Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
Thần Đồng Đất Việt

Thần Đồng Đất Việt

7.8/10 trên tổng số 105 lượt đánh giá

Lượt xem: 169,233
Tên khác: Thần Đồng Đất Việt
Thể loại: Historical, Comedy
Tác giả: Lê Linh
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần Đồng Đất Việt:

 Truyện lấy bối cảnh là thời Hậu Lê, nhưng những sự kiện xảy ra trong truyện không trùng lặp với những sự kiện xảy ra trên thực tế. Tuy vậy, hầu hết những sự kiện chính xảy ra trong Thần Đồng Đất Việt đều dựa trên những câu truyện, điển tích lịch sử có thật của Việt Nam.Tác phẩm này kể lại những câu chuyện về cuộc đời của Lê Tí, một Trạng Nguyên của Đại Việt cùng với những người bạn thân của cậu là Sửu ẹo, Dần béo và Cả Mẹo. Sự ra đời của Trạng Tí cũng không bình thường. Kiếp trước cậu vốn là một bậc thần tiên có kiến thức uyên bác trên Thiên Đình, sau đó được đầu thai xuống trần gian để giúp đỡ Đại Việt. Mẹ của Tí là bà Hai hậu, sau khi đi cày về mệt mỏi đã ngồi lên một hòn đá để nghỉ ngơi và có mang và sau đó sinh ra cậu.Từ nhỏ, Tí đã thể hiện mình là một người con hiếu thảo, ham học và có trí thông minh hơn người. Ngay cả Đồ Kiết, thầy dạy của cậu cũng phải ngạc nhiên về kiến thức của cậu. Ở làng Phan Thị, với tài trí của mình, cậu cũng đã giúp mẹ, các bạn của mình và những người dân trong làng giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Vượt qua ba kì thi Hương, Hội, Đình một cách xuất sắc, cậu trở thành trạng nguyên nhỏ tuổi nhất của Đại Việt. Sau đó, cậu cũng được Đại Minh công nhận là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Tí cùng Sửu, Dần và Cả Mẹo cũng đã có công lớn trong việc phò trợ vua Lê chống lại sự xâm lược của Đại Minh và đối phó với các sứ thần mà Đại Minh cử sang.Trong triều đình, cậu là một vị quan thanh liêm chính trực nên được công chúa Phương Thìn yêu mến, nhưng cũng chính vì vậy mà cậu luôn bị Tể Tướng Tào Hống và những người trong gia đình là hai đứa con ông coi là cái gai trong mắt và tìm mọi cách để hạ nhục cậu, tuy nhiên trong phần lớn các câu chuyện cậu là người chiến thắng.Cũng nhờ tài trí vượt bậc, Trạng Tí được vua tin tưởng giao trọng trách đi sứ Bắc Quốc nhiều lần. Ở đó, Tí cũng gặp phải nhiều khó khăn do vua Bắc Quốc và Vương Thừa Tướng tạo ra nhằm ám hại cậu và làm tổn hại uy tín Đại Việt, thậm chí có lần suýt chút nữa thì cậu thiệt mạng.Tuy đã ra làm quan nhưng đôi lúc cậu vẫn được vua cho phép về quê để chăm sóc mẹ và giúp đỡ dân làng. Và tất nhiên, tài trí và sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người bạn tốt đã giúp những người dân rất nhiều.

Danh sách chương

Thần Đồng Đất Việt Tập 001 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 002 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 003 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 004 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 005 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 006 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 007 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 008 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 009 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 010 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 011 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 012 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 013 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 014 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 015 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 016 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 017 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 018 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 019 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 020 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 021 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 022 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 023 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 024 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 025 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 026 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 027 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 028 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 029 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 030 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 031 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 032 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 033 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 034 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 035 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 036 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 037 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 038 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 039 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 040 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 041 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 042 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 043 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 044 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 045 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 046 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 047 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 048 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 049 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 050 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 051 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 052 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 053 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 054 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 055 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 056 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 057 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 058 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 059 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 060 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 061 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 062 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 063 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 064 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 065 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 066 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 067 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 068 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 069 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 070 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 071 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 072 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 073 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 074 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 075 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 076 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 077 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 078 - fix 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 079 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 080 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 081 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 082 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 083 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 084 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 085 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 086 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 087 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 088 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 089 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 090 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 091 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 092 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 093 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 094 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 095 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 096 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 097 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 098 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 099 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 100 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 101 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 102 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 103 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 104 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 106 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 107 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 108 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 109 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 110 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 111 27/12/2014

Thần Đồng Đất Việt Tập 112 26/06/2013

Thần Đồng Đất Việt Tập 113 26/06/2013