2011

Sun-ken rock Chap 063 28/09/2011

Sun-ken Rock Chap 064 30/09/2011

Sun-ken rock Chap 065 03/10/2011

Sun-ken Rock Chap 066 20/10/2011

Sun-Ken Rock Chap 067 22/10/2011

Sun-Ken Rock Chap 068 23/10/2011

Sun-ken rock Chap 069 25/10/2011

Sun-ken rock Chap 070 25/10/2011

Sun-ken rock Chap 071 29/10/2011

Sun-ken Rock Chap 072 31/10/2011

Sun-Ken Rock Chap 073 06/11/2011

Sun-ken rock Chap 074 10/11/2011

Sun-ken rock Chap 075 15/11/2011

Sun-Ken Rock Chap 076 16/11/2011

Sun-Ken Rock Chap 077 19/11/2011

Sun-Ken Rock Chap 078 25/11/2011

Sun-Ken Rock Chap 079 01/12/2011

Sun-Ken Rock Chap 080 04/12/2011

Sun-Ken Rock Chap 081 09/12/2011

Sun-Ken Rock Chap 082 18/12/2011

Sun-Ken Rock Chap 083 19/12/2011

Sun-Ken Rock Chap 084 12/01/2012

Sun-Ken Rock Chap 085 21/01/2012

Sun-ken Rock Chap 085.5 26/02/2012

Sun-ken Rock Chap 085.6 27/02/2012

Sun-ken Rock Chap 086 02/03/2012

Sun-Ken Rock Chap 087 07/03/2012

Sun-Ken Rock Chap 088 11/03/2012

Sun-Ken Rock Chap 089 13/03/2012

Sun-Ken Rock Chap 090 16/03/2012

Sun-Ken Rock Chap 091 18/03/2012

Sun-Ken Rock Chap 092 18/03/2012

Sun-Ken Rock Chap 093 19/03/2012

Sun-Ken Rock Chap 094 22/03/2012

Sun-ken Rock Chap 095 07/04/2012

Sun-ken Rock Chap 096 13/04/2012

Sun-ken Rock Chap 097 15/04/2012

Sun-Ken Rock Chap 098 22/05/2012

Sun-Ken Rock Chap 099 29/05/2012

Sun-Ken Rock Chap 100 11/06/2012

Sun-Ken Rock Chap 101 18/06/2012

Sun-Ken Rock Chap 102 13/07/2012

Sun-Ken Rock Chap 103 22/08/2012

Sun-ken rock Chap 104 13/09/2012

Sun-Ken Rock Chap 105 09/10/2012

Sun-Ken Rock Chap 106 14/10/2012

Sun-Ken Rock Chap 107 15/10/2012

Sun-Ken Rock Chap 108 29/10/2012

Sun-Ken Rock Chap 109 04/11/2012

Sun-Ken Rock Chap 110 04/11/2012

Sun-Ken Rock Chap 111 22/11/2012

Sun-ken Rock Chap 112 06/12/2012

Sun-Ken Rock Chap 113 17/12/2012

Sun-ken Rock Chap 114 04/02/2013

Sun-Ken Rock Chap 115 24/05/2013

Sun-ken Rock Chap 116 26/05/2013

Sun-Ken Rock Chap 117 16/02/2013

Sun-Ken Rock Chap 118 14/03/2013

Sun-Ken Rock Chap 119 21/03/2013

Sun-Ken Rock Chap 120 01/04/2013

Sun-Ken Rock Chap 121 11/04/2013

Sun-Ken Rock Chap 122 20/05/2013

Sun-Ken Rock Chap 123 23/05/2013

Sun-Ken Rock Chap 124 04/07/2013

Sun-Ken Rock Chap 125 27/07/2013

Sun-Ken Rock Chap 126 26/09/2013

Sun-Ken Rock Chap 127 24/10/2013

Sun-Ken Rock Chap 128 15/11/2013

Sun-Ken Rock Chap 129 28/11/2013

Sun-Ken Rock Chap 130 30/11/2013

Sun-Ken Rock Chap 131 02/12/2013

Sun-Ken Rock Chap 132 07/12/2013

Sun-Ken Rock Chap 133 05/01/2014

Sun-Ken Rock Chap 134 27/01/2014

Sun-Ken Rock Chap 135 27/02/2014

Sun-Ken Rock Chap 136 16/03/2014

Sun-Ken Rock Chap 137 06/05/2014

Sun-Ken Rock Chap 138 20/05/2014

Sun-Ken Rock Chap 139 31/05/2014

Sun-Ken Rock Chap 140 06/07/2014

Sun-Ken Rock Chap 141 20/07/2014

Sun-Ken Rock Chap 142 02/08/2014

Sun-Ken Rock Chap 143 09/08/2014

Sun-Ken Rock Chap 144 27/08/2014

Sun-Ken Rock Chap 145 19/09/2014

Sun-Ken Rock Chap 146 19/09/2014

Sun-Ken Rock Chap 147 17/10/2014

Sun-Ken Rock Chap 148 10/11/2014

Sun-Ken Rock Chap 149 10/11/2014

Sun-Ken Rock Chap 150 31/12/2014

Sun-Ken Rock Chap 151 09/02/2015

Sun-Ken Rock Chap 152 16/03/2015

Sun-Ken Rock Chap 153 23/03/2015

Sun-Ken Rock Chap 154 28/04/2015

Sun-Ken Rock Chap 155 29/04/2015

Sun-Ken Rock Chap 156 19/06/2015

Sun-Ken Rock Chap 157 20/06/2015

Sun-Ken Rock Chap 158 31/07/2015

Sun-Ken Rock Chap 159 04/08/2015

Sun-Ken Rock Chap 160 17/08/2015

Sun-Ken Rock Chap 161 21/08/2015

Sun-Ken Rock Chap 162 23/11/2015

Sun-Ken Rock Chap 163 16/12/2015

Sun-Ken Rock Chap 164 17/12/2015

Sun-Ken Rock Chap 165 21/12/2015

Sun-Ken Rock Chap 166 TV 07/01/2016

Sun-Ken Rock Chap 167 29/06/2016

Sun-Ken Rock Chap 168 03/07/2016

Sun-Ken Rock Chap 169 03/07/2016

Sun-Ken Rock Chap 170 03/07/2016

Sun-Ken Rock Chap 171 03/07/2016