Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Tổng hợp Thần Chưởng Long Kiếm Phi

Tổng hợp Thần Chưởng Long Kiếm Phi

10/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá

Lượt xem: 29,796
Tên khác: Tổng hợp Thần Chưởng Long Kiếm Phi
Thể loại: Shounen, Fantasy, Action
Tác giả: Huang Yu Lang
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tổng hợp Thần Chưởng Long Kiếm Phi: Câu chuyện kể về cuộc đời và những cuộc phiêu lưu trong chốn giang hồ của nhân vật Long Kiếm Phi!Xuất thân từ Nộ Giang Phái, do tính cách hiền lành nên thường xuyên bị bắt nạt và làm “bao cát” cho đại sư huynh và tiểu sư muội luyện tập! mặc dù bị đối sử như vậy như Long Kiếm Phi vẫn cảm thấy hài lòng vì tiểu sư muội mà y yêu mến việc gì y cũng làm!Câu truyện bắt đầu khi trang chủ Nộ Giang Phái “Liêu Hoa Hiên” gả tiểu sư muội cho “Âu Dương Hào” một nhân vật có tiếng trên giang hồ để nhằm vực dậy thanh thế Nộ Giang Phái.Long Kiếm Phi ra sức ngăn cản cuộc hôn nhân vì danh lợi này, kết quả là Long Kiếm Phi bị đuổi khỏi sư môn cùng với sự truy sát của huynh đệ họ Quách ( tay chân của Âu Dương Hào)Nhưng cơ duyên lại được một con đại bàng lớn cứu mạng và số phận an bài cho Long Kiếm Phi gặp được Hỏa Vân Tà Thần Cổ Hán Vân ( nhất tà) và học được “như lai thần chưởng” của ông!Và thế là cuộc phiêu lưu trên giang hồ của Long Kiếm Phi bắt đầu.

Danh sách chương

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 001 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 002 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 003 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 004 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 005 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 006 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 007 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 008 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 009 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 010 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 011 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 012 27/12/2014

thần chưởng Long Kiếm Phi Chap 013 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 014 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 015 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 016 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 017 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 018 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 019 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 020 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 021 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 022 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 023 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 024 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 025 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 026 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 027 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 028 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 029 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 030 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 031 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 032 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 033 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 034 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 035 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 036 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 037 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 038 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 039 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 040 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 041 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 042 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 043 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 044 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 045 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 046 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 047 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 048 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 049 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 050 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 051 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 052 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 053 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 054 27/12/2014

Thần chưởng long kiếm phi Chap 055 27/12/2014

Thần chưởng long kiếm phi Chap 056 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 057 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 058 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 059 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 060 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 061 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 062 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 063 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 064 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 065 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 066 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 067 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 068 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 069 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 070 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 071 27/12/2014

Thần Chưởng Long Kiếm Phi Chap 72 End 27/12/2014