Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thần Binh Huyền Kỳ I 

Thần Binh Huyền Kỳ I 

2/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá

Lượt xem: 84,983
Tên khác: Thần Binh Huyền Kỳ I 
Thể loại: N/a
Tác giả: Hoàng Ngọc Lang,Tào Chí Hào
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần Binh Huyền Kỳ I : Lấy bối cảnh Nhị Thế Chiến, Hoàng Ngọc Lang đã khéo léo tạo nên một chiến trường cho tất cả các nhân vật của mình có cơ hội gặp nhau. Chủ yếu là từ Thần Binh, Thiên Tử Truyền Kỳ, Siêu Bá Kỷ... đặc biệt vài volume đầu có đầy đủ những nhân vật trong Siêu Bá Kỷ (cải biên từ Street Fighter). Đệ nhị thế giới đang đến giây phút quyết định, giờ có thêm sự tham gia của các cao thủ từ tương lai, từ quá khứ, từ thần giới, từ thế giới song song... kết quả Nhị Thế Chiến có bị thay đổi? Vai trò của cha con Vấn Thiên trong phần này là gì? Bất ngờ, hồi hộp không thể đoán trước như phần I, mời các bạn theo dõi!

Danh sách chương

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 001 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 002 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 003 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 004 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 005 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 006 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 007 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 008 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 009 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 010 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 011 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 012 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 013 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 014 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 015 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 016 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 017 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 018 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 019 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 020 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 021 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 022 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 023 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 024 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 025 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 026 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 027 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 028 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 029 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 030 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 031 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 032 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 033 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 034 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 035 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 036 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 037 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 038 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 039 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 040 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 041 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 042 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 043 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 044 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 045 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 046 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 047 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 048 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 049 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 050 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 051 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 052 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 053 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 054 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 055 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 056 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 057 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 058 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 059 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 060 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 061 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 062 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 063 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 064 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 065 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 066 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 067 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 068 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 069 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 070 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 071 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 072 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 073 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 074 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 075 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 076 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 077 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 078 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 079 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 080 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 081 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 082 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 083 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 084 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 085 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 086 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 087 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 088 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 089 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 090 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 091 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 092 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 093 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 094 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 095 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 096 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 097 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 098 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 099 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 100 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 101 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 102 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 103 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 104 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 105 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 106 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 107 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 108 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 109 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 110 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 111 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 112 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 113 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 114 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 115 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 116 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 117 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 118 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 119 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 120 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 121 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 122 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 123 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 124 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 125 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 126 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 127 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 128 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 129 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 130 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 131 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 132 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 133 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 134 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 135 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 136 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 137 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 138 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 139 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 140 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 141 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 142 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 143 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 144 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 145 07/05/2015

Thần Binh Huyền Kỳ I Chap 146 07/05/2015