Kho nội dung HOT Phim, Game, Phần mềm, Nhạc dành riêng cho thành viên TruyenTranh.net!
The World God Only Knows

The World God Only Knows

9.6/10 trên tổng số 44 lượt đánh giá

Lượt xem: 176,954
Tên khác: Kami nomi zo Shiru Sekai
Thể loại: Shounen, Romance, Harem, Comedy, Adventure
Tác giả: Wakaki Tamiki
Nguồn truyện: N/a
Trạng thái: N/a
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

The World God Only Knows: Katsuragi Keima là một cậu học sinh có khả năng chinh phục mọi cô gái ở trong game. Một lần khi đang trả lời email của các bạn say mê dating game, Katsuragi Keima thấy 1 bức email lạ trong hòm thư của mình. Theo nội dung bức email thì có một người nhờ Katsuragi Keima làm cho các cô gái phải "Fall in love". Với tính cách "không có cô gái trong dating game nào ko thể chinh phục", Katsuragi Keima đã ko ngần ngại ấn Reply và sau đó một con quỷ đáng yêu tên Erushi xuất hiện và cuộc chơi bắt đầu. Katsuragi Keima phải tìm cách cho những cô gái mà Erushi chỉ định phải lòng với cậu. Nếu Katsuragi Keima từ chối thì đồng nghĩa cậu sẽ bị "mất đầu" do bản giao ước, liệu cậu có thể làm được điều này giống như với những cô gái ở trong game không..              

Danh sách chương

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 223 02/04/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 234 19/07/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 262 01/03/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 264 23/03/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai - The World God Only Knows Chap 069 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai - The World God Only Knows Chap 070 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai - The World God Only Knows Chap 071 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai - The World God Only Knows Chap 072 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai - The World God Only Knows Chap 073 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai - The World God Only Knows Chap 074 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai - The World God Only Knows Chap 075 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai - The World God Only Knows Chap 076 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai - The World God Only Knows Chap 077 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai - The World God Only Knows Chap 079 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai - The World God Only Knows Chap 080 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai - The World God Only Knows Chap 081 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 082 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 083 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 084 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 085 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 086 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 087 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 088 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 089 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 090 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 091 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 092 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 093 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 094 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 095 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 096 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 097 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 098 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 099 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 100 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 101 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 102 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 103 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 104 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 105 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 106 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 107 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 108 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 109 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 110 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 119 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 120 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 121 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 122A 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 122B 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 123 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 124 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 125 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 126 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 127 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 128 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 129 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 130 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 131 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 132 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 133 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 134 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 135 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 136 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 137 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 138 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 139 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 140 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 141 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 142 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 143 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 144 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 145 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 146 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 147 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 148 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 149 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 150 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 151 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 152 27/12/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 153 02/09/2011

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 154 02/09/2011

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 155 02/09/2011

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 156 11/09/2011

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 157 18/09/2011

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 158 25/09/2011

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 159 02/10/2011

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 160 02/10/2011

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 163 25/10/2011

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 167 27/11/2011

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 168 07/12/2011

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 169 07/12/2011

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 170 10/12/2011

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 171 18/12/2011

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 172 01/01/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 173 15/01/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 174 08/02/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 175 08/02/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 176 08/02/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 177 13/02/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 178 24/02/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 179 11/03/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 180 11/03/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 181 31/03/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 182 31/03/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 183 31/03/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 184 09/04/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 185 14/04/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 186 21/04/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 187 12/05/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 188 19/05/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 189 27/05/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 190 04/06/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 191 10/06/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 192 29/06/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 193 06/07/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 194 13/07/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 195 21/07/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 196 28/07/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 197 10/08/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 198 18/08/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 199 25/08/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 200 14/09/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 201 15/09/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 202 30/09/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 203 03/10/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 204 11/10/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 205 19/10/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 206 25/10/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 207 07/11/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 208 18/11/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 209 23/11/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 210 30/11/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 211 10/12/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 212 14/12/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 213 25/12/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 214 09/01/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 215 18/01/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 216 23/01/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 217 05/02/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 218 07/02/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 219 25/02/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 220 01/03/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 221 05/03/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 222 17/03/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 224 29/04/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 225 30/04/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 226 06/05/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 227 28/05/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 228 30/05/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 229 15/06/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 230 15/06/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 231 29/06/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 232 01/07/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 233 04/07/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 235 21/07/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 236 24/07/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 237 02/08/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 238 18/08/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 239 18/08/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 240 24/08/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 241 01/09/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 242 07/09/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 243 14/09/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 244 22/09/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 245 05/10/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 246 12/10/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 247 19/10/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 248 26/10/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 249 09/11/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 250 17/11/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 251 23/11/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 252 30/11/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 253 08/12/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 254 21/12/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 255 29/12/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 256 12/01/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 257 19/01/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 258 25/01/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 259 02/02/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 260 10/02/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 260.5 17/02/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 261 22/02/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 263 16/03/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 265 29/03/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 266 05/04/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 267 12/04/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Chap 268 19/04/2014

Kami nomi zo Shiru Sekai Majikano 30/04/2013

Kami nomi zo Shiru Sekai – Every Lovely Angel 001 13/08/2012

Kami nomi zo Shiru Sekai – Every Lovely Angel 002 13/08/2012

The World God Only Knows Chap 001 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 002 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 003 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 004 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 005 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 006 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 007 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 008 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 009 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 010 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 011 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 012 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 013 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 014 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 015 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 016 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 017 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 018 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 019 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 020 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 021 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 022 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 023 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 024 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 025 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 026 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 027 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 028 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 029 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 030 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 031 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 032 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 033 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 034 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 035 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 036 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 037 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 038 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 039 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 040 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 041 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 042 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 043 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 044 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 045 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 046 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 047 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 048 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 049 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 050 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 051 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 052 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 053 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 054 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 055 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 056 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 057 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 058 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 059 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 060 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 061 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 062 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 063 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 064 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 065 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 066 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 067 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 068 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 111 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 112 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 113 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 114 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 115 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 116 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 118 27/12/2014

The World God Only Knows Chap 161 16/10/2011

The World God Only Knows Chap 162 16/10/2011

The World God Only Knows Chap 164 05/11/2011

The World God Only Knows Chap 165 18/11/2011

The World God Only Knows Chap 166 18/11/2011

The World God Only KnowsChap 117 27/12/2014