Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Không lối thoát

Không lối thoát

9.4/10 trên tổng số 710 lượt đánh giá

Lượt xem: 3,500,783
Tên khác: Tenkuu Shinpan
Thể loại: Supernatural, Horror, Fantasy
Tác giả: Miura Tsuina,Oba Takahiro
Nguồn truyện: truyentranh.net
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Không lối thoát:

Yuri đột nhiên thấy mình xuất hiện trên tầng thượng một tòa nhà cao ốc. Cô bị mắc kẹt trong một thế giới kỳ lạ bao quanh bởi tòa nhà chọc trời, nơi kẻ đeo mặt nạ bí ẩn đã dùng búa chẻ vỡ đầu một người đàn ông trước mặt cô ấy. 

Danh sách chương

Tenkuu Shinpan Chap 001 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 002 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 003 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 004 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 005 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 006 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 007 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 008 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 009 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 010 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 011 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 012 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 013 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 014 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 015 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 016 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 017 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 018 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 019 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 020 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 021 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 022 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 023 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 024 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 025 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 026 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 027 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 028 25/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 029 30/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 030 31/12/2014

Tenkuu Shinpan Chap 031 - fix 07/01/2015

Tenkuu Shinpan Chap 032 - fix 09/01/2015

Tenkuu Shinpan Chap 033 - fix 13/01/2015

Tenkuu Shinpan Chap 034 - fix 17/01/2015

Tenkuu Shinpan Chap 035 - fix 20/01/2015

Tenkuu Shinpan Chap 036 - fix 23/01/2015

Tenkuu Shinpan Chap 037 - fix 25/01/2015

Tenkuu Shinpan Chap 038 - fix 28/01/2015

Tenkuu Shinpan Chap 039 - fix 30/01/2015

Tenkuu Shinpan Chap 040 - fix 31/01/2015

Tenkuu Shinpan Chap 041 - fix 07/02/2015

Tenkuu Shinpan Chap 042 - fix 10/02/2015

Tenkuu Shinpan Chap 043 - fix 15/02/2015

Tenkuu Shinpan Chap 044 - fix 17/02/2015

Tenkuu Shinpan Chap 045 - fix 26/02/2015

Tenkuu Shinpan Chap 046 - fix 28/02/2015

Tenkuu Shinpan Chap 047 - fix 04/03/2015

Tenkuu Shinpan Chap 048 - fix 06/03/2015

Tenkuu Shinpan Chap 049 - fix 08/03/2015

Tenkuu Shinpan Chap 050 - fix 10/03/2015

Tenkuu Shinpan Chap 051 - fix 13/03/2015

Tenkuu Shinpan Chap 052 - fix 15/03/2015

Tenkuu Shinpan Chap 053 - fix 17/03/2015

Tenkuu Shinpan Chap 054 - fix 19/03/2015

Tenkuu Shinpan Chap 055 - fix 21/03/2015

Tenkuu Shinpan Chap 056 25/03/2015

Tenkuu Shinpan Chap 057 25/03/2015

Tenkuu Shinpan Chap 058 - fix 27/03/2015

Tenkuu Shinpan Chap 059 30/03/2015

Tenkuu Shinpan Chap 060 - fix 01/04/2015

Tenkuu Shinpan Chap 061 03/04/2015

Tenkuu Shinpan Chap 062 05/04/2015

Tenkuu Shinpan Chap 063 07/04/2015

Tenkuu Shinpan Chap 064 10/04/2015

Tenkuu Shinpan Chap 065 13/04/2015

Tenkuu Shinpan Chap 066 15/04/2015

Tenkuu Shinpan Chap 067 17/04/2015

Tenkuu Shinpan Chap 068 19/04/2015

Tenkuu Shinpan Chap 069 - fix 25/04/2015

Tenkuu Shinpan Chap 070 08/05/2015

Tenkuu Shinpan Chap 071 16/05/2015

Tenkuu Shinpan Chap 072 22/05/2015

Tenkuu Shinpan Chap 073 12/06/2015

Tenkuu Shinpan Chap 074 15/06/2015

Tenkuu Shinpan Chap 075 19/06/2015

Tenkuu Shinpan Chap 076 22/06/2015

Tenkuu Shinpan Chap 077 27/06/2015

Tenkuu Shinpan Chap 078 03/07/2015

Tenkuu Shinpan Chap 079 10/07/2015

Tenkuu Shinpan Chap 080 17/07/2015

Tenkuu Shinpan Chap 081 25/07/2015

Tenkuu Shinpan Chap 082 31/07/2015

Tenkuu Shinpan Chap 083 11/08/2015

Tenkuu Shinpan Chap 084 19/08/2015

Tenkuu Shinpan Chap 085 24/08/2015

Tenkuu Shinpan Chap 086 25/09/2015

Tenkuu Shinpan Chap 087 29/09/2015

Tenkuu Shinpan Chap 088 08/10/2015

Tenkuu Shinpan Chap 089 19/10/2015

Tenkuu Shinpan Chap 090 - fixed 21/10/2015

Tenkuu Shinpan Chap 091 11/11/2015

Tenkuu Shinpan Chap 092 05/12/2015

Tenkuu Shinpan Chap 093 12/12/2015

Tenkuu Shinpan Chap 094 15/12/2015

Tenkuu Shinpan Chap 095 12/01/2016

Tenkuu Shinpan Chap 096 18/01/2016

Tenkuu Shinpan Chap 097 26/01/2016

Tenkuu Shinpan Chap 098 10/02/2016

Tenkuu Shinpan Chap 099 13/02/2016

Tenkuu Shinpan Chap 100 25/02/2016

Tenkuu Shinpan Chap 101 08/03/2016

Tenkuu Shinpan Chap 102 16/03/2016

Tenkuu Shinpan Chap 103 27/03/2016

Tenkuu Shinpan Chap 104 02/04/2016

Tenkuu Shinpan Chap 105 06/04/2016

Tenkuu Shinpan Chap 106 23/04/2016

Tenkuu Shinpan Chap 107 01/05/2016

Tenkuu Shinpan Chap 108 05/05/2016

Tenkuu Shinpan Chap 109 11/05/2016

Tenkuu Shinpan Chap 110 13/05/2016

Tenkuu Shinpan Chap 111 18/05/2016

Tenkuu Shinpan Chap 112 31/05/2016

Tenkuu Shinpan Chap 113 12/07/2016

Tenkuu Shinpan Chap 114 14/07/2016

Tenkuu Shinpan Chap 115 14/07/2016

Tenkuu Shinpan Chap 116 14/07/2016

Tenkuu Shinpan Chap 117 14/07/2016

Tenkuu Shinpan Chap 118 18/07/2016

Tenkuu Shinpan Chap 119 18/07/2016

Tenkuu Shinpan Chap 120 18/07/2016

Tenkuu Shinpan Chap 121 18/07/2016

Tenkuu Shinpan Chap 122 18/07/2016

Tenkuu Shinpan Chap 123 18/07/2016

Tenkuu Shinpan Chap 124 01/08/2016

Tenkuu Shinpan Chap 125 01/08/2016

Tenkuu Shinpan Chap 126 01/08/2016

Tenkuu Shinpan Chap 127 01/08/2016

Tenkuu Shinpan Chap 128 22/08/2016

Tenkuu Shinpan Chap 129 01/09/2016

Tenkuu Shinpan Chap 130 01/09/2016

Tenkuu Shinpan Chap 131 01/09/2016

Tenkuu Shinpan Chap 132 04/09/2016

Tenkuu Shinpan Chap 133 07/09/2016

Tenkuu Shinpan Chap 134 07/09/2016

Tenkuu Shinpan Chap 135 19/09/2016

Tenkuu Shinpan Chap 136 20/09/2016

Tenkuu Shinpan Chap 137 20/09/2016

Tenkuu Shinpan Chap 138 27/10/2016

Tenkuu Shinpan Chap 139 27/10/2016

Tenkuu Shinpan Chap 140 28/10/2016

Tenkuu Shinpan Chap 141 28/10/2016

Tenkuu Shinpan Chap 142 30/10/2016

Tenkuu Shinpan Chap 143 12/11/2016

Tenkuu Shinpan Chap 144 12/11/2016

Tenkuu Shinpan Chap 145 25/11/2016

Tenkuu Shinpan Chap 146 01/12/2016

Tenkuu Shinpan Chap 147 01/12/2016

Tenkuu Shinpan Chap 148 15/12/2016

Tenkuu Shinpan Chap 149 16/12/2016

Tenkuu Shinpan Chap 150 03/01/2017

Tenkuu Shinpan Chap 151 03/01/2017

Tenkuu Shinpan Chap 152 16/01/2017

Tenkuu Shinpan Chap 152.5 17/02/2017

Tenkuu Shinpan Chap 153 17/01/2017

Tenkuu Shinpan Chap 154 03/02/2017

Tenkuu Shinpan Chap 155 04/02/2017

Tenkuu Shinpan Chap 156 28/03/2017

Tenkuu Shinpan Chap 157 28/03/2017

Tenkuu Shinpan Chap 158 28/03/2017

Tenkuu Shinpan Chap 159 02/04/2017

Tenkuu Shinpan Chap 160 02/04/2017

Tenkuu Shinpan Chap 161 17/04/2017

Tenkuu Shinpan Chap 162 20/04/2017

Tenkuu Shinpan Chap 163 28/04/2017

Tenkuu Shinpan Chap 164 28/04/2017

Tenkuu Shinpan Chap 165 15/05/2017

Tenkuu Shinpan Chap 166 29/05/2017

Tenkuu Shinpan Chap 167 04/06/2017

Tenkuu Shinpan Chap 168 11/06/2017

Tenkuu Shinpan Chap 169 12/06/2017

Tenkuu Shinpan Chap 170 03/07/2017

Tenkuu Shinpan Chap 171 07/07/2017

Tenkuu Shinpan Chap 172 05/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 172.5 05/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 173 05/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 173.5 05/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 174 05/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 174.5 05/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 175 05/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 175.5 05/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 176 05/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 176.5 05/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 177 05/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 177.5 05/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 178 06/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 178.5 06/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 179 10/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 179.5 10/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 180 10/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 180.5 10/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 181 15/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 181.5 15/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 182 15/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 182.5 15/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 183 15/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 183.5 15/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 184 20/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 184.5 20/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 185 29/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 185.5 29/09/2017

Tenkuu Shinpan Chap 186 06/10/2017

Tenkuu Shinpan Chap 186.5 06/10/2017

Tenkuu Shinpan Chap 187 24/10/2017

Tenkuu Shinpan Chap 187.5 24/10/2017

Tenkuu Shinpan Chap 188 24/10/2017

Tenkuu Shinpan Chap 188.5 24/10/2017

Tenkuu Shinpan Chap 189 28/10/2017

Tenkuu Shinpan Chap 189.5 28/10/2017

Tenkuu Shinpan Chap 190 01/11/2017

Tenkuu Shinpan Chap 190 01/11/2017

Tenkuu Shinpan Chap 190.5 01/11/2017

Tenkuu Shinpan Chap 191 11/11/2017

Tenkuu Shinpan Chap 191,5 11/11/2017

Tenkuu Shinpan Chap 192 30/11/2017

Tenkuu Shinpan Chap 193 30/11/2017

Tenkuu Shinpan Chap 194 02/12/2017

Tenkuu Shinpan Chap 195 06/12/2017

Tenkuu Shinpan Chap 196 13/12/2017

Tenkuu Shinpan Chap 197 29/12/2017

Tenkuu Shinpan Chap 198 03/01/2018

Tenkuu Shinpan Chap 199 25/01/2018

Tenkuu Shinpan Chap 200 25/01/2018

Tenkuu Shinpan Chap 200 26/01/2018

Tenkuu Shinpan Chap 201 25/01/2018

Tenkuu Shinpan Chap 201 26/01/2018

Tenkuu Shinpan Chap 202 31/01/2018

Tenkuu Shinpan Chap 203 14/02/2018

Tenkuu Shinpan Chap 204 22/02/2018

Tenkuu Shinpan Chap 205 05/03/2018

Tenkuu Shinpan Chap 206 13/03/2018

Tenkuu Shinpan Chap 207 13/03/2018

Tenkuu Shinpan Chap 208 14/03/2018

Tenkuu Shinpan Chap 209 03/04/2018

Tenkuu Shinpan Chap 210 03/04/2018

Tenkuu Shinpan Chap 211 30/04/2018

Tenkuu Shinpan Chap 212 30/04/2018

Tenkuu Shinpan Chap 213 02/05/2018

Tenkuu Shinpan Chap 214 04/05/2018

Tenkuu Shinpan Chap 215 05/06/2018

Tenkuu Shinpan Chap 216 07/06/2018

Tenkuu Shinpan Chap 217 07/06/2018

Tenkuu Shinpan Chap 218 09/06/2018

Tenkuu Shinpan Chap 219 09/06/2018

Tenkuu Shinpan Chap 220 27/06/2018

Tenkuu Shinpan Chap 221 27/06/2018

Tenkuu Shinpan Chap 222 12/07/2018

Tenkuu Shinpan Chap 223 12/07/2018

Tenkuu Shinpan Chap 224 12/07/2018

Tenkuu Shinpan Chap 225 20/07/2018

Tenkuu Shinpan Chap 226 07/08/2018

Tenkuu Shinpan Chap 227 08/08/2018

Tenkuu Shinpan Chap 228 08/08/2018

Tenkuu Shinpan Chap 229 17/08/2018

Tenkuu Shinpan Chap 230 05/09/2018

Tenkuu Shinpan Chap 231 12/09/2018

Tenkuu Shinpan Chap 232 12/09/2018

Tenkuu Shinpan Chap 233 30/09/2018

Tenkuu Shinpan Chap 234 30/09/2018

Tenkuu Shinpan Chap 235 06/10/2018

Tenkuu Shinpan Chap 236 12/10/2018

Tenkuu Shinpan Chap 237 02/11/2018

Tenkuu Shinpan Chap 238 09/11/2018

Tenkuu Shinpan Chap 239 17/11/2018

Tenkuu Shinpan Chap 240 17/11/2018

Tenkuu Shinpan Chap 240 17/11/2018

Tenkuu Shinpan Chap 241 06/12/2018

Tenkuu Shinpan Chap 242 06/12/2018

Tenkuu Shinpan Chap 243 15/12/2018

Tenkuu Shinpan Chap 244 13/01/2019

Tenkuu Shinpan Chap 245 13/01/2019

Tenkuu Shinpan Chap 246 13/01/2019

Tenkuu Shinpan Chap 247 19/02/2019

Tenkuu Shinpan Chap 248 19/02/2019

Tenkuu Shinpan Chap 249 22/02/2019

Tenkuu Shinpan Chap 250 12/03/2019

Tenkuu Shinpan Chap 251 10/04/2019

Tenkuu Shinpan Chap 252 10/04/2019

Tenkuu Shinpan Chap 253 10/04/2019

Tenkuu Shinpan Chap 254 13/04/2019

Tenkuu Shinpan Chap 255 13/04/2019

Tenkuu Shinpan Chap 256 13/04/2019

Tenkuu Shinpan Chap 257 22/04/2019