Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tầm tần ký

Tầm tần ký

8.5/10 trên tổng số 11 lượt đánh giá

Lượt xem: 229,616
Tên khác: Tầm tần ký
Thể loại: Adventure, Action
Tác giả: Huỳnh Dịch
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tầm tần ký: Câu truyện xoay quanh nhân vật có tên Hạng Thiếu Long vốn là đội trưởng của một lực lượng đặc biệt của Trung Quốc trong thế kỷ 21. Trong 1 thí nghiệm khoa học anh đã được đưa về thời chiến quốc, tại đây anh bắt đầu sống một cuộc sống mới như thực cũng như mơ và bắt đầu với những hiểu biết của mình dần dần tác động vào bánh xe lịch sửnguồn : truyenhay24h.vn

Danh sách chương

Tầm tần ký Chap 001 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 002 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 003 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 004 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 005 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 006 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 007 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 008 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 009 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 010 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 011 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 012 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 013 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 014 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 015 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 016 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 017 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 018 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 019 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 020 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 021 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 022 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 023 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 024 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 025 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 026 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 027 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 028 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 029 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 030 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 031 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 032 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 033 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 034 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 035 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 036 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 037 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 038 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 039 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 040 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 041 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 042 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 043 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 044 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 045 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 046 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 047 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 048 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 049 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 050 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 051 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 052 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 053 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 054 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 055 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 056 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 057 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 058 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 059 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 060 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 061 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 062 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 063 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 064 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 065 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 066 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 067 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 068 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 069 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 070 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 071 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 072 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 073 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 074 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 075 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 076 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 077 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 078 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 079 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 080 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 081 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 082 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 083 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 084 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 085 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 086 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 087 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 088 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 089 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 090 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 091 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 092 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 093 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 094 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 095 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 096 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 097 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 098 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 099 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 100 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 101 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 102 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 103 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 104 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 105 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 106 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 107 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 108 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 109 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 110 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 111 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 112 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 113 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 114 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 115 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 116 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 117 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 118 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 119 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 120 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 121 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 122 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 123 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 124 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 125 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 126 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 127 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 128 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 129 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 130 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 131 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 132 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 133 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 134 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 135 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 136 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 137 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 138 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 139 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 140 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 141 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 142 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 143 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 144 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 145 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 145.5 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 146 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 147 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 148 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 149 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 150 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 151 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 152 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 153 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 154 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 155 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 156 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 157 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 158 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 159 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 160 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 161 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 162 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 163 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 164 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 165 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 166 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 167 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 168 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 169 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 170 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 171 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 172 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 173 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 174 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 175 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 176 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 177 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 178 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 179 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 180 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 181 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 182 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 183 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 184 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 185 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 186 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 187 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 188 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 190 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 192 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 194 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 195 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 196 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 197 08/05/2015

Tầm tần ký Chap 198 08/05/2015