Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
The Drifting Classroom

The Drifting Classroom

9.5/10 trên tổng số 16 lượt đánh giá

Lượt xem: 34,528
Tên khác: Lớp học phiêu lưu
Thể loại: School Life, Horror, Adventure, Action
Tác giả: Umezu Kazuo
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

The Drifting Classroom:

Sau trận động đất, cả thành phố để tang cho sự biến mất của một ngôi trường tiểu học. Một cái hố rất lớn trên mặt đất là bằng chứng cho sự tồn tại của ngôi trường trước đó. Tuy nhiên, toàn bộ học sinh và giáo viên không chết... họ bị kẹt vào một vùng đất hoang tàn, tối tăm, lạnh giá.Liệu họ có thể học cách sống sót trước khi sự hoang mang trở thành nỗi sợ hãi?

Danh sách chương

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 001 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 002 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 003 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 004A 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 004B 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 005 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 006 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 007 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 008A 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 008B 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 009 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 010A 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 010B 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 011A 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 011B 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 012B 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 012C 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 013 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 014 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 015 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 016A 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 016B 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 017 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 018 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 019 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 020 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 021 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 022 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 023 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 024 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 025 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 026 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 027 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 028 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 029 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 030 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 031 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 032 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 033 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 034 11/05/2015

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 035 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 036 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 037 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 038 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 039A 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 039b 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 040 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 041 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 042 27/12/2014

The Drifting Classroom - Lớp học phiêu lưu Chap 043 27/12/2014